De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8

2 Speciaal basisonderwijs
Het onderwijssyteem Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader Gemengde TL HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

3 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (niveau 1 en 2 van MBO) kader-beroepsgerichte leerweg (niveau 3 en 4 van MBO) gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies VMBO 4 jaar

4 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met LWOO
ROC 1 – 4 jaar LWOO = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar

5 Wanneer LWOO Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen:    Begrijpend lezen    Inzichtelijk rekenen   Spelling   Technisch lezen  Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit. het IQ ligt tussen 75 en 90. Als  het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek.  

6 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek HAVO 5 jaar

7 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek VWO 6 jaar

8 Het advies Leerling Volg Systeem 6 t/m 8 Entreetoets NIO toets
Motivatie: inzet, huiswerkattitude Drempelonderzoek

9 Landelijke wet- en regelgeving zegt het volgende
Dit jaar gaat de advisering en aanname op het VO anders dan voorgaande jaren. Voor 1 november stelt VO-school het toelatingsbeleid vast. VO-school mag leerling alleen weigeren op grond van: Ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven; Basisschooladvies niet overeenkomt met het inrichtingsbesluit van de school (een vmbo advies bij een vwo-school); Er geen plaatsruimte is. Vanaf 2014 – 2015 is het basisschooladvies bij wet leidend. De vo-school mag geen aanvullende toetsing eisen of zelf aanvullend toetsen. Als de vo-school vragen heeft over de onderbouwing van het basisschooladvies, gaat het vo in gesprek met het po. Wanneer po- en vo geen overeenstemming bereiken kan vo leerling afwijzen op basis van gegronde twijfels over de juistheid van het basisschooladvies, op voorwaarde dat de vo-school dit transparant onderbouwt. Waar mogelijk biedt de vo-school een plek op een ander onderwijstype aan.

10 Op dit moment is de centrale eindtoets van het CvTE (college voor toetsen en examens) de enige toets die voldoet aan de wet centrale eindtoets. (Is eigenlijk de CITO Eindtoets) Intelligentieonderzoeken zijn niet meer toegestaan als tweede onafhankelijke toets gegeven. Ze kunnen wel door de po-school gebruikt worden als onderbouwing van het basisschooladvies. Basisschooladvies is leidend voor toelating en plaatsing. De Eindtoets is een controletoets nadat het advies door de po-school is gegeven in het OKR. Als een leerling op de eindtoets lager scoort dan verwacht, wordt het basisschooladvies niet aangepast. Als een leerling hoger scoort dan verwacht, kan de po-school het basisschooladvies heroverwegen. De uitslagen van de centrale eindtoets worden na het bericht van toelating bekend gemaakt, namelijk in de week van 18 t/m 22 mei VO-school hoeft advies niet aan te passen.

11 LVS resultaten Leerlingvolgsysteem
Resultaten gaan automatisch ook naar het VO. CITO M8 zal een belangrijke rol in het advies spelen. Met name op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.

12 NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Capaciteiten onderzoek Wat zit er in de leerling? Mogelijke schoolprestaties. Onderdelen van de test zijn Ruimtelijk inzicht Inzicht op gebied van rekenen Inzicht op gebied van taal Duur: 2 uur

13 Uitslag intelligentieprofiel
verbale intelligentie : Het vermogen van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen.  (o.a. tekstbegrip en woordenschat) symbolische intelligentie : Het rekenkundig en redeneervermogen. Daarnaast ruimtelijk inzicht. (o.a. rekenen)

14

15 CITO Schoolvorderingentoets
Wat komt er uit de leerling? Feitelijke schoolprestaties. https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/ Onderdelen van de test zijn Rekenen Taal (spelling, begrijpend lezen, woordenschat) Studievaardigheden (kaartlezen, grafieken) Duur: 3 ochtenden op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april

16 Eindtoets op Niveau De centrale eindtoets taal en rekenen is er op twee niveaus: B (verwachte uitstroom VMBO T/HAVO/VWO) en N (VMBO). Een kwart van de vragen is hetzelfde. De eindtoets N is alleen wat makkelijker. Voor de uitslag van de toets, en voor het schooladvies, maakt het niet uit welke toets je maakt. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’. D.w.z dat welke toets je ook maakt, je altijd een score krijgt tussen de 501 en de 550.

17 Advies = maatwerk richtlijnen zijn:
IQ Entree LVS REK en BL Cito PRO  80  0-9  5 BBL Gemid. 80 10 tot 19 4 ≥ 515 KBL Gemid. 90 20-39 3,5 ≥ 525 TL Gemid. 100 40-49 3 ≥ 530 TL/HAVO 50-59 2,5 ≥ 534 HAVO Gemid. 110 60-75 2 ≥ 538 HAVO/VWO 76-89 1,5 ≥ 542 VWO Gemid. 120 90-100 1 ≥ 545

18 Scholen in de buurt Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)
De Populier (vmbo tl / havo / vwo) Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo) Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo) Maerlant College (havo / vwo) Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo) Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader) Maris Belgisch Park (vmbo , havo, vwo) Maris Kijkduin (vmbo LWOO) Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium) Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

19 Agenda Vanaf heden: bekijk de websites van mogelijke scholen voor uw kind voor toelatingscriteria en anderszins oktober: Afname didactische toetsen (drempelonderzoeken CITO LVS) T/m 4/12 : afname NIO toets 17/1 t/m 20/3 : aanmelden PRO en LWOO leerlingen 31/1 t/m 20/3 : aanmelden VMBO , HAVO en VWO leerlingen 21/4 t/m 23/4 : afname CITO Eindtoets Vanaf 18/5 uitslag Eindtoets


Download ppt "Informatie avond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google