De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welk rechtsfeit Onverschuldigde betaling art.6:203 BW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welk rechtsfeit Onverschuldigde betaling art.6:203 BW"— Transcript van de presentatie:

1 Welk rechtsfeit Onverschuldigde betaling art.6:203 BW
do 24 sep Typefout kost man euro ALMELO -  Een man uit Wageningen heeft bij het overboeken van euro een duur foutje gemaakt. Eind juni wilde de man dit bedrag overboeken op de rekening van zijn zoon, maar door een typefout kwam het geld terecht op de rekening van een vrouw in Almelo. Zij heeft ruim driekwart van het geld meteen gebruikt om gokschulden af te betalen en een auto te kopen. Een verzoek van de man en zijn bank aan de vrouw om het geld terug te storten liep op niks uit. Vervolgens is de politie ingeschakeld, die bij een huiszoeking in de woning van de vrouw euro aan contant geld vond. Via een kort geding dinsdag bij de rechtbank in Almelo wil de Wageninger deze euro plus het bedrag dat de auto bij verkoop oplevert terugkrijgen. Onverschuldigde betaling art.6:203 BW

2 Welk rechtsfeit

3 Ontstaan relatieve rechten
Bloot rechtsfeit Geboorte Rechtshandeling Eenzijdige Legaat Meerzijdige Overeenkomst Feitelijk handelen Onrechtmatige daad Rechtmatige daad Verbintenis(sen) Relatief recht Verplichting - vorderingsrecht

4 Obligatoire overeenkomst
Aanbod Aanvaarding ervan + Obligatoire overeenkomst Verbintenissen

5 Soorten overeenkomsten
Wederkerige – eenzijdige Verplichting Beide partijen Arbeidsovereenkomst Eén partij Schenking(sovereenkomst)

6 Soorten overeenkomsten
Benoemde – onbenoemde In de wet geregeld BW: koop, ruil Consumentenkoop Pachtwet: pachtovereenkomst WvK: verzekeringsovereenkomst Niet in de wet geregeld Vb pensionpaardenovereenkomst Algemene bepalingen wet Leasing

7 Soorten overeenkomsten
Consensuele – formele Formele Vorm afwezig  nietig Art. 3:39 BW Notariële akte Schriftelijk Huurkoopovereenkomst Concurrentiebeding Vormloze Mondeling

8 Contractsvrijheid Partijautonomie Open systeem
Goederenrecht gesloten systeem Uiterste grenzen art. 3:40 BW Nietigheid indien strijd met Dwingende wet Goede zeden Openbare orde

9 Contractsvrijheid: wet
Dwingend recht Afwijken niet toegestaan Strekking geldigheid aan te tasten Commercieel draagmoederschap Art. Sr Arbeidsrecht Ontslag bij zwangerschap Huurrecht Waarom: bescherming zwakke Aanvullend recht Afwijken toegestaan

10 Contractsvrijheid: goede zeden
Verdeling buit na kraak Huurovereenkomst (2e kans) Geen overgewicht Openbare orde Bestemmingsplan Alkemade

11 Rechtsgevolgen overeenkomst
Art. 6:248 BW 1. Primaire gevolgen Partijafspraak 2. Secundaire gevolgen a. Wet Colportage wet b. Gewoonte Bouwwereld c. Redelijkheid en billijkheid Superstatus Saladin-HBU

12 1. Partijafspraak Bijzondere voorwaarden Algemene voorwaarden
Expliciete afspraken Algemene voorwaarden Impliciete afspraken Geen kernbedingen Algemene voorwaarden Hier vindt u de algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn. Het onderstaande pdf-bestand zal geopend worden door erop te klikken. Algemene voorwaarden

13 Uitleg partijafspraak
Grammaticale uitleg niet beslissend Haviltex-criterium (HR 1981) Enkel taalkundige uitleg onvoldoende Redelijke uitleg van elkaars verklaringen en gedragingen Redelijk verwachtingspatroon

14 Algemene voorwaarden consumentencontract
Boete bevoegdheid Bevoegdheid stadionverbod Op alle kaartsoorten zijn de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen van toepassing. .

15 Algemene voorwaarden consumentencontract
Inhoud Leverings-, betalingstermijnen Aansprakelijkheid Garantie en garantietermijn .

16 Ter handstellingsplicht
Snel toepasbaar Art. 6: 232 BW Massacontracten NS vervoersovereenkomst

17 Algemene voorwaarde: vernietigbaarheid
Particulier Niet bedrijf of beroep Art. 6: 236 e.v. BW Redelijke mogelijkheid om kennis te nemen Art. 6:233 BW Vb Hosnet: opzeggingstermijn web site Studentenrechtbank

18 Algemene voorwaarde: vernietigbaarheid
Beding onredelijk bezwarend Stilzwijgende verlenging langer dan jaar Wet Van Dam Uitsluiting rechter Zwarte lijst Art. 6:236 BW Grijze lijst Vermoeden Onredelijke beperking aansprakelijkheid Omzetting: geen wezenlijk andere prestatie Vb. .

19 Secundaire gevolgen Wet Gewoonte BW Handelingsbekwaamheid
Arbeids-, huurcontract Koop op afbetaling Gewoonte

20 Secundaire gevolgen: redelijkheid en billijkheid
Derogerende werking Art. 6:248 BW Saladin tegen Criteria opzij zetten exoneratieclausule Mate van schuld Belangen Soort overeenkomst Maatschappelijke positie partij Mate van bewustheid van beding

21 Obligatoire overeenkomst
Aanbod Aanvaarding ervan + Obligatoire overeenkomst Verbintenissen

22 Inhoud verbintenissen
Doen, geven of nalaten Koop/verkoop 10 auto’s Vervintenissen Leveren auto’s Betalen koopprijs

23 Te niet gaan verbintenissen
Nakoming Afstand door de schuldeiser Studieschuld bij ouders Ontbindende voorwaarde Financiering koopprijs

24 Inhoud verbintenissen
Koop/verkoop paard Koop/verkoop Levering paard Tuig- en zadelmak

25 Overeenkomst vernietigen?
Overeenkomst niet gebrekkig Geen Strijd met wet, goede zeden, openbare orde Wilsgebreken Dwaling of bedrog Uitvoering overeenkomst gebrekkig Tekortkoming


Download ppt "Welk rechtsfeit Onverschuldigde betaling art.6:203 BW"

Verwante presentaties


Ads door Google