De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in verandering 1 Je (HR) beleid ondersteunen met cijfers. In dialoog met het management, aan de slag. Kurt Ryckaert, AgO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in verandering 1 Je (HR) beleid ondersteunen met cijfers. In dialoog met het management, aan de slag. Kurt Ryckaert, AgO."— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in verandering 1 Je (HR) beleid ondersteunen met cijfers. In dialoog met het management, aan de slag. Kurt Ryckaert, AgO

2 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 2

3 Rollen van Ulrich, actief luisteren en inzetten op talent 3 Ulrich: Voor elke rol kunnen goede analyses een verschil maken Cultuur Strategie Talent Business partner Operationeel kampioen Geloofwaardige activist Actief luisteren: heel belangrijk, wordt past interessant als de juiste vragen worden beantwoord, data op zich verzamelen is tijdverlies Talent: combinatie tussen goede kennis van HR processen en analytische vaardigheden zeer nuttig, opbouwen van ervaring, verschil

4 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 HR ANALYTICS: VERKENNING VAN HET TERREIN 4

5 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Verschillende niveaus/maturiteit 5

6 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 6

7 Metrics of dasbhoards Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 7 Betreffen vaak “efficiëntie” Vaak gezien als interne HR metingen Hoe snel werven we iemand aan? Hoeveel opleidingen geven we? Hoeveel bedraagt de loonkost? Basis van alles, maar vaak…oninteressant voor de business, niet gebruikt om verbeteringen door te voeren, “op automatische piloot” na verloop van tijd

8 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 8

9 THE SKY IS THE LIMIT: DRIE VOORBEELDEN 9

10 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Case Google: hebben we managers nodig? 10 https://www.youtube.com/watch?v=l6ISTjupi5g Minuut 11 tot minuut 19

11 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Case google: “hoe geraken we over de muur” – tot het niveau van inzichten 11 1.Vertrek van duidelijke vragen : bv. “wat is de toegevoegde waarde van managers? Welke kenmerken hebben goede managers? Hoe kunnen we meer goede managers ontwikkelen?” 2.Differentieer in analyse: ga voorbij het gemiddelde, breng de variatie in kaart: bv. “top kwartiel van managers versus laagste kwartiel” 3.Breng verschillende databronnen samen zodat je de relaties kan onderzoeken: bv. “effect van kwaliteit managers op ziekteverzuim, retentie, prestaties van team” 4.Onderzoek de onderliggende redenen van de variatie die je ziet zodat je tot inzichten kan komen over wat “het verschil maakt” bv. “beschrijvingen van great manager, interviews van top managers versus minste managers”

12 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Case google: “hoe geraken we over de muur” – tot het niveau van inzichten 12 4.Werk ontwikkelingsgericht: gebruik inzichten om te ontwikkelen 5.Bouw een case op die tot inzichten leidt bij topmanagement en je HR acties kan ondersteunen 6.Zorg dat je de nodige data kan gebruiken en het ‘waartoe’ duidelijk is

13 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Carglass : customer delight en employee delight 13 Employee delight: personeelsbevraging en ziekteverzuim Customer delight: klantenbevraging na herstelling ruit op individueel niveau reparateur Productiviteit: aantal herstellingen Proces maakt het verschil (Tip: artikel in Peoplesphere, mei 2013, dossier HR analytics) “je kan minder goede resultaten gebruiken om de mensen een klets rond hun oren te geven maar je kan de resultaten ook gebruiken om op zoek te gaan naar wat er aan de hand is” “De verzamelde gegevens moeten het verschil maken. Vroeger werden werden er surveys gedaan en werd er niets mee gedaan, het vertrouwen verdwijnt.”

