De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese regels voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese regels voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer"— Transcript van de presentatie:

1 Europese regels voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer
Een presentatie van de Europese Commissie

2 De Europese consument is steeds meer begaan met het welzijn van landbouwhuisdieren.

3 Dankzij de Europese Unie komt er steeds meer regelgeving om dieren tijdens het vervoer te beschermen. 1977: eerste Europese richtlijn. In december 2004 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening goedgekeurd, die op 5 januari 2007 van kracht wordt.

4 Deze verordening is alleen van toepassing op diervervoer over meer dan 50 km.
De verordening geldt niet voor vervoer voor transhumance.

5 1- Geschiktheid van dieren voor vervoer

6 Zijn de dieren aan boord gezond genoeg om vervoerd te worden?
Zijn er zieke of gewonde dieren aan boord?

7 Ongeschikt voor vervoer zijn:
Ernstig zieke of gewonde dieren.

8 Een dier dat niet zelfstandig kan bewegen zonder pijn te lijden.
Wat is een ziek of gewond dier? Een dier dat niet zelfstandig kan bewegen zonder pijn te lijden. Een dier dat een ernstige verwonding of prolaps heeft.

9 Ongeschikt voor vervoer zijn:
Hoogdrachtige dieren die tijdens het vervoer kunnen werpen. Dieren die minder dan 48 uur tevoren hebben geworpen.

10 Pasgeboren dieren waarbij de navel nog niet helemaal is genezen.
Ongeschikt voor vervoer zijn: Pasgeboren dieren waarbij de navel nog niet helemaal is genezen.

11 Bel indien nodig de dichtstbijzijnde dierenarts om zieke of gewonde dieren de nodige verzorging te bieden. De dierenarts kan eventueel besluiten om euthanasie toe te passen of het dier te slachten. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de vervoerder, ook als de autoriteiten de dierenarts hebben laten komen.

12 Het dier mag naar het dichtstbijzijnde slachthuis worden gebracht, als dit vervoer geen onnodig lijden met zich meebrengt.

13 Melkgevende koeien moeten ongeveer om de 12 uur, maar maximaal om de 15 uur worden gemolken.

14 2- Conformiteit van voertuigen

15 A) Trajecten van minder dan 8 uur
Genoeg vrije bovenruimte.

16 De dieren mogen geen ontsnappingsmogelijkheden hebben.
De voertuigen moeten zo ontworpen zijn dat onnodig letsel of lijden wordt vermeden.

17 De vloer moet bedekt zijn met strooisel of voorzien zijn van een een systeem voor de absorptie van uitwerpselen.

18 Voor het in- en uitladen moeten bruggen, vlonders of loopplanken worden gebruikt.

19 De voertuigen moeten dusdanig ontworpen zijn en gehanteerd worden dat de dieren beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden en grote temperatuurschommelingen.

20 De dieren mogen dus niet tussen de assen worden vervoerd.

21 Voor trajecten van meer dan 8 uur moeten de dieren worden gedrenkt, gevoederd en indien nodig uitgeladen voordat zij hun bestemming bereiken.

22 B) Trajecten van meer dan 8 uur
Strooisel verplicht. De vrachtwagen moet voldoende voeder voor de dieren aan boord hebben.

23 Controleer vóór vertrek of de ventilatoren werken.
Het voertuig moet over een ventilatiesysteem beschikken dat aan moet staan of de vrachtwagen nu stilstaat of rijdt. Controleer vóór vertrek of de ventilatoren werken.

24 Als een mechanisch ventilatiesysteem ontbreekt, moet een temperatuur tussen 5 en 30 °C in het voertuig kunnen worden gegarandeerd. Daarom moet een temperatuurcontrole-systeem aanwezig zijn.

25 Er moeten verplaatsbare schotten worden geplaatst om de dieren naar soort en grootte in redelijke aantallen onder te verdelen.

26 Het moet op elk gewenst moment mogelijk zijn toegang te verkrijgen tot de dieren voor inspectie en verzorging.

27 De vrachtwagen moet over een drinkwatervoorziening beschikken die is afgestemd op de vervoerde diersoort. De drinkwatervoorziening moet voldoende capaciteit hebben om in de behoefte van de dieren te voorzien. Het voertuig moet een voorziening hebben die bij de haltes op de waterleiding kan worden aangesloten.

28 Hoeveel water hebben dieren nodig?
Volwassen koe: 40 liter per dag Melkgevende koe: 180 liter per dag Stalpaard: 36 liter per dag

29 Drinkwatervoorzieningen
Varkens gebruiken drinknippels die met een hendel zijn uitgerust. Voor varkens mogen ook drinkbakken worden gebruikt, mits die op de juiste hoogte geplaatst zijn.

30 Kalveren moeten drinknippels hebben waarop zij kunnen zuigen.

31 Controleer of dergelijke drinkbakken in het voertuig aanwezig zijn.
Voor paarden moeten verplaatsbare drinkbakken worden voorzien met voldoende capaciteit. Controleer of dergelijke drinkbakken in het voertuig aanwezig zijn.

32 Hoe kunt u vaststellen dat de drinkwatervoorziening functioneert?
Door te drukken op de spenen of de hendel van de drinkbakken in de vier hoeken van de vrachtwagen. Door te controleren of er verplaatsbare drinkbakken in het voertuig aanwezig zijn.

33 3- Tussenpozen voor het drenken en voederen en rusttijden

34 Als het voertuig is uitgerust met voorzieningen voor lange trajecten, mogen de dieren langer dan 8 uur reizen, mits de volgende drenk-, voeder- en rusttijden worden gerespecteerd:

35 Niet-gespeende dieren (kalveren, lammeren)
Eerste fase vervoer: maximaal 9 uur Minimaal 1 uur rust met drinkgelegenheid.

