De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo 5.7Samenvatting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo 5.7Samenvatting."— Transcript van de presentatie:

1 Newton 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo 5.7Samenvatting

2 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Ioniserende straling α-straling β-straling γ-straling röntgenstraling Eigenschappen ioniserenddoordringenddeeltjevermogen grootkleinheliumkern matigmatigelektron kleingrootfoton Doordringend vermogen α- en β-stralingdracht γ- en röntgenstralinghalveringsdikte Dracht Maximale afstand waarover α- of β-straling in een materiaal doordringt Halveringsdikte Dikte waarbij een materiaal de helft van de invallende γ- of röntgenstraling doorlaat α-straling β-straling γ- en röntgen- straling papier perspex aluminium lood

3 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Halveringsdikte De halveringsdikte d 1/2 hangt af van de soort straling (de fotonenergie E f ) en het soort materiaal (de dichtheid ρ): ● hoe groter E f is, des te groter is d 1/2 ● hoe groter ρ is, des te kleiner is d 1/2 Doorlaatkromme

4 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Halveringstijd De halveringstijd t 1/2 hangt af van de soort radioactieve stof. Vervalkromme Beginactiviteit De beginactiviteit A 0 hangt af van het aantal instabiele atoomkernen N 0 (op t = 0 s) en de halveringstijd t 1/2 van de radioactieve stof: ● hoe groter N 0 is, des te groter is A 0 ● hoe groter t 1/2 is, des te kleiner is A 0

5 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting ΔN ΔN ΔtΔt t

6 ΔNΔN ΔtΔt

7

8 Isotopen Atoomkernen met hetzelfde aantal protonen (dus: van dezelfde atoomsoort) en een verschillend aantal neutronen zijn isotopen (zie bijvoorbeeld de waterstofisotopen H-1, H-2 en H-3).

9 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Radioactief verval Vervalvergelijking Het verval van een instabiele atoomkern kun je weergeven een vervalvergelijking. Bij het opstellen van een vervalvergelijking geldt behoud van massa- getal en behoud van lading. Alfaverval De atoomkern stoot een α-deeltje (heliumkern) uit: het atoomnummer daalt met 2 en het massa- getal daalt met 4. Bètaverval De atoomkern stoot een β-deeltje (elektron) uit: het atoomnummer stijgt met 1 en het massa- getal verandert niet. Gammaverval De atoomkern stoot een γ-foton uit: het atoom- nummer en het massagetal veranderen niet.

10 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Stralingsnormen De stralingsnormen of dosislimieten geven de maximale jaarlijkse effectieve totale lichaams- dosis. Straling w R α-straling 20 β-, γ- en röntgen- straling 1 Stralingsnormen (mSv/jaar) beroep 20 bevolking 1

11 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Stralingsbelasting Achtergrondstraling De achtergrondstraling bestaat uit kosmische straling en straling van radioactieve stoffen in de bodem, bouwmaterialen, voedsel, water en lucht. Bestraling Stralingsbronnen buiten het lichaam zorgen voor uitwendige bestraling. Besmetting Stralingsbronnen in het lichaam zorgen voor inwendige bestraling. Achtergrondstraling H = 1,8 mSv/jaar Alfastraling Bij uitwendige bestraling is α-straling relatief ongevaarlijk (door de beperkte dracht). Bij inwendige bestraling is α-straling relatief gevaarlijk (door het grote ioniserende vermogen). Stralingsbescherming Blootstellingstijd beperken, afstand houden en bronnen afschermen

12 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Medische beeldvorming Ioniserende straling Röntgenfotografie Computertomografie (CT) Nucleaire diagnostiek Geluidsgolven Echografie Radiogolven Magnetic Resonance Imaging (MRI) Werking Absorptie en transmissie van röntgen- straling Uitzenden van γ-straling door tracer bij radioactief verval Terugkaatsen van ultrasone geluidsgolven Uitzenden van radiogolven door waterstof- kernen in een magnetisch veld Röntgenfoto CT-scan Scintigram Echogram MRI-scan

13 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo | Samenvatting Medische beeldvorming Ioniserende straling Röntgenfotografie Computertomografie (CT) Nucleaire diagnostiek Geluidsgolven Echografie Radiogolven Magnetic Resonance Imaging (MRI) Stralingsdosis klein 0,1 mSv groot10 mSv matig 5 mSv geen Röntgenfoto CT-scan Scintigram Echogram MRI-scan


Download ppt "Newton 5Straling en gezondheid Ioniserende straling | Havo 5.7Samenvatting."

Verwante presentaties


Ads door Google