De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cash Management: Statusanalyse en afstemming SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cash Management: Statusanalyse en afstemming SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Cash Management: Statusanalyse en afstemming SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het overzicht van de liquiditeitspositie biedt informatie over de huidige financiële status van de bankrekeningen.  Dit overzicht vormt het beginpunt voor de cashconcentratie, waarbij de saldi van verschillende bankrekeningen worden samengevoegd tot één doelrekening en rekening wordt gehouden met minimumsaldi en de optimalisatie van betalingen.  Het voorbeeld in dit document toont een boekingsproces dat van invloed is op liquiditeit (debiteurfactuur en inkomende betaling).  Het bevat de belangrijkste functies voor het ophalen van informatie over de liquiditeitsstatus. Voordelen  Cashbeheer in SAP ERP Financials biedt drie basisfuncties:  Snel en betrouwbaar alle cashrelevante informatie overboeken die afkomstig is van interne en externe bronnen naar het systeem voor cashbeheer (inkomende gegevens).  Analyses en rapportages uitvoeren van huidige en toekomstige cashflows zodat u beslissingen over het cashbeheer (analyse en besluitvorming) kunt nemen.  Er wordt gecommuniceerd met banken en andere zakenpartners op basis van de resultaten van het besluitvormingsproces (uitgaande gegevens). Belangrijke Processtappen  Statusanalyse van cashmanagement en  cashconcentratie.

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Financieel beheerder  Medewerker crediteurenadministratie  Bankmedewerker

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Proces Statusanalyse van cashmanagement en cashconcentratie  Leveranciersfactuur boeken in lokale en vreemde valuta.  Klantfactuur boeken in lokale valuta (van een klantorder).  Planposten en records boeken.  Rapport uitvoeren waarin de liquiditeitspositie en -prognose worden getoond. Alle geboekte documenten worden weergegeven op basis van de valutadatum.  Nadat het handmatige bankafschrift is geboekt, wordt de flow tussen de planningsniveaus gedemonstreerd.  Door de werkelijke boekingen op het bankafschrift worden records automatisch gearchiveerd (via een speciaal rapport).  De functie voor cashconcentratie illustreert hoe de relevante bedragen kunnen worden bepaald en van de ene naar de andere rekening worden overgebracht.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Proces Statusanalyse van cashmanagement en cashconcentratie Gebeur- tenis Medewerker crediteuren adm. Financieel beheerder Handmatige planning Record boeken Record archiveren Betaling run BankuittrekselCashconcentratie Cashconcentratie uitvoeren Creëer concentratie- voorstel Genereer betalings- verzoeken Vereffen betalings- verzoeken Financiële overzicht Financieel overzicht en liquiditeitsprognose weergeven Bankmed- ewerker Import electronisch rekening- overzicht Naverwerking rekening- overzicht Handmatig bankafschrift boeken

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systeem- beslis-sing geslaagd/m islukt Diagramver binding

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Cash Management: Statusanalyse en afstemming SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google