De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen 26 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen 26 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen 26 juni 2007

2 2 Overzicht toelichting Metingen zware metalen in Genk_Zuid Door VMM Conclusies Milieumetingen basisschool “De Sleutel” Door VITO in opdracht van VMM Conclusies

3 3 EU – kaderrichtlijn lucht Doelstelling Waar luchtkwaliteit goed is deze behouden Waar slecht, verbeteren Luchtkwaliteit meten en beoordelen Actieplannen, programma’s Normen voor 12 stoffen waaronder lood (Pb), nikkel (Ni), arseen (As) en cadmium (Cd) Informatie verspreiding bevolking

4 4 EU - dochterrichtlijnen Eerste dochterrichtlijn 1999/30/EC 1 500Pb Grenswaarde 2 (ng/m³) Polluent Vierde dochterrichtlijn 2004/107/EC 3 - Hg 20Ni 5Cd 6As Streefwaarde² (ng/m³)Polluent

5 5 Grens- en streefwaarde Grenswaarde “Mag niet” overschreden worden => bij overschrijding actieplannen Streefwaarde “Tegen een bepaalde termijn zoveel mogelijk gehaald” => Alle nodige maatregelen, die geen onevenredige kosten meebrengen, moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat vanaf 31/12/2012 de streefwaarden gehaald worden.

6 6 Metingen zware metalen in PM10-stof Metingen zware metalen in totaal stof in de Krelstraat sinds 1988 Krelstraat vanaf 2003 in PM10 stof Bijkomende meetposten vanaf 2006 Speciatie Ni Milieumetingen op de basisschool “De Sleutel” okt 2006 – feb 2007, uitvoering VITO

7 7 Meetprogamma 2006-2007 6-07-0628-03-062,4 km ten O 00GK08 (Zutendaal, Daalstraat 102) 6-07-0604-04-063 km ten Z 00GK07 (Bilzen, voetbalveld Heis Sport) 6-07-0631-03-062,5 km ten W 00GK06 (Diepenbeek, wijk Rozendaal) Lopende28-03-06 1000m ten NO 00GK05 (Genk, De Koor) Lopende22-03-06100m ten NO 00GK04 (Genk speelpleintje Oosterring) Lopende18-02-06250m ten ZW 00GK03 (Ford Genk) Lopende29-01-03200m ten NO 00GK02 (Krelstraat) EindeOpstartOriëntatie tov ALZ Code-locatie Meetlocaties voor zware metalen in PM10-stof in de regio Genk

8 8 Genk: Ligging meetstations

9 9 Meteo 18% 43% 18,0% 20% 2006 Ref. Luchtbal A’pen 23% 40% 17% 20% 2005 Ref. Luchtbal A’pen 10%21%18% Sector 265-355 NW 56%44%36% Sector 175- 265 ZW 10%17%22% Sector 85-175 ZO 27%18%25% Sector 355-85 NO 2007 eerste kwartaal Ref. Maastricht 2004 Ref. Luchtbal A’pen 2003 Ref. Luchtbal A’pen

10 10 Windrozen

11 11 Genk: Meetresultaten 2006 Gemiddelde concentraties aan zware metalen in PM10-stof in de regio Genk in 2006 (ng/m³)

12 12 Genk: Toetsing EU- grens- en streefwaarden 20 00GK05 936,0 00GK04 53 00GK03 50 00GK02 2056 streefwaarde tegen 2012 500 grenswaarde vanaf 2005 Ni in PM10Cd in PM10As in PM10Pb in PM102006 (ng/m³)

13 13 Genk: Pollutierozen Zware Metalen in PM10

14 14 Genk_Zuid: Resultaten 2007 (eerste vier maanden) 531,626,80,50,918,710,711830,011900GK05 2514,4117,61,42,580,128,738771,611900GK04 1841,838,11,11,655,016,613433,110200GK03 1221,739,80,81,239,414,514935,311000GK02 Cr ng/m³ Cd ng/m³ Mn ng/m³ As ng/m³ Sb ng/m³ Ni ng/m³ Cu ng/m³ Zn ng/m³ Pb ng/m³aantal

15 15 Genk Zuid (00GK02 - Krelstraat): Evolutie Ni en Cr in zwevend stof Evolutie jaargemiddelde concentraties van nikkel en chroom in totaal en PM10-stof

16 16 Verloop maandgemiddelden 2006_2007 (eerste vier maanden)

17 17 Vergelijking viermaandelijkse gemiddelden te 00GK02 – Krelstraat Genk (Sledderlo) Gemiddelden van zware metalen voor de periode januari – april

