De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
dé Action Learning business school

2

3 Inhoud Start up N62-A 12 september 2007
Kennismaken Studieprogramma en VAL Studiemateriaal en -ondersteuning Leerstijlen en leercyclus Reflectie/Logboek Afstuderen Subsets en subsetbijeenkomsten Presentatie subsets DINER

4 Doel eerste start-up-dag
Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

5 Doel eerste start-up-dag
En ….. Alle subsetafspraken maken Eerste huiswerkopdrachten Afsluiting met diner

6 Kennismaken Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp
Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten

7 Kennismaken Inhoud: Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d ) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel….. Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

8 Structuur bijeenkomsten
A MM-1 HRM-1 S T R U P OM-1 LAD (HRM) ALP’EN M O OM-2 HRM-2 OM-3 MM-2 MM-3 HRM-3 3 weken 5 weken 5-15 weken

9 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland
Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

10 Voorafgaand en tussendoor
m Snel lezen: (Schouten en Nelissen) 26 sept; uur Nog niet aangemeld?: mail naar voor data Veranderkunde( alle sets N62 ) 13 november; – uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 28 sept – uur alle volgende subsetbijeenkomsten plan je met je subset vandaag! O A ALP (RFC) uitleg 8 januari 2008; – uur m O M

11 Virtual Action Learning (VAL)
Leren via Virtual Learning community Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Zeer gerichte voorbereiding Variatie in leerproducties Studietempo bevorderend E-learning is instrument van HRM Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

12 Virtual Action Learning

13 Wat doe je op de VAL? Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren
3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM 1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief ) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer Deadlines! Vraagt agendamanagement Alp HRM en FM vervallen Later meer

14 En verder Studiemateriaal, bibliotheek, studentensite
Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x ) Set Adviser MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium KOFFERS!

15 Studiestructuur: papieren begeleiders
Programma Studiegids Studiewijzer Studiewijzer VAL (Virtual Action Learning)

16 Opbouw studiemateriaal
Visie: Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. Instrumenten: Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. Integratie: Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

17 Producten fase 2

18 ALP’en en Leerarrangementen:
OM → concept Alp + definitief Alp MM → Alp HRM → Leerarrangement Advies & Implementatie (Virtual Action Learning) IM → Alp FM → Leerarrangement A & I (VAL) SM → Alp òf LA-PEP* Int Management → Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis * LA-PEP = Leerarrangement Persoonlijk Effectiviteitspaper Indien je een major volgt: je schrijft LA-PEP voor SM + LA-PEP voor een keuzevak (bijv. Sales, Zorg, etc.) + je dissertation is gericht op het keuzevak

19 Info-momenten over het maken van een ALP
Start-up erg algemeen Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM In de subset Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2):12 juni 2007, uur (zie ook handouts op de studentensite) ALP intervisie set 60A: rond blok 3, nader overeen te komen En vergeet ook de studiegids niet

20 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )
Is het waarschijnlijk dat je het knelpunt kan opgelossen (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk 3e CC plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

21 ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse
Genereren en beoordelen alternatieven Reflectie Implementatie

22 ALP-inleverprocedure
Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser - administratie ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - (RFC ter beoordeling) - of (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

23 International Management
Opdracht met subset: ALP-voorstel 2 weken voor 1e lesdag International Management Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM, HRM, SM, MM, IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp

24 Oriëntatie op fase 3 Aansluitend op het blok Int Management wordt de tweede fase afgesloten met een informatiebijeenkomst over de volgende studiefase. Datum wordt nog bekend gemaakt

25 Majors Veranderkunde: 28 en 29 januari 2008 (extra ingelast) Leiderschap: 3 en 4 maart 2008 Fin. Dienstverlening: 14 en 15 april 2008 Zorg: oktober 2008 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase ( voorjaar 2008 ) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Dissertation in dat onderdeel schrijven.

26 Producties / bijeenkomsten derde fase
Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set. Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

27 Producten fase 3

28 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium
Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement De Vraagbaak schrijft student aan. Info over wachtwoord / gebruikersnaam

29 Rol set adviser 1 Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar
Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

30 Rol set adviser 2 Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar OV, OA, EML Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

31 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:
Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

32 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up site open Advies HRM A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M 1e Sub- set Op inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

33 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up Advies HRM A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M Instru- menten Inte- gratie 1e Sub- set Visie Gekozen LAC maken en plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

34 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M 1e Sub- set 3 weken 3 weken beste LAD aanpassen, naar RFC sturen + in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7e van je cijfer; 3/7e cijfer wordt door setleden bepaald

35 VAL Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren
Geen Alpen HRM en FM maar Leerarrangementen 3 LA’s schrijven (LA Visie + Instrumenten + Integratie): voor elke lesdag maken, passend bij eigen leerdoelen LAC (= concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief ) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer Deadlines! Vraagt agendamanagement

36 VAL Per vak (HRM en FM) wordt uiteindelijk het LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (= LAD + implementatieplan ), en Reflectie Deadline inleveren Site wordt a afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of geen voldoende verbetersuggesties zijn gegeven

37 VAL Voor 1e subsetbijeenkomst
Studiehandleiding HRM lezen op de website (hard copy krijg je mee) Citowoz te bereiken via Inloggen doorgaans via vier eerste letters achternaam Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen. Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen (inzicht in leerdoelen geven) Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset

38 VAL Toegang tot de site: www.citowoz.nl/vlc4
Gebruikersnaam en wachtwoord Als eerste onder Leden: adres en persoonlijke- en organisatiegegevens invullen PLUS wachtwoord veranderen. Snuffel overal. Je kunt niets “verprutsen” Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

39 Action Learning Workshop
Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek. Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt. Datum: 22 november 2007 Noteer op het formulier wie in jouw organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug!)

40 Action Learning Leren is onderdeel van het werk
Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

41 Action Learning betekent dus dat je
tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

42 Leerstijlen Activist Opdoen van nieuwe ervaringen Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen

43 Leerstadia

44 Logboek Action Learning
Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen) Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

45 Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur. Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

46 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist
Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

47 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Subsetindeling 1 Subset noord-west: Arjan de Grijs Eneco Energie Marcel Peschier Brinkman Agro B.V. Marco van de Pol Pecoma Jack van der Velde Unit 4 Agresso C&S Bertine Warmerdam-Teuwissen Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

48 Saxion Hogeschool Enschede Manfred Roosenboom UWV
Subsetindeling 2 Subset midden: Paul Breuk Georg Fischer N.V. Anton Dijkstra Saxion Hogeschool Enschede Manfred Roosenboom UWV Jan Dietert van der Tuuk Rabobank Betuwe

49 Subsetindeling 3 Gerard Buitenga Unit 4 Agresso C&S Tonny Drijdijk
Subset zuid-west: Gerard Buitenga Unit 4 Agresso C&S Tonny Drijdijk Rabobank Tholen Richard de Jager L'escaut Woonservice Thea de Feyter - Danker Patrick de Wit Mansal Nederland B.V.

50 Subsetsamenstelling criteria
Vier of 5 personen vrouw ! Branche / functie verdeling Geografie Uitgesproken voorkeur

51 Bedrijfspresentaties 1
Max 30 minuten per persoon in subset Groepspresentatie per subset Vragen stellen / discussie na presentatie

52 Bedrijfspresentaties 2
Individuele presentatie binnen de subset : Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Aktuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten

53 Bedrijfspresentaties 3 Individuele presentatie binnen de subset
Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP’en Wat haalt en brengt de student bij BSN

54 Bedrijfspresentaties 4
Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie door de hele subset en niet door een afgevaardigde: Verschillen tussen de bedrijven Grootste gemene deler Gebruik je tijd ook om 7 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. ( nr 7 is t.b.v. Int M sept ) Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

55 Huiswerk VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz
Leerdoelen HRM (Leerarrangementen) > Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: AL, een moderne visie op Management Development Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

56 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen:
- gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten EBSCO via studentensite

57 Websites 2 (HRM) (modellen / gratis inschrijven) scholargoogle.nl

58 Evaluatie start up dag Evaluatie electronisch na elke blok van 3 CC-dagen. Je ontvangt een mail > direct antwoorden! Vandaag mondeling > Evaluatie dag: verwachting voldaan? Verschillen?

59 Bij vragen Mirjam Zuil, set adviser Business School Nederland
Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: – GSM: 06 –


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google