De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grijs groene knooppunten Vechten - A12 Resultaten van de Masterclasses.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grijs groene knooppunten Vechten - A12 Resultaten van de Masterclasses."— Transcript van de presentatie:

1 Grijs groene knooppunten Vechten - A12 Resultaten van de Masterclasses

2 Grijs groene knooppunten doel: nieuwe kennismaking partijen inspireren  planmakers en bestuurders kennisontwikkelling Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters

3 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Centrale vraag: Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit van het linielandschap voor de verschillende gebruikers worden vergroot en op welke manier kan in dit soort gebieden grijs-groene sturing plaatsvinden.

4 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters De piramide van Fectio; cultuuras en verbinding

5 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters De aanleg of realisatie van grijs-groene knooppunten kan de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving sturen. Het kan fungeren als een katalysator dat ruimtelijke processen lostrekt.

6 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters

7 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Op deze plek moet een opvallend architectonisch element komen dat de waterlinie en limes verbeeldt.

8 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Het linievenster

9 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Het opknappen en aanlichten van Fort Vechten aan de snelwegkant moet er voor zorgen dat de Linie vanaf de A12 in twee minuten beleefd wordt.

10 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Eenvoudige ingrepen: verwijderen van beplanting opknappen entreekant Fort Vechten

11 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Ceci n’est pas un plan

12 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Blauwdrukplanning werkt in dit gebied niet. Er moet uitgegaan worden van kleine eenheden en lokale initiatieven. De Enveloppe-commissie Vechten – Rijnauwen bepaalt daarbij het kader, maar geeft veel ruimte aan allerlei experimenten. De betrokken organisaties in het gebied kunnen zelf experimenten aandragen, maar de experimenten kunnen ook door particulieren worden aangedragen.

13 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters De route als motor: Een goed recreatienetwerk met een aantal hotspots is aanleiding voor het ontwikkelen van het Waterlinie Outdoor Landschap.

14 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Korte termijn: routenetwerk Waterlinie Outdoor Companie Toeristisch overstappunt Slagmaat tijdelijk NS station waterlinie

15 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters

16 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Lange termijn: Uitbreiding aantal experimenten hotspot Castellum Fectio Limesroute Vaarverbinding TOP- Fort Vechten

17 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters

18 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters

19 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Ad de Rooij, communicateideskundige, Rijkswaterstaat en NeoLab i.o Een geslaagd voorbeeld leidt tot snelle navolging en dus tot verbetering van actuele knelpunten overal in Nederland. Op tal van plaatsen in Nederland is men niet zover gekomen als in deze masterclasses. Het is van groot belang om de ontstane kernfusie van grijs en groen vast te houden en verder te ontwikkelen.

20 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Peter Bergmans, recreatie specialist Route IV Voor de ontwikkeling van het knooppunt Rijnauwen – Vechten moet minimaal één belangrijke trekker naar voren treden. Met alleen duwers (partijen die vinden dat voor anderen een belangrijke rol is weggelegd) komt het knooppunt niet van de grond.

21 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Aleks Droog, Parklaan landschapsarchtiecten Door een landschapsarchitect voor de komende 10 jaar te benoemen als linie-ontwerper zouden we samen met alle overheden en particulieren ervoor kunnen zorgen dat Panorama Krayenhoff geen luchtspiegeling blijft maar een mysterieuze en tot de verbeelding sprekende realiteit.

22 Grijs groene knooppunten Doelstelling Adviezen deelnemers Adviezen Masters Agnes van den Berg, belevingsdeskundige Alterrra Zorg voor voldoende afwisseling, maar bedenk hierbij dat een snelwegomgeving eerder te afwisselend (chaotisch) wordt gevonden dan te geordend (saai). Besteed in het ontwerp van een snelwegomgeving vooral aandacht aan die kant die zichtbaar is voor de automobilist.

23 Grijs groene knooppunten Deelnemers Rienke Groot, Alterra, Hans van den Brink, The History Store, Diana Holst, Provincie Utrecht, Dirk Kramer, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Jan Kuipers, Staatsbosbeheer, Annie Beugel, Student IAHL Larenstein, David van Zelm van Eldik, Rijkswaterstaat, Leonie Brinks, student kunstacademie Enschede, Leon Borlee, gemeente Utrecht, Peter Bergmans, Route IV, Stefan Hermens, Dienst landelijk Gebied, Marcel Pleite, Alterra, Jeroen Hoogstraten, beeldend kunstenaar, Inez ‘t Hart, Rijkswaterstaat, Lon Schöne, Alterra, Rob van de Veen, Bestuur Regio Utrecht, Ronald Hoekstra, AIO Universiteit van Nijmegen, Wim Hoogendoorn, Provincie Utrecht, Irini Salveda, Alterrra, Jurrie Vos, Staatsbosbeheer, Gerda den Besten, gemeente Houten, Huub van der Maat, Stichting Kromme Rijn Anders, Martin Vastenhout, Stichting Werk aan de Linie, Guido Mauro, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Willemijn Streutker, Provincie Utrecht, Ronald Schoofs, Rijkswaterstaat.

24 Grijs groene knooppunten Masters en inleiders ir.Erik luiten bnt, landschapsarchitect ir. Agnes van den Berg, belevingsdeskundige Prof. Dr. Henri Goverde, bestuurskundige ir. Ad de Rooij, procesdeskundige ir. Peter Bergmans recreatiedeskundige ing Aleks Droog bnt, landschapsarchitect

25 Grijs groene knooppunten Initiatief en organisatie Kasteel Groeneveld Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie Rijkswaterstaat directie Utrecht Rijkswaterstaat Routeontwerp A12 Parklaan landschapsarchitecten

26 Grijs groene knooppunten


Download ppt "Grijs groene knooppunten Vechten - A12 Resultaten van de Masterclasses."

Verwante presentaties


Ads door Google