De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Do 24 sep Typefout kost man 43.000 euro ALMELO - Een man uit Wageningen heeft bij het overboeken van 43.000 euro een duur foutje gemaakt. Eind juni wilde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Do 24 sep Typefout kost man 43.000 euro ALMELO - Een man uit Wageningen heeft bij het overboeken van 43.000 euro een duur foutje gemaakt. Eind juni wilde."— Transcript van de presentatie:

1 do 24 sep Typefout kost man 43.000 euro ALMELO - Een man uit Wageningen heeft bij het overboeken van 43.000 euro een duur foutje gemaakt. Eind juni wilde de man dit bedrag overboeken op de rekening van zijn zoon, maar door een typefout kwam het geld terecht op de rekening van een vrouw in Almelo. Zij heeft ruim driekwart van het geld meteen gebruikt om gokschulden af te betalen en een auto te kopen. Een verzoek van de man en zijn bank aan de vrouw om het geld terug te storten liep op niks uit. Vervolgens is de politie ingeschakeld, die bij een huiszoeking in de woning van de vrouw 10.000 euro aan contant geld vond. Via een kort geding dinsdag bij de rechtbank in Almelo wil de Wageninger deze 10.000 euro plus het bedrag dat de auto bij verkoop oplevert terugkrijgen. Onverschuldigde betalingart.6:203 BW Welk rechtsfeit

2

3 Ontstaan relatieve rechten Bloot rechtsfeit –Geboorte Rechtshandeling –Eenzijdige Legaat –Meerzijdige Overeenkomst Feitelijk handelen –Onrechtmatige daad –Rechtmatige daad Verbintenis(sen) Relatief recht Verplichting - vorderingsrecht

4 Aanvaarding ervan Aanbod + Obligatoire overeenkomst Verbintenissen

5 Soorten overeenkomsten Wederkerige – eenzijdige –Verplichting Beide partijen –Arbeidsovereenkomst Eén partij –Schenking(sovereenkomst)

6 Soorten overeenkomsten Benoemde – onbenoemde –In de wet geregeld BW: koop, ruil –Consumentenkoop Pachtwet: pachtovereenkomst WvK: verzekeringsovereenkomst –Niet in de wet geregeld Vb pensionpaardenovereenkomst –Algemene bepalingen wet Leasing

7 Soorten overeenkomsten Consensuele – formele –Formele –Vorm afwezig  nietig »Art. 3:39 BW Notariële akte Schriftelijk »Huurkoopovereenkomst »Concurrentiebeding –Vormloze Mondeling

8 Contractsvrijheid Partijautonomie –Open systeem Goederenrecht gesloten systeem –Uiterste grenzen art. 3:40 BW Nietigheid indien strijd met –Dwingende wet –Goede zeden –Openbare orde

9 Contractsvrijheid: wet Dwingend recht –Afwijken niet toegestaan Strekking geldigheid aan te tasten –Commercieel draagmoederschap »Art. Sr –Arbeidsrecht »Ontslag bij zwangerschap –Huurrecht »Waarom: bescherming zwakke Aanvullend recht Afwijken toegestaan

10 Contractsvrijheid: goede zeden Goede zeden –Verdeling buit na kraak –Huurovereenkomst (2 e kans) Geen overgewicht Openbare orde –Bestemmingsplan Alkemade

11 Rechtsgevolgen overeenkomst Art. 6:248 BW 1. Primaire gevolgen Partijafspraak 2. Secundaire gevolgen a. Wet –Colportage wet b. Gewoonte »Bouwwereld c. Redelijkheid en billijkheid –Superstatus »Saladin-HBU

12 1. Partijafspraak Bijzondere voorwaarden –Expliciete afspraken Algemene voorwaarden –Impliciete afspraken Geen kernbedingen Algemene voorwaarden Hier vindt u de algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn. Het onderstaande pdf- bestand zal geopend worden door erop te klikken. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

13 Uitleg partijafspraak Grammaticale uitleg niet beslissend – Haviltex-criterium (HR 1981) Enkel taalkundige uitleg onvoldoende –Redelijke uitleg van elkaars verklaringen en gedragingen –Redelijk verwachtingspatroon

14 Algemene voorwaarden consumentencontract. Op alle kaartsoorten zijn de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen van toepassing. Boete bevoegdheid Bevoegdheid stadionverbod

15 Algemene voorwaarden consumentencontract Inhoud –Leverings-, betalingstermijnen –Aansprakelijkheid –Garantie en garantietermijn.

16 Ter handstellingsplicht Snel toepasbaar Art. 6: 232 BW Massacontracten – NS vervoersovereenkomst

17 Algemene voorwaarde: vernietigbaarheid Particulier –Niet bedrijf of beroep –Art. 6: 236 e.v. BW –Redelijke mogelijkheid om kennis te nemen »Art. 6:233 BW Vb Hosnet: opzeggingstermijn –web site Studentenrechtbank

18 Algemene voorwaarde: vernietigbaarheid Beding onredelijk bezwarend –Stilzwijgende verlenging langer dan jaar Wet Van Dam –Uitsluiting rechter –Zwarte lijst »Art. 6:236 BW –Grijze lijst Vermoeden –Onredelijke beperking aansprakelijkheid –Omzetting: geen wezenlijk andere prestatie »Vb..

19 Secundaire gevolgen Wet –BW Handelingsbekwaamheid Arbeids-, huurcontract Koop op afbetaling Gewoonte

20 Secundaire gevolgen: redelijkheid en billijkheid Derogerende werking –Art. 6:248 BW –Saladin tegen Criteria opzij zetten exoneratieclausule –Mate van schuld –Belangen –Soort overeenkomst –Maatschappelijke positie partij –Mate van bewustheid van beding

21 Aanvaarding ervan Aanbod + Obligatoire overeenkomst Verbintenissen

22 Inhoud verbintenissen Doen, geven of nalaten Koop/verkoop 10 auto’s –Vervintenissen Leveren auto’s Betalen koopprijs

23 Te niet gaan verbintenissen Nakoming Afstand door de schuldeiser Studieschuld bij ouders Ontbindende voorwaarde –Financiering koopprijs

24 Inhoud verbintenissen Koop/verkoop paard –Koop/verkoop –Levering paard Tuig- en zadelmak

25 Overeenkomst vernietigen? Overeenkomst niet gebrekkig Geen –Strijd met wet, goede zeden, openbare orde –Wilsgebreken »Dwaling of bedrog Uitvoering overeenkomst gebrekkig –Tekortkoming


Download ppt "Do 24 sep Typefout kost man 43.000 euro ALMELO - Een man uit Wageningen heeft bij het overboeken van 43.000 euro een duur foutje gemaakt. Eind juni wilde."

Verwante presentaties


Ads door Google