14 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Voorbeeld Inostix analyse callcenter 14

15 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Inostix call center, inzichten 15 Vanaf een bepaalde anciënniteit in functie daalt klantentevredenheid Het duurt een hele tijd vooraleer de klantentevredenheid maximaal is Klantentevredenheid afhankelijk van tijdstip contactname Een vaste klantengroep voor een medewerker verhoogt de klantentevredenheid … Met deze inzichten kan je onderbouwde doeltreffende acties nemen ivm opleiding, doorstromingsmogelijkheden, organisatie van personeel in teams (vaste klantengroepen) …

16 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 De “muur” doorbreken betekent.. 16 HR data relateren aan business data of aan HR praktijken/processen Aantonen welke HR prakijken succesvol bijdragen tot het bereiken van organisatiedoelstellingen en welke niet Verfijnen welke kandidaten succesvol zijn in hun job, welke leidinggevenden voor hogere prestaties zorgen, welke ingrepen in PLOEG gesprekken zorgen voor meer tevreden klanten… Zjn de HR praktijken effectief ? (bv. werven we de juiste kandidaten aan waarover leidinggevenden, medewerkers en klanten tevreden zijn) Welke praktijken maken het verschil in de toekomst? (bv. welke testen zorgen voor betere kandidaten) Welke praktijken zorgen voor een lager ziekteverzuim?

17 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 DE VO : WAT HEBBEN WE IN HUIS? 17

18 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Quid VO? Brainstorm 18

19 Quid VO? 19 PLOEG BUE Personeelspeiling Uitstroom Ziekte Exitgesprekken Interviewmethodiek + Personeelsplan

20 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Wat haal je uit deze gegevens? 20

21 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Conclusie? 21

22 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Kwartielen voor PP 2014 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 22

23 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Benchmarks voor de Vlaamse overheid Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 23 http://www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie Ziekte Doorstroom Uitstroom Vorming Personeelsverdeling Leeftijdspyramide Verdeling over niveau, leeftijd, geslacht

24 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Aantal mogelijkheden op een rijtje… Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 24 Personeelspeiling: Perceptie over kwaliteit leidinggeven Perceptie over cluster werk Perceptie over betrokkenheid Perceptie over waarden in je organisatie Perceptie over loobaan- en loonmogelijkheden Perceptie over extra vragen Opgesplitst naar afdelingen? Niveau, leeftijd, geslacht BUE: Perceptie over kwaliteit leidinggeven voor middenkader, voor lager kader Sterke competenties in je organisatie, zwakke competenties Ziekteverzuim in je organisatie, opgesplitst over afdeling, niveau, geslacht Doorstroom in je organisatie Kwalitatieve informatie over exitgesprekken Klantentevredenheid per afdeling/dienst/proces

25 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Mogelijke onderzoeksvragen in je entiteit Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 25 Wat is de variatie van ziekteverzuim in onze afdeling? Hoger of lager dan VO, positieve of negatieve evolutie? Wat zijn mogelijke verklaringen ervoor dat afdeling x een hoog ziekteverzuim heeft? Welke scores zijn voor die afdeling hoger of lager in de Personeelspeiling en BUE? Welke veranderingen zijn doorgevoerd? Wat is het verschil in functies tussen afdelingen? Welke functies vormen risicogroepen? Is er ook een hogere uitstroom voor deze functies? Welke aspecten zijn sterktes voor deze functies? Komt de performantie in gedrang? Wat leert ons de klantentevredenheidsonderzoeken? Wat zijn de belangrijkste elementen in klantencontacten? Welke klachten hebben we ter beschikking? Ligt het aantal dossiers behandeld hoger of lager?

26 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Vlaamse overheid bestaande cases Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 26 2 entiteiten kruisen ziekteverzuim (hoog, laag, medium) tov tevredenheid over job, leidinggeven, waarden, loopbaan- en loonkansen De Lijn onderzoekt de impact van tevredenheid op aspecten op arbeidsongevallen… Een grote entiteiten wilde weten wat de oorzaken waren van hoog ziekteverzuim en welke acties effectief kunnen zijn

27 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 27

28 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 HOE BEGIN JE ERAAN? 28

29 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 29

30 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 DE JUISTE VRAGEN – DE JUISTE RICHTING 30

31 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Voorbereiding Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 31 Actief luisteren/interviews met lijn managers en LA Medestanders vinden Wagon aanhaken aan lopende vragen/zaken waar leidinggevenden mee worstelen Openheid creëren Pro-actief een case opbouwen

32 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Voorbereiding Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 32 Actief luisteren/interviews met lijn managers en LA Welke beslissingen zijn al de revue gepasseerd waar managers of HR zich enkel op het buikgevoel konden baseren? Voor jouw afdeling: wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Wat heb je nodig om beslissingen hierop te baseren? Wat vind je nu de interessantste rapportering? Waarom is dat voor jou helpvol? Wat zou het nog interessanter maken? Welke rapportering zoek je zelf op? Zijn er andere rapporten die je opvraagt? Wat heb je al gezien in andere organisaties die je hier mist? Wat is dan het eerste om mee te beginnen?

33 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Vertrekken van bestaand HR beleidsplan 33 Personeelspeiling HR beleid voorgaande jaren: -Doelstellingen HR beleid (HR beleidsplan) -Actieplan personeelspeiling 2012 HR beleid komende jaren -Doelstellingen HR beleid -Ambities personeelspeiling 2016 Organisatiedoelstellingen Omgevingsinvloeden (maatschappelijk, VO, beleidsdomein) Organisatiedoelstellingen Omgevingsinvloeden (maatschappelijk, VO, beleidsdomein) BUE, personeelsrapporteri ng (bv cognos), …

34 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Personeelspeiling als een (deel van) de evaluatie van het gevoerde HR beleid 34 Personeelspeiling HR beleid voorgaande jaren: -Doelstellingen HR beleid (HR beleidsplan) -Actieplan personeelspeilin g 2012 Organisatiedoelstellingen Omgevingsinvloeden (maatschappelijk, VO, beleidsdomein) Diepte analyse Eerste screening BUE, personeelsrapporteri ng (bv cognos), …

35 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Vertrekken van bestaand HR beleidsplan Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 35 Geeft richting aan je projecten en processen de komende jaren Welke meerwaarde zal dit leveren voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen En hoe zal je dit doen. Hoe zal je evalueren of de doelstellingen behaald zijn?

36 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 DE JUISTE DATA – WAT BESTAAT ER (VAAK) AL 36

37 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 De data en rapporteringen juist krijgen 37 Relatief: Wat is je doelstelling? Verbanden leggen Exacte rapportering brengen Enkel als je aantoont dat de cijfers er toe doen zal je de cijfers juist krijgen. Begin met wat je hebt. Er bestaat al heel veel Cijfers altijd in hun context interpreteren

38 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 38

39 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Presenteren van resultaten Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 39 Wat zijn de vragen die jullie hebben en die wij hebben? Voorstelling van gegevens Focus op kruisverbanden: welke gegevens bevestigen andere gegevens, welke gegevens worden tegengesproken Focus op evolutie: elk cijfers is maar zinvol in relatie tot andere

40 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Presenteren van resultaten Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 40 Start met een eyecatcher: drie cijfers, drie vragen, drie antwoorden Focus op het relevante niveau: what’s in it for me Vaak : afdelingsniveau of teamniveau Verras Ga niet buiten zonder dat iedereen dit heeft beantwoord… Hoger Lager Welk cijfer komt overeen met welke vraag? Competitie: wie scoort het hoogst?

41 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Slotvragen Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 41 Wat verrast je? Wat komt overeen met je intuïtie? Huiswerk: Waar wil je mee aan de slag? Wat is jouw doel? Huiswerk: Met wie zal je dit bespreken? Plan een moment waarop acties worden gekoppeld aan resultaten. Integreer zoveel mogelijk gegevens. Jaarlijkse teamplanning? Afdelingsplanning?

42 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 42

43 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 Volg op Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 43 Wat levert de bespreking op? Welke vragen heb je nog? Welke informatie heb je tekort? Draaiboek voor uitwerking acties samen met Personeel op basis van input personeel en medewerkers : ter beschikking

44 Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 En wat na Blankenberge? Strategisch HR seminarie Blankenberge 2014 44 Meer lezen: artikel – Peoplesphere, mei 2013, dossier HR analytics Leren van elkaar Leernetwerk: iedereen start met een case in eigen organisatie – 6 wekelijkse bijeenkomst – facilitatie – intervisie – leren van feedback, veilige omgeving onder gelijkgezinden, tips en professionele ondersteuning door experten De Lijn experimenteert…bezoek in kader van leernetwerk Welke rapporteringen bouwen andere uit, hoe bouw je een cultuur uit? Wie kent nog goede praktijken, hoe gaan we er mee verder?


Download ppt "Samen sterk in verandering 1 Je (HR) beleid ondersteunen met cijfers. In dialoog met het management, aan de slag. Kurt Ryckaert, AgO."

Verwante presentaties


Ads door Google