De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2

3 Inhoud Start up N62-A 12 september 2007  Kennismaken  Studieprogramma en VAL  Studiemateriaal en -ondersteuning  Leerstijlen en leercyclus  Reflectie/Logboek  Afstuderen  Subsets en subsetbijeenkomsten  Presentatie subsets  DINER

4 Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties  de set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  studiemateriaal en werkwijze

5 Doel eerste start-up-dag En …..  Alle subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Afsluiting met diner

6 Kennismaken Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten

7 Kennismaken Inhoud:  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d )  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

8 Structuur bijeenkomsten A MM-1 A MM-1 A HRM-1 A HRM-1 STARTUPSTARTUP STARTUPSTARTUP A OM-1 A OM-1 LAD (HRM) ALP’EN LAD (HRM) ALP’EN M M O O M M O O M M O O M OM-2 M OM-2 O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O A OM-3 A OM-3 M M O O M MM-2 M MM-2 O O A MM-3 A MM-3 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken

9 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland  Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

10 Voorafgaand en tussendoor m Snel lezen: (Schouten en Nelissen) 26 sept; 09.30-17.30 uur Nog niet aangemeld?: mail naar abentum@bsn.eu voor data abentum@bsn.eu Veranderkunde( alle sets N62 ) 13 november; 09.30 – 17.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 28 sept 09.30 – 12.30 uur alle volgende subsetbijeenkomsten plan je met je subset vandaag! O m A ALP (RFC) uitleg 8 januari 2008; 19.00 – 22.00 uur m O M

11 Virtual Action Learning (VAL)  Leren via Virtual Learning community  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Zeer gerichte voorbereiding  Variatie in leerproducties  Studietempo bevorderend  E-learning is instrument van HRM  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

12 Virtual Action Learning

13 Wat doe je op de VAL?  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM  1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement  Alp HRM en FM vervallen  Later meer

14 En verder  Studiemateriaal, bibliotheek, studentensite  Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x )  Set Adviser  MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium  KOFFERS!

15 Studiestructuur: papieren begeleiders  Programma  Studiegids  Studiewijzer  Studiewijzer VAL (Virtual Action Learning)

16 Opbouw studiemateriaal  Visie: Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  Instrumenten:Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  Integratie:Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

17 Producten fase 2

18 ALP’en en Leerarrangementen:  OM→ concept Alp + definitief Alp  MM → Alp  HRM → Leerarrangement Advies & Implementatie (Virtual Action Learning)  IM → Alp  FM → Leerarrangement A & I (VAL)  SM → Alp òf LA-PEP*  Int Management → Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis * LA-PEP = Leerarrangement Persoonlijk Effectiviteitspaper Indien je een major volgt: je schrijft LA-PEP voor SM + LA-PEP voor een keuzevak (bijv. Sales, Zorg, etc.) + je dissertation is gericht op het keuzevak

19 Info-momenten over het maken van een ALP  Start-up erg algemeen  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  In de subset  Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2):12 juni 2007, 19-22 uur (zie ook handouts op de studentensite)  ALP intervisie set 60A: rond blok 3, nader overeen te komen  En vergeet ook de studiegids niet

20 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat je het knelpunt kan opgelossen (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk 3e CC  plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

21 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie

22 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser mzuil@bsn.eu - administratie abentum@bsn.euabentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of cfranken@bsn.eu (= registratie door administratie Business School)  Code voorblad: Achternaam160464MM  Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

23 International Management Opdracht met subset:  ALP-voorstel 2 weken voor 1e lesdag International Management  Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM, HRM, SM, MM, IM)  Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp

24 Oriëntatie op fase 3  Aansluitend op het blok Int Management wordt de tweede fase afgesloten met een informatiebijeenkomst over de volgende studiefase.  Datum wordt nog bekend gemaakt

25 Veranderkunde:28 en 29 januari 2008 (extra ingelast) Leiderschap:3 en 4 maart 2008 Fin. Dienstverlening:14 en 15 april 2008 Zorg:oktober 2008 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase ( voorjaar 2008 ) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Dissertation in dat onderdeel schrijven. Majors

26 Producties / bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd  In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set.  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

27 Producten fase 3

28 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

29 Rol set adviser 1  Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen  Bespreking voortgang studie

30 Rol set adviser 2  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar OV, OA, EML  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

31 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student  NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

32 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up site open Start up site open 1 e Sub- set A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggenwww.citowoz.nl/vlc4 Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset Advies HRM

33 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up Start up 1 e Sub- set A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M Gekozen LAC maken en plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen Advies HRM Visie Inte- gratie Instru- menten

34 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up Start up 1 e Sub- set beste LAD aanpassen, naar RFC sturen + in je Portfolio plaatsen 3 weken A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M RFC beoordeelt 4/7e van je cijfer; 3/7e cijfer wordt door setleden bepaald

35 VAL  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  Geen Alpen HRM en FM maar Leerarrangementen  3 LA’s schrijven (LA Visie + Instrumenten + Integratie): voor elke lesdag maken, passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept )  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement

36 VAL  Per vak (HRM en FM) wordt uiteindelijk het LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld  Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (= LAD + implementatieplan ), en Reflectie  Deadline inleveren  Site wordt a afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM  Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of geen voldoende verbetersuggesties zijn gegeven

37 VAL Voor 1 e subsetbijeenkomst  Studiehandleiding HRM lezen op de website (hard copy krijg je mee)  Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc4  Inloggen doorgaans via vier eerste letters achternaam  Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen.  Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen (inzicht in leerdoelen geven)  Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset

38 VAL Toegang tot de site: www.citowoz.nl/vlc4 Gebruikersnaam en wachtwoord Als eerste onder Leden: e-mailadres en persoonlijke- en organisatiegegevens invullen PLUS wachtwoord veranderen. Snuffel overal. Je kunt niets “verprutsen” Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

39 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek.  Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt.  Datum: 22 november 2007  Noteer op het formulier wie in jouw organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug!)

40 Action Learning  Leren is onderdeel van het werk  Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s  Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces  Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen  Leren doe je van en met elkaar  Leren impliceert zelfreflectie en feedback

41 Action Learning betekent dus dat je  tijdens studie werkt aan echte problemen  risico’s durft te nemen  ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen  actief bijdraagt aan de lessen  van elkaar wilt en durft te leren  verantwoording neemt voor je eigen leerproces  telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

42 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen

43 Leerstadia

44 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen)  Wat wil je leren, leerdoelen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

45 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur.  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

46 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

47 Subsetindeling 1 Subset noord-west: Arjande GrijsEneco Energie MarcelPeschierBrinkman Agro B.V. Marcovan de PolPecoma Jackvan der VeldeUnit 4 Agresso C&S BertineWarmerdam-TeuwissenStichting Epilepsie Instellingen Nederland

48 Subsetindeling 2 Subset midden: Paul BreukGeorg Fischer N.V. Anton DijkstraSaxion Hogeschool Enschede Manfred RoosenboomUWV Jan Dietert van der TuukRabobank Betuwe

49 Subsetindeling 3 Subset zuid-west: Gerard BuitengaUnit 4 Agresso C&S Tonny DrijdijkRabobank Tholen Richard de JagerL'escaut Woonservice Thea de Feyter - DankerL'escaut Woonservice Patrick de WitMansal Nederland B.V.

50 Subsetsamenstelling criteria  Vier of 5 personen  vrouw !  Branche / functie verdeling  Geografie  Uitgesproken voorkeur

51 Bedrijfspresentaties 1  Max 30 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen / discussie na presentatie

52 Bedrijfspresentaties 2 Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

53 Bedrijfspresentaties 3 Individuele presentatie binnen de subset  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haalt en brengt de student bij BSN

54 Bedrijfspresentaties 4 Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie door de hele subset en niet door een afgevaardigde:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Gebruik je tijd ook om 7 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. ( nr 7 is t.b.v. Int M sept. 2008 )  Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

55 Huiswerk  VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz Leerdoelen HRM (Leerarrangementen) > Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst  Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: AL, een moderne visie op Management Development  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

56 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten  www.citowoz.nl/vlc4 www.citowoz.nl/vlc4  EBSCO via studentensite  www.devraagbaak.nl

57 Websites 2  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven)  www.managementboek.nl  scholargoogle.nl

58 Evaluatie start up dag  Evaluatie electronisch na elke blok van 3 CC- dagen. Je ontvangt een mail > direct antwoorden!  Vandaag mondeling > Evaluatie dag: verwachting voldaan? Verschillen?

59 Bij vragen Mirjam Zuil, set adviser Business School Nederland Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579030 GSM: 06 – 51820689 E-mail: mzuil@bsn.eu


Download ppt "Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google