De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van normgericht naar effectgericht werken Hoe effectief samenwerken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van normgericht naar effectgericht werken Hoe effectief samenwerken?"— Transcript van de presentatie:

1 Van normgericht naar effectgericht werken Hoe effectief samenwerken?

2 Van normgericht naar effectgericht werken Hoe effectief samenwerken?
Jack Jonk Waterschap Brabantse Delta Winnet Brede bijeenkomst Innovatie en Inspiratie Bunnik, 11 december 2014

3 Waar komen we vandaan? Tot in de jaren ’70 speelden de gemeenten een centrale rol in alle nutsvoorzieningen: drinkwater, riolering, zuivering, elektriciteit Daarna schaalvergroting en professionalisering voor drinkwater, zuivering en elektriciteit In de afgelopen 30 jaren is veel bereikt op deze gebieden Kwaliteit, continuïteit en kwetsbaarheid op een hoger niveau getild Kosten relatief laag door schaalvergroting

4 Waar staan we nu? Tot nu toe waren alle beheersmaatregelen doeltreffend en doelmatig Terugdringing van de lozingen op het oppervlaktewater door hoog rioleringspercentage en volledige dekking zuiveringsinstallaties Nagenoeg alle maatregelen gebaseerd op emissiereductie (normatief) Vaak te weinig afstemming tussen de kolommen drinkwater, riolering, zuivering en watersysteembeheer Risico van suboptimale (dus dure) oplossingen

5 Welke ontwikkelingen zien we?
Noodzaak onderhoud- en vervangingsinvesteringen Doelmatigheid Klimaatontwikkeling Nieuwe stoffen (medicijnresten, antibiotica resistentie) Energie- en grondstoffenfabriek Voldoen aan KRW-doelen 2027

6

7 Bestuursakkoord Water (2011)
Integrale benadering van keten, systeem en openbare ruimte Besparingen in de waterketen Cultuurverandering Capaciteit en kennis bundelen en operationele taken professionaliseren Gemeenten en waterschap moeten de waterketen beheren als ware zij één beheerder! Kennis intensiveren Innovatie in de waterketen Regelgeving

8 Van normatief naar effectgericht Van ieder voor zich naar samenwerking
Cultuurverandering Van normatief naar effectgericht Van ieder voor zich naar samenwerking

9 Innovatie in de waterketen
Technologische innovatie Nota Verbindend Water Duurzaamheid Terugwinnen van energie en grondstoffen Sociale innovatie Samenwerken Integrale benadering keten en leefomgeving Slimmere oplossingen Assetmanagement

10 Effect van maatregelen centraal
Kennis delen Meten en monitoren Modellen

11 WKC Brabant Data Informatie Kennis Gedeeld begrip Mensen Processen
Systeemeigenaren Applicatiebeheerders Functioneel beheerders Databeheerders Gegevensverzameling-eigenaren Data-analisten Vakspecialisten Kenniseigenaren Kennisplatforms: vakspecialisten én data-scientists Gedeeld begrip Mensen Toestand- en trendmonitoring Operationele monitoring Applicatiebeheer Prestatiemonitoring Effectmonitoring Modellering Gegevensbeheer Integrale monitoring Waterinformatiebeleid Gedeeld beeld Processen Applicaties Bronsystemen Analysetools Dashboardtool “Hadoop” Gedeelde data Systemen

12 Wat zijn de eerste stappen?
Prestatiemonitoring Rwzi’s Riolering Effectmonitoring Watersysteem Leefomgeving

13 Aanpak SW West-Brabant
Heroverweging OAS-maatregelen o.b.v. effectmonitoring Pilot centrale gegevensverwerking (Brabantse Delta, Breda en Rucphen) Pilot prestatiemonitoring riolering en afvalwatertransport (Brabantse Delta, Rucphen)

14 Wolfsweide (Rijen) overstort op zandwinplas recreatieve functie
hek er omheen? Nee dus! waarschijnlijk verplaatsing overstort noodzakelijk!

15 Aanbeveling t.a.v. ontwikkeling

16


Download ppt "Van normgericht naar effectgericht werken Hoe effectief samenwerken?"

Verwante presentaties


Ads door Google