De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Personeelsplanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Personeelsplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Personeelsplanning
Hoe organiseren we het werk om de organisatiedoelen te bereiken? Nu en in de toekomst?

2 Agenda Proces Methode Cijfers en gevoel erbij Bijzondere aandacht voor... Beleidsmatige highlights Lessons learned

3 Organisatie waterschap Brabantse Delta
490 medewerker 454 fte 4 directieleden 16 afdelingshoofden 20 teamleiders 450 medewerkers 330 kantoor 160 buitendienst

4 Proces

5 Methode Gesprekken met Directieteam, ClusterMT’s en Afdelingsmanagement Time-travelling Ambities > SWOT > GAP > Toekomstgerichte acties Vormvrij, mèt essentiele bouwstenen HR3P Vertrekkans Natuurlijke uitstroom Pitches Betrokken en kritische P&O’ers uitstroom 61 medewerkers vóór 1 januari 2021 de AOW-leeftijd bereikt hebben? dat dit 12,66% is van het huidige personeelsbestand? dat dit 56,63 fte betreft ofwel 12,4% dat de helft van deze medewerkers in de buitendienst werkt? dat bijna de helft van deze medewerkers een functie heeft op niveau 4, 5 of 6? dat dit 4 leidinggevenden betreft? dat de afdeling Onderhoud en Muskusrattenbestrijding de kroon spant met een uitstroom van 15 medewerkers? gevolgd door Facilitaire Zaken met 10? en Beheer & Zuiveren met 9? Afhankelijk van definitie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Wajongers. Maatschappelijk appél gedaan op organisaties om deze mensen in dienst te nemen. Jobcarving: functies herschikken of opsplitsen om zo werkzaamheden te definiëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bv: supermarkt heeft het vakkenvullen verdeeld in ‘hoog vullen’ voor lange mensen en ‘laag vullen’ voor korte mensen (of bv in een rolstoel). Jobcrafting: wijze waarop de medewerker zelf zijn baan vorm geeft of herdefinieert, waardoor hij zijn werk als meer betekenisvol ervaart en/of zich meer identificeert met het werk.

6 Cijfers en gevoel Feiten 55 gesprekken ofwel 85 gespreksuren
54 acties (tussenstand) Gevoel Heel serieus genomen(met uitzonderingen) Intensief Kwaliteitstreven Mate van conceptueel denken varieert Goed bevallen bij beide partijen Gezamenlijke focus Toekomstgericht Partner in business!

7 Bijzondere aandacht voor…1/2
Uitstroom t/m 2020 bereiken 61 medewerkers AOW-leeftijd Welke oplossingen zijn er naast vervanging te bedenken? Ervaringsmanagement met ervaringsmanagementmodel belangrijke en urgente ervaringskennis borgen Talentmanagement medewerkers in hun kracht; talent als ordenend principe Participatiewet mensen met afstand tot arbeidsmarkt streven is 1,5 baan per jaar werk met loonwaarde

8 Bijzondere aandacht voor…2/2
Over afdelingsgrenzen en organisatiebreed kijken procesgericht werken kunnen soortgelijke afdelingen elkaar versterken? Houd aansluiting met medewerkers! betrek medewerkers bij gedachtevorming over afdelingsambitie Samenwerking Brabantse waterschappen Make, buy or ally? Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

9 Beleidsmatige highlights
Focus op processen: Assetmanagement: bevestiging ingezette lijn Functiegebouw: Mr/Mrs. Right: ter inspiratie voor opleiden, werven… Participatiewet: beleidsproject starten Make, buy or ally: toetsingskader Natuurlijke uitstroom: creativiteitsessies CMT’s

10 Lessons learned Intensiever betrekken medewerkers bij afdelingsambitie. Sommige thema’s vragen om een extra verdiepingsslag, zoals make, buy or ally en Participatiewet. Arbeidsintensief voor P&O, geleidelijk moet het zwaartepunt naar de integraal manager Bevestiging ingezette lijn <> het verschil maken. SPP is een continu proces. Het is een vehikel dat de overige personeelsinstrumenten verbindt.


Download ppt "Strategische Personeelsplanning"

Verwante presentaties


Ads door Google