18 18 Vergelijking viermaandelijkse gemiddelden 00GK02 – Krelstraat – Genk (Sledderlo) Vervolg: gemiddelden van zware metalen voor de periode januari – april

19 19 Nikkel onder welke vorm? 64,3%2,8%7,5%24,6% Gemiddelde (n=30) Oxide vorm Metallische vormSulfide vorm Oplosbare vormNikkel in

20 20 Conclusies zware metalen in de omgevingslucht In de directe omgeving van Ugine&ALZ te Genk-Zuid worden in 2006 t.o.v. 2005 vergelijkbare concentraties van zware metalen (oa nikkel, chroom en mangaan) in PM10-stof gemeten. Voor de eerste vier maanden van 2007 is de trend lichtjes dalend op het meetstation 00GK02. Er zijn echter metingen over een langere periode nodig om deze trend al dan niet te bevestigen. De huidige concentraties bevinden zich terug op het niveau van 2003 voor de sterke stijging in 2004. In 2006 wordt in de directe omgeving van Ugine&ALZ de toekomstige streefwaarde van nikkel, een jaargemiddelde van 20 ng/m³, op 3 van de 4 meetstations overschreden. Deze stations bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van Ugine&ALZ. Op één station (00GK04 - Oosterring) wordt tevens de streefwaarde van cadmium, een jaargemiddelde van 5 ng/m³, lichtjes overschreden. In de aangrenzende gemeenten, Bilzen, Diepenbeek en Zutendaal van Genk-Zuid worden de toekomstige streefwaarden ruim gerespecteerd.

21 21 Milieumetingen op de basisschool ‘De Sleutel’ uitgevoerd door de VITO in opdracht van VMM

22 22 Overzicht van de meetlocaties en parameters 09/11-22/1212/10-26/02Industrieel100 m ten NO Speelpleintje “Oosterring” (Genk- Sledderlo) 09/11-22/1212/10-26/02Industrieel250 m ten NO Koer school “De Sleutel” (Genk- Sledderlo) Locatie buiten 09/11-22/1212/10-26/02Industrieel250 m ten NO School “De Sleutel” (Genk -Sledderlo’) 09/11-22/1212/10-26/02Landelijk7 km ten NWSchool Bokrijk (Kuurstraat 3) 20062006-2007Locatie binnen Veegstof en zware metalen PM10 en zware metalen Type omgeving Oriëntatie tov ALZ

23 23 Resultaten Zware metalen in PM10-stof week versus weekend

24 24 Resultaten Zware metalen in PM10-stof

25 25 Gemiddelde stofdepositie in de omgeving van de scholen “De Sleutel” te Genk en te Bokrijk 42,2460670,9364,3772,16,11,3168269,72982 Speel plaats 22,0347521,9132,0212,91,00,6212,127,364,3 venster bank 1,787,92,615,316,00,1 14,999,720,7 vloer V µg/m² Cr µg/m² Cu µg/m² Zn µg/m² Mn µg/m² As µg/m² Cd µg/m² Ni µg/m² Pb µg/m² Stof µg/m².dag Genk 94,2159,4107,51396644,118,10,361,3124,111233 Speel plaats 2,18,25,928,914,50,20,02,06,725,9 venster bank 1,73,74,421,613,10,10,01,13,862,7 vloer V µg/m² Cr µg/m² Cu µg/m² Zn µg/m² Mn µg/m² As µg/m² Cd µg/m² Ni µg/m² Pb µg/m² Stof µg/m².da g Bokrijk

26 26 Conclusies : Milieumetingen op de basisschool ‘De Sleutel’ De concentraties zware metalen in het PM10-stof in de binnen- omgeving van de school “De Sleutel” (Genk Sledderlo) zijn vergelijkbaar met de concentraties gemeten op de speelkoer, maar zijn 50 % lager dan op het speelpleintje “Oosterring”. De concentraties zware metalen in het PM10 stof gemeten in de binnenomgeving van de Genk school zijn significant verhoogd (4 tot 10x) t.o.v. deze gemeten in de referentieschool te Bokrijk. De depositie aan (zware) metalen in de omgeving van de school “De Sleutel” te Genk is verhoogd. In de veegmonsters zijn van de metalen chroom, nikkel en mangaan verhoogde gehalten gevonden, en van lood en cadmium licht verhoogde gehalten. In en rondom de omgeving van de basisschool ‘De Sleutel’ worden concentraties van nikkel, chroom mangaan gemeten die typisch zijn voor een industriële omgeving. De verhouding van de metaalconcentraties in de binnenhuisomgeving en de buitenomgeving zijn vergelijkbaar.


Download ppt "GENK ZUID 2006-2007 (eerste vier maanden) Meetnet zware metalen 26 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google