De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3 Consumentengedrag. Al het gedrag dat een consument vertoont bij het zoeken naar, het kopen, het gebruiken/ verbruiken, het evalueren en het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3 Consumentengedrag. Al het gedrag dat een consument vertoont bij het zoeken naar, het kopen, het gebruiken/ verbruiken, het evalueren en het."— Transcript van de presentatie:

1 College 3 Consumentengedrag

2 Al het gedrag dat een consument vertoont bij het zoeken naar, het kopen, het gebruiken/ verbruiken, het evalueren en het zich ontdoen van producten, diensten en ideeën. Consumentengedrag

3 De markt en segmentatie 1. Omschrijven van een markt 2. Segmenteren van de markt 3. Kies je doelgroep 4. Positionering

4 Opsplitsen totale markt (=heterogeen) O In kleinere homogene deelmarkten (marktsegmenten) O Met uitgekiende marketingstrategie O Afstemmen op wensen & behoeften klant Wat is marktsegmentatie?

5 O Markten zijn heterogeen, niet iedereen is hetzelfde O Gemiddelde consument bestaat niet O We kunnen niet met 1 product alle potentiële consumenten bedienen O Focus is belangrijk, je kunt je niet op iedereen richten>> kostbaar O Efficiënt en effectief je doelgroep kunnen bereiken Redenen voor marktsegmentatie

6 O Meetbaarheid: zijn de omvang, koopkracht en andere kenmerken van de segmenten te meten? O Omvang: zijn de segmenten groot genoeg en is hun koopkracht voldoende? O Bereikbaarheid: zijn de segmenten met een promotie- en distributiestrategie te bereiken? O Haalbaarheid: zijn de segmenten doeltreffend te bewerken en reageren ze op het beleid? Voorwaarden voor marktsegmentatie

7 O Voorwaartse segmentatie Aan de hand van criteria groepen definiëren (bijv. leeftijd en geslacht) O Achterwaartse segmentatie Aan de hand van gedrag groepen definiëren (bijv. Mentality model) Segmentatie

8 Marktsegmentatie, doelgroepkeuze, positionering 1. Marktsegmentatie O Criteria voor segmentatie bepalen O Profiel voor de daaruit voortgekomen segmenten opstellen 2. Keuze van de doelgroep O Meten van aantrekkelijkheid segmenten O Doelgroepkeuze 3. Marktpositionering O Positionering voor elke doelgroep ontwikkelen O Marketingmix voor elke doelgroep ontwikkelen

9 O Aan de hand van segmentatiecriteria worden segmentatiegroepen gedefinieerd Voorwaartse segmentatie

10 Segmentatiecriteria consumentenmarkt

11 O Aan de hand van consumentengedrag worden segmentatie groepen gedefinieerd Achterwaartse segmentatie

12 Mentality model

13 O Postmaterialist O Kosmopolieten O Traditionele burgerij O Moderne burgerij O Post moderne hedonisten O Nieuwe conservatieven O Gemaks georiënteerde O Opwaarts mobielen De verschillende milieus Weet jij wat een kosmopoliet is?

14 O Het mentality-model groepeert mensen naar hun levensinstelling. O Indeling in verschillende sociale milieus; O Postmaterialist O De maatschappijkritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu. O Kosmopolieten O De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten. O Traditionele burgerij O De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burger die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen. O Moderne burgerij O De conformistische, statusgevoelige burger die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten. Bron: www.motivaction.nl Mentality model

15 O Post moderne hedonisten O De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. O Nieuwe conservatieven O De burger uit de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing. O Gemaks georiënteerde O De impulsieve en passieve burger die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. O Opwaarts mobielen O De carrièregerichte individualist met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning. Mentality model

16 Mentality-model Streekproducten Mentality model Streekproducten

17 O Primaire doelgroep ( 21,5%), “ Do good” O Postmaterialisten en kosmopolieten O Staan in voor streek- en lokale producten O Secundaire doelgroep ( 12,4%), “Stay good” O Traditionele burgerij en nieuwe conservatieven O Met de juiste aanpak staan ze in voor streek- en lokale producten O Tertiaire doelgroep ( 12,2%), “Feel good” O Opwaarts mobielen O Zijn gecharmeerd van lokale en streek producten De doelgroepen van streekproducten

18 Do good ontdekken, experimenteel, lekker & verantwoord Stay good bekend en vertrouwd, traditioneel, gezond Feel good impulsief, in shape blijven, gemak Houding en voeding

19 De markt en segmentatie 1. Omschrijven van een markt 2. Segmenteren van de markt 3. Kies je doelgroep 4. Positionering 5. Uitwerking marketingmix (prijs,product,plaats,promotie)

20 Marktsegmentatie, doelgroepkeuze, positionering 1. Marktsegmentatie O Criteria voor segmentatie bepalen O Profiel voor de daaruit voortgekomen segmenten opstellen 2. Keuze van de doelgroep O Meten van aantrekkelijkheid segmenten O Doelgroepkeuze 3. Marktpositionering O Positionering voor elke doelgroep ontwikkelen O Marketingmix voor elke doelgroep ontwikkelen

21 O De doelgroep is het gekozen marktsegment Doelgroep

22 O Het beeld wat klanten hebben van een product t.o.v. concurrerende producten. Positionering

23 O Product O Prijs O Plaats O Promotie Marketing mix

24 Opdracht 4 Presentatie Samen met je groep maak je een presentatie van maximaal 10 minuten over een Mentality-doelgroep van streekproducten.


Download ppt "College 3 Consumentengedrag. Al het gedrag dat een consument vertoont bij het zoeken naar, het kopen, het gebruiken/ verbruiken, het evalueren en het."

Verwante presentaties


Ads door Google