36 Niet-gespeende dieren (kalveren, lammeren)
Tweede fase vervoer: maximaal 9 uur 24 uur rust: de dieren worden uitgeladen, gedrenkt en gevoederd.

37 24 uur rust, permanente watervoorziening.
Varkens Maximaal 24 uur vervoer 24 uur rust, permanente watervoorziening.

38 Als huisdier gehouden eenhoevigen Maximaal 24 uur vervoer
Pauze om de 8 uur met drenken en indien nodig voederen.

39 Als huisdier gehouden eenhoevigen
Na 24 uur vervoer: 24 uur rust: de dieren worden uitgeladen, gedrenkt en gevoederd.

40 Runderen, schapen en geiten Minimaal 1 uur rust met drinkgelegenheid
Eerste fase vervoer: maximaal 14 uur Minimaal 1 uur rust met drinkgelegenheid

41 Runderen, schapen en geiten
Tweede fase vervoer: maximaal 14 uur 24 uur rust: de dieren worden uitgeladen, gedrenkt en gevoederd.

42 Pluimvee en als huisdier gehouden vogels en konijnen
Als het vervoer langer dan 12 uur duurt, moet toegang tot water en voeder verplicht aanwezig zijn. Dit geldt niet voor vervoer van jonge vogels korter dan 24 uur, mits de reis eindigt binnen 72 uur nadat zij uit het ei zijn gekomen.

43 Wat doet de politie als de drink- en voedervoorzieningen of de rusttijden van de dieren niet gerespecteerd worden? De vrachtwagen naar een benzinestation begeleiden De vrachtwagen naar een erkende halteplaats begeleiden De plaatselijke dierenarts waarschuwen Als er geen halteplaats in de buurt is, neemt de politie contact op met de plaatselijke dierenarts om een andere geschikte plaats te vinden om uit te laden.

44 4- Beladingsdichtheid en vervoersomstandig-heden

45 U kunt ook de vrachtwagen wegen om te zien of deze overbeladen is.
De Europese richtlijn voorziet in maximale beladingsdichtheden voor de belangrijkste soorten landbouwhuisdieren, afhankelijk van de wijze van vervoer (weg, zee, lucht, spoor) en het gemiddelde gewicht van de dieren. U kunt ook de vrachtwagen wegen om te zien of deze overbeladen is.

46 U kunt de dichtheid berekenen aan de hand van de volgende gegevens:
De totaal beschikbare oppervlakte voor de dieren in m2 (A) Het aantal dieren (N) Het laadgewicht in kilo’s (L) Een vrachtwagen bevat 35 runderen (N) met een laadgewicht van kg (L). De dieren bevinden zich op een totale oppervlakte van 24 m2(A).

47 DE VRACHTWAGEN IS OVERBELADEN.
Ruimte per dier: Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2 Gemiddeld gewicht per dier: W = kg /35 = 359 kg De verplichte minimumoppervlakte volgens de richtlijn voor een koe van 325 kg is 0,95 m2 DE VRACHTWAGEN IS OVERBELADEN.

48 Alle varkens moeten kunnen gaan liggen en in een natuurlijke houding kunnen staan.

49 Wat gebeurt er als de beladingsdichtheid wordt overschreden?
De chauffeur kan een boete krijgen. De controlerende instantie besluit of de dieren: in de buurt van de controleplaats moeten worden uitgeladen hun reis onmiddellijk mogen voortzetten moeten worden teruggebracht naar de plaats van vertrek

50 Vervoersomstandigheden
Om verdringing, gevechten of angstigheid te voorkomen moeten de dieren normaliter worden gescheiden naar diersoort, geslacht en grootte.

51 Vervoersomstandigheden
Volwassen dieren moeten gescheiden worden gehouden van jonge dieren, met uitzondering van jongen die met hun moeder reizen.

52 Vervoersomstandigheden
Volwassen mannelijke dieren moeten worden gescheiden van vrouwelijke dieren. Beren en hengsten moeten gescheiden worden vervoerd.

53 Vervoersomstandigheden
De dieren moeten in een natuurlijke houding kunnen staan en voldoende ruimte hebben om te gaan liggen.

54 Vervoersomstandigheden
Als de dieren zijn vastgemaakt, moeten zij de mogelijkheid hebben om te eten, te drinken en te gaan liggen. De dieren mogen niet aan de hoorns of met neusringen worden vastgemaakt.

55 Vervoersomstandigheden
Eenhoevigen die in groepen worden vervoerd mogen geen beslagen achterhoeven hebben. Eenhoevigen mogen niet op meerdere niveaus worden vervoerd.

56 5- Documenten die de dieren vergezellen

57 Bedrijven die levende dieren vervoeren moeten een vergunning krijgen van een lidstaat van de Europese Unie. Elke lidstaat heeft een instantie die deze vergunning verleent.

58 De dieren moeten worden vergezeld door een reisschema op trajecten langer dan 8 uur en als bij het vervoer een grens wordt overschreden.

59 Opleiding van chauffeurs
De vervoerders moeten ervoor zorgen dat de chauffeurs een specifieke opleiding hebben gevolgd of gelijkwaardige praktische ervaring hebben opgedaan, om de vervoerde dieren te hanteren en te verzorgen.

60 Sancties Elke lidstaat heeft administratieve en strafrechtelijke sancties in geval van overtredingen van de wetgeving voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer. De vergunning van de vervoerder kan worden ingetrokken.

61 De foto’s zijn ter beschikking gesteld door CWIF en Animals’Angels
Hartelijk dank voor uw aandacht en voor uw inzet ten behoeve van de dieren De foto’s zijn ter beschikking gesteld door CWIF en Animals’Angels


Download ppt "Europese regels voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer"

Verwante presentaties


Ads door Google