De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2014 2015. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader Gemengde TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2014 2015. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader Gemengde TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 2014 2015

2 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader Gemengde TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het onderwijssyteem

3  Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs  VMBO-leerwegen:  basisberoepsgerichte leerweg (niveau 1 en 2 van MBO)  kader-beroepsgerichte leerweg (niveau 3 en 4 van MBO)  gemengde leerweg  theoretische leerweg (voorheen mavo)  Een leerweg is een manier van leren: ◦ beroepsgericht: meer praktijkvakken ◦ theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw  Toelating: basisschooladvies VMBO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

4 LWOO = leerwegondersteunend onderwijs  Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben  Hetzelfde programma als vmbo  + extra hulp en begeleiding  Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma  Toelating is wettelijk geregeld: ◦ basisschooladvies vmbo + lwoo ◦ toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) ◦ intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

5 Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen: Begrijpend lezen  Inzichtelijk rekenen  Spelling  Technisch lezen Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit.  het IQ ligt tussen 75 en 90. Als het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek. Wanneer LWOO

6  Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs  Meer leerstof dan bij vmbo-t  Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits  Meer huiswerk Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

7  Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit  Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels  Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks  Sommige scholen hebben tweetalig vwo Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

8  Leerling Volg Systeem 6 t/m 8  Entreetoets  NIO toets  Motivatie: inzet, huiswerkattitude  Drempelonderzoek

9 Landelijke wet- en regelgeving zegt het volgende Dit jaar gaat de advisering en aanname op het VO anders dan voorgaande jaren. Voor 1 november stelt VO-school het toelatingsbeleid vast. VO-school mag leerling alleen weigeren op grond van:  Ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven;  Basisschooladvies niet overeenkomt met het inrichtingsbesluit van de school (een vmbo advies bij een vwo-school);  Er geen plaatsruimte is. Vanaf 2014 – 2015 is het basisschooladvies bij wet leidend. De vo-school mag geen aanvullende toetsing eisen of zelf aanvullend toetsen. Als de vo-school vragen heeft over de onderbouwing van het basisschooladvies, gaat het vo in gesprek met het po. Wanneer po- en vo geen overeenstemming bereiken kan vo leerling afwijzen op basis van gegronde twijfels over de juistheid van het basisschooladvies, op voorwaarde dat de vo-school dit transparant onderbouwt. Waar mogelijk biedt de vo-school een plek op een ander onderwijstype aan.

10  Op dit moment is de centrale eindtoets van het CvTE (college voor toetsen en examens) de enige toets die voldoet aan de wet centrale eindtoets. (Is eigenlijk de CITO Eindtoets)  Intelligentieonderzoeken zijn niet meer toegestaan als tweede onafhankelijke toets gegeven. Ze kunnen wel door de po-school gebruikt worden als onderbouwing van het basisschooladvies.  Basisschooladvies is leidend voor toelating en plaatsing. De Eindtoets is een controletoets nadat het advies door de po-school is gegeven in het OKR. Als een leerling op de eindtoets lager scoort dan verwacht, wordt het basisschooladvies niet aangepast. Als een leerling hoger scoort dan verwacht, kan de po-school het basisschooladvies heroverwegen. De uitslagen van de centrale eindtoets worden na het bericht van toelating bekend gemaakt, namelijk in de week van 18 t/m 22 mei 2015.  VO-school hoeft advies niet aan te passen.

11  Leerlingvolgsysteem  Resultaten gaan automatisch ook naar het VO. CITO M8 zal een belangrijke rol in het advies spelen. Met name op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.

12  Capaciteiten onderzoek Wat zit er in de leerling? Mogelijke schoolprestaties. http://www.boomtestuitgevers.nl/documenten/nio_ouderleerkrachtbrochure.pdf Onderdelen van de test zijn - Ruimtelijk inzicht - Inzicht op gebied van rekenen - Inzicht op gebied van taal Duur: 2 uur

13 intelligentieprofiel - verbale intelligentie : Het vermogen van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen. (o.a. tekstbegrip en woordenschat) - symbolische intelligentie : Het rekenkundig en redeneervermogen. Daarnaast ruimtelijk inzicht. (o.a. rekenen)

14

15  Schoolvorderingentoets Wat komt er uit de leerling? Feitelijke schoolprestaties. https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/ Onderdelen van de test zijn - Rekenen - Taal (spelling, begrijpend lezen, woordenschat) - Studievaardigheden (kaartlezen, grafieken) Duur: 3 ochtenden op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april

16  De centrale eindtoets taal en rekenen is er op twee niveaus: B (verwachte uitstroom VMBO T/HAVO/VWO) en N (VMBO). Een kwart van de vragen is hetzelfde. De eindtoets N is alleen wat makkelijker.  Voor de uitslag van de toets, en voor het schooladvies, maakt het niet uit welke toets je maakt. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’. D.w.z dat welke toets je ook maakt, je altijd een score krijgt tussen de 501 en de 550.

17 IQEntreeLVS REK en BL Cito PRO  80 0-9 5 BBLGemid. 8010 tot 194≥ 515 KBLGemid. 9020-393,5≥ 525 TLGemid. 10040-493≥ 530 TL/HAVO 50-592,5≥ 534 HAVOGemid. 11060-752≥ 538 HAVO/VWO 76-891,5≥ 542 VWOGemid. 12090-1001≥ 545

18  Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)  De Populier (vmbo tl / havo / vwo)  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo)  Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo)  Maerlant College (havo / vwo)  Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo)  Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader)  Maris Belgisch Park (vmbo, havo, vwo)  Maris Kijkduin (vmbo LWOO)  Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium)  Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

19  Vanaf heden: bekijk de websites van mogelijke scholen voor uw kind voor toelatingscriteria en anderszins  oktober: Afname didactische toetsen (drempelonderzoeken CITO LVS)  T/m 4/12 : afname NIO toets  17/1 t/m 20/3 : aanmelden PRO en LWOO leerlingen  31/1 t/m 20/3 : aanmelden VMBO, HAVO en VWO leerlingen  21/4 t/m 23/4 : afname CITO Eindtoets Vanaf 18/5 uitslag Eindtoets


Download ppt "2014 2015. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader Gemengde TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google