De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

« Communicatie » Netwerk verkeer Myriam Adriaensen, Afdeling Gedrag en Beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "« Communicatie » Netwerk verkeer Myriam Adriaensen, Afdeling Gedrag en Beleid."— Transcript van de presentatie:

1 « Communicatie » Netwerk verkeer Myriam Adriaensen, Afdeling Gedrag en Beleid

2 I. Situering Wat is communicatie? communicatie is overbrengen van informatie naar een persoon, groep personen of gemeenschap om kennis bij te brengen, attitude tov bepaald fenomeen te wijzigen of gedrag te beïnvloeden. Link tussen communicatie en handhaving? Communicatie maakt handhaving zichtbaar en versterkt daardoor het beoogde effect. Conclusie: communicatie maakt integraal deel uit van verkeershandhaving.

3 II.Communicatieproces

4 III. Gedragsbeïnvloeding en verkeershandhaving

5 IV.Soorten communicatie 1/Handhavingscommunicatie (actiecommunicatie): –Handhavingssignalen of communicatie op of langs de weg –Handhavingsvoorlichting of communicatie van handhaving door publiciteit 2/Beleidscommunicatie (themacommunicatie) 3/Interne communicatie 4/Bejegening bij verkeershandhaving

6 V.Buitenland Onderzoek uitgevoerd in het buitenland leert ons dat handhavingscommunicatie een belangrijke invloed heeft op gedragsverandering in het verkeer. Australië – Staat Victoria 1989-1992: halvering van het aantal verkeersdoden dankzij een intensieve en met snelheidscontroles gepaard gaande communicatiecampagne Spanje 1991-1994: daling met 40% van het aantal verkeersslachtoffers dankzij een zeer ruime communicatiecampagne gecombineerd met verscherpte controles.

7 VI.Besluit Effectieve communicatie dient integraal deel uit te maken van het verkeershandhavingsbeleid. Door handhavingscommunicatie te combineren met een effectieve handhaving zal de perceptie van de weggebruiker immers beïnvloed worden.

8 DISCUSSIEPUNTEN Is het de taak van de politie om te communiceren? Dient de politie hiervoor iemand aan te stellen? Moet men een opleiding krijgen om te mogen/kunnen communiceren? Op welke wijze wordt in en door jullie zone gecommuniceerd? (intern, extern (bevolking – pers – overheid) of nog verstaan jullie onder communicatie? Bestaan er richtlijnen inzake communicatie naar de buitenwereld? Dient de communicatie te verlopen via een vast stramien zoals bijvoorbeeld een communicatieplan? Is het belangrijk dat op een uniforme manier gecommuniceerd wordt? Vindt u dat er op dit moment voldoende materiaal wordt aangereikt aan de politiediensten om op een degelijke wijze te kunnen communiceren? Bestaat er behoefte binnen de politiediensten aan een handleiding inzake communicatie? Zo ja, wat wordt hier dan van verwacht? Website netwerk verkeer: welke informatie zou hier op terug te vinden moeten zijn?

9 Bedankt! Emailadres: Netwerk.verkeer@BIVV.be


Download ppt "« Communicatie » Netwerk verkeer Myriam Adriaensen, Afdeling Gedrag en Beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google