De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MLT Middellange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015 Bestuursvergadering – 18 Februari 2015 Medewerkers vergadering - 25 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MLT Middellange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015 Bestuursvergadering – 18 Februari 2015 Medewerkers vergadering - 25 februari."— Transcript van de presentatie:

1 MLT Middellange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015 Bestuursvergadering – 18 Februari 2015 Medewerkers vergadering - 25 februari 2015 Algemene Ledenvergadering - 4 maart 2015

2 Agenda  Introductie  Achtergrond en omgevingsfactoren  MLT Visie  En hoe nu verder….

3 Introductie Wat heeft ertoe geleid dat we nu bij elkaar zitten  Zorg geuit door WdL voor de ALV 2013 per email aan bestuur  Rob + Wim 2 x in gesprek tot diep in de nacht  MLT Commissie bij elkaar gezocht  Bestaande uit: Marleen Dingsdag  Esther Lamark  Ramon Kleinbloesem  Wim de Louw  Rob Woldberg

4 Wat is er aan de hand? In 3 vergaderingen zijn vele punten aan de orde gekomen die naar mening van het MLT extra aandacht verdienen. Conclusie: De Hulk is best een goede club die last heeft van…… De dip in de economie De keuzes die leden maken (individualisering) Veel en goed kader maar… Teruglopende interesse om daar deel van uit te maken Daardoor steeds grotere druk op bestuur en commissies Leidt tot vermoeidheidsverschijnselen Club heeft dringend een positieve “boost” nodig Kwaliteitsverhoging bij diverse zaken is zeer gewenst! Maar….alles tegelijk aanpakken is niet mogelijk dus…. Prioriteiten stellen!!

5 Punten die aan de orde zijn geweest Ledenaanwas en behoud In- en Outtake gesprekken Opvang nieuwe leden “Buddysysteem” Vergrijzing in bestuur en commissies Kwaliteitsverbetering Verdwijnen van in het bestuur en commissies aanwezige kennis Kwaliteit clubblad Enquête Speciale programma’s voor jeugd maar ook voor 55+ Verbetering van de communicatie Aanpassing bestuurlijke organisatie

6 Prioriteit 1: De communicatie op allerlei fronten verbeteren Reden: goede communicatie is essentieel. Allerlei zaken staan of vallen daarmee. Prioriteit 2: De Bestuurlijke organisatie Reden: de huidige bestuurlijke organisatie (van 1983) is achterhaald en dient te worden aangepast aan de situatie van 2015. Onze prioriteiten

7 Zie maar eens wat daarover de laatste tijd in het Dagblad voor Westfriesland is geschreven. Zijn wij de enigen met problemen?.....nee!

8 Prognose Ledental KNLTB

9 Uitgangspunt prognose KNLTB Prognose ledental KNLTB in 2015 600.000 } dus 3,57% tennist! Aantal inwoners in Nederland op 1-1-2015 16.800.000 } Wat getallen onder elkaar

10 De Tennismarkt Inwoners Markt Werkelijk Percentage Nederland 16.800.000 600.000 600.000 3,57 % Hoorn 71.703 2.560 2.979 4,15 % Grote Waal 7.980 285 De Hulk 285 380 4,76 % Wij doen het dus nog beter dan gemiddeld…..

11 Ook andere sporten hebben vergelijkbare problemen, zie KNVB Interessant is ook de visie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond die een onderzoek heeft laten verrichten. Zie filmpje Back to Basics (deel 1) www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w Zie filmpje Back to Basics (deel 2) met de oplossingen www.youtube.com/watch?v=vrCHG-S0nyY

12 MLT Visie 1) Zorg voor een optimale communicatiecultuur binnen de vereniging. Met als doel de kwaliteit binnen de vereniging te verbeteren Vooral gericht op het behoud en aanwas van nieuwe leden Zie tabel bestuursleden en commissies 2) Aanpassing bestuurlijke organisatie Zie nieuw schema bestuurlijke organisatie van een Lijn Organisatie naar een Matrix Organisatie

13 Belangrijke uitgangspunten voor het MLT –Team bij het ontwikkelen van deze visie: Breed gedragen Respect voor het individu…. maar……………… TV de Hulk staat hierbij centraal!

14 MLT Visie Nieuwe Bestuurlijke Organisatie Communicatie Coordinator (CoCo) Senioren Coordinator (SeCo) Junioren Coordinator (JuCo) Leden Administrateur (LA) Algemeen Secretaris (AS) Penningmeester (PM) Voorzitter (Algemene Zaken) (V/AZ)

15 MLT Visie Relatie Tabel tussen Bestuursleden en Commissies - TV de Hulk, MLT Voorstel Bestu urslidCoCoSeCoJuCoLAASPMV(AZ) Commissie TC2322212 JC2232212 AC2111332 KC2111222 CC3222223 EC2223212 PR2113213 OTC Legenda: 3 = vaak overleg (wekelijks of aantal keren per maand), 2 = regelmatig (maandelijks), 1 = af en toe (ad hoc)

16 MLT Visie Ideeën voor Implementatie van de plannen Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden op zondag 20 september 2015 in een weekend! als onderdeel van speciaal Hulk evenement Consequenties dient te voldoen aan de statuten van TV de Hulk

17 En hoe nu verder….

18 Wat moet er worden gedaan? Profielen voor nieuwe functies maken Vacature-advertenties opstellen en plaatsen op website, in nieuwsbrief en clubblad Selecteren van kandidaten Interviewen van kandidaten Jullie suggesties zijn van harte welkom!!....

19 Waar moet dit uiteindelijk toe leiden?........... Naar een bruisende en sprankelende vereniging Nu – maar ook in de toekomst Een vereniging met respect voor elkaar Waar iedereen zich thuis voelt Waar kwaliteit wordt geboden Zowel in geboden faciliteiten als in georganiseerde activiteiten Een vereniging waar open met elkaar wordt gecommuniceerd KWALITEIT MAKEN WE MET Z’N ALLEN!!

20 Zondag 20 september … speciaal Hulk evenement en wij komen ook !


Download ppt "MLT Middellange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015 Bestuursvergadering – 18 Februari 2015 Medewerkers vergadering - 25 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google