De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteurs: Prof. Dr. Hans Boutellier, Dr. Sima Nieborg, Prof. Mr. Pieter Ippel Bron: Verwey-Jonker Instituut Thomas Vandergucht 1BAMVao.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteurs: Prof. Dr. Hans Boutellier, Dr. Sima Nieborg, Prof. Mr. Pieter Ippel Bron: Verwey-Jonker Instituut Thomas Vandergucht 1BAMVao."— Transcript van de presentatie:

1 Auteurs: Prof. Dr. Hans Boutellier, Dr. Sima Nieborg, Prof. Mr. Pieter Ippel Bron: Verwey-Jonker Instituut Thomas Vandergucht 1BAMVao

2 Inhoud Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland werd in 2005 een denktank opgericht die bestond uit deskundigen. Doel: Een toekomstbeeld schetsen van een samenleving waarin veiligheid prioritair is met daartegenover privacy als hoogste goed. 2 scenario’s: 1.veiligheid prioriteit in de samenleving 2.een samenleving die privacy voorop plaatst In dit artikel - Privacy gered - onderzoekt men het tweede scenario; ‘Welke plaats privacy anno 2030 zal kennen in onze maatschappij? ‘. Thomas Vandergucht 1BAMVao

3 Geschiedenis van privacy als begrip Door de eeuwen heen was vertrouwelijkheid van informatie reeds van belang. De Eed van Hippocrates in de medische wereld Het beroepsgeheim van de advocaat Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/images/results.aspx?&ex=2&qu=hippocrates#ai:MC900233984| In 17 de, 18 de en 19 de eeuw kwamen voor privacy de eerste strafrechtelijke beginselen. ‘het vermoeden van