De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004."— Transcript van de presentatie:

1 BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004

2 Belgisch systeem: beste ter wereld? Gaten? remgelden statines hepatitis C viscerosynthese-implantaten ‘kleine risico’s’ onderfinanciering ziekenhuizen niet-invorderbare facturen dringend geneeskundig vervoer Maximumfactuur

3 -Geneesmiddelen liposomaal amfotericin 629-1.049 € / dag voriconazole 407 € / dag (IV) capsofungin 507 € / dag geactiveerd proteïne C8.000 € voor 96uur r-FVII3.500 € voor 1 dosis (ev. 2-5 nodig) cytostatica -Technologie

4 -cost effectiveness: ratio of net changes in costs incurred by one therapeutic strategy, compared to another, divided by the effects on health outcome -can be expressed as cost per year of life saved or cost per quality adjusted year

5 Novel ICU therapies - How to pay the price? bv. geactiveerd proteïne C; RRR 20%; ARR 8% kostprijs +/- 8.000 € voor 96 uur +/- 10.000 € per gered levensjaar; NNT = 5 (in de strikte indicaties) longtransplantatie80.000 € / LYG harttransplantatie30.000 € tpa bij AMI25.000 € borstkankerscreening20.000 € statine bij laag risico20.000 € acceptabel?In Nederland 20.000 € / LYG

6 -ARR i.p.v. RRR RRR: A geeft 20% minder X dan B maar als de kans op X = 1/10.000 is, is A de meerkost dan waard? ARR: 2/100.000 -‘beter dan’ bv. antihypertensiva A even effectief als B namelijk SBD -10mmHg nevenwerkingen A :15% nevenwerkingen B : 2% dus B beter dan A? Geneesmiddelen

7 Lamisil: onschuldige aandoening ; 190€ voor 3m albumine: 63 € per flacon ; SAFE studie studie KCE acute pyelonefritris IV ciprofloxacine, na 48 u po ; prijs x10 generieken aanbestedingen verdwijnen van oude en goede geneesmiddelen geen responsabilisering qua geneesmiddelengebruik in ziekenhuizen

8 Technologie onmisbaar prijszetting, monopolies gericht gebruik ‘Medicine is the science of probability, and the art of uncertainty’ Sir William Osler RIZIV studies appendicectomie, TURP urgentiehonoraria

9 Responsabilisering artsen patiënt beheerders industrie ziekenfondsen vakbonden politici

10 Artsen Therapeutische vrijheid ( = blijheid?) In het wegverkeer zijn rechts rijden en verkeerslichten beperkingen van willekeurig rijgedrag. Zij zijn echter een voorwaarde om vrij verkeer te waarborgen. Bij volledige willekeur, bij volledige chaos, is er stilstaand verkeer en is deze vrijheid onbestaande. De nagestreefde vrijheid is dus niet het vrije rijgedrag maar het vrije verkeer.

11 Artsen ethische plicht akkoord 2004-2005: antibiotica, sartanen individueel + collectief techniek van financiering samenwerking

12 Patiënten ‘Overgebruik van de geneeskunde is geen probleem van de patiënten maar van de dokters’ (T. Marmor) -carenzdag -ziekteverlof Ziekenfondsen Ziekenhuisbeheerders Vakbonden

13 Politici EBM + EBP administratie kost ; overregulering kwaliteit van wetgeving gemeenschappen vs. federaal bouw ziekenhuizen, fusies zonder optimalisatie preventie (vaccinatiebeleid) onderfinanciering ziekenhuizen transparantie remgelden moeten juist remmen stop lineaire maatregelen correcte informatie aan bevolking wanbetalers gratisverhaal

14 DE VERGRIJZING ‘the bunji jumping grannies’

15 UN rapport: tussen 2000 en 2050 populatie >65j x2 29% >65j in Europa 18% >65j in Azië

16 the lifetime burden of illness can be reduced if the onset of chronic illness can be postponed and if this postponement is greater than the increase in life expectancy the Compression of Morbidity paradigm Fries, Ann Intern Med, 2003

17 Possible scenarios for future morbidity and longevity ‘the failure of success’

18 “Current data on trends in morbidity and mortality suggest that we must be doing something right. The surprise is that this seems to have occured even though we have not systematically implemented what is possibly the most promising approach: postponing disability through primary prevention” J Fries

19 -roken + obesitas + gebrek aan lichaamsbeweging ‘cumulative lifetime disability’ x4 -Fitness Club studie: uitstel van milde morbiditeit met 12,8 jaar! -giepvaccinatie -cholesterol -hypertensie -colonkanker screening cave: arthrose, depressie, Alzheimer

20 Proportion of the U.S. Population without Health Insurance, 1990–2003. The decrease between 1998 and 1999 is attributed to a rise in employment-based coverage and the institution of the State Children's Health Insurance Program. Thorpe,NEJM, 2004 2002:45 miljoen = 15%, geen ziekteverzekering 2003:21-31 miljoen het ganse jaar 60 miljoen een gedeelte van het jaar USA

21 Armoede “Managed care”, inbreuk op vrijheid van diagnose en behandeling Risicoselectie,uitsluitingen, premieverhoging Keuzes collectief wetenschappelijk of commercieel? USA: hoogste remgelden, hoogste uitgaven Controlemechanismen, hoge beheerskost, aandeelhouders

22 A recent report by Families USA found that healthcare costs are rising three times faster than wages and consume one quarter of earnings for more than 14 million Americans. Which of these steps do you think could best address this phenomenon? In a Medscape Instant Poll that launched October 8, 33% of respondents said they think that rising healthcare costs could best be addressed by providing more government-sponsored access to health insurance.

23 Gedeeltelijke privatisering? bv. eerste lijnszorg? tandzorg? kine? o.b.v. leeftijd? Contraproductief of onethisch Theorie van het hellend vlak roken? alcohol? sport? transsexuelen? esthetische heelkunde? IVF? obesitaschirurgie? Gemakkelijkheidsoplossing ‘health care is a social service not a commodity’

24 Kan of wil? Is gezondheid belangrijkste bekommernis? SZ 20-25% van bbp Draagvlak SZ = langer werken Uiteindelijk keuze van prioriteiten: -departementen cultuur, onderwijs, vervoer,... -heupprothese of cytostaticum vs sportvelgen en airco? ‘we must not allow a search for the perfect solution to prevent action’

25 Beleidsopties ASGB -participatief beleid met reponsabilisering van alle actoren -subsidiariteit, met ondersteuning -aanpassen techniek van financiering; targets, incentives -verstandige forfaitarisering (bv. geneesmiddelen) -huisarts: per prestatie; per patiënt=capitatie; per arts=allocatie -samenwerking, informatieoverdracht (complexe pathologie) -ouderenzorg -herijking; 4,5% is geen trekkingsrecht per sector -vnl. volumebeheersing van prestaties -specialist in ziekenhuis -betere sociale bescherming van de arts -evidence based medicine -meer aandacht voor prijszetting, monopolies -universitaire ziekenhuizen: onderwijs en onderzoek apart -behoud contingentering -stop lineaire maatregelen! -betrouwbare gegevensbanken


Download ppt "BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004."

Verwante presentaties


Ads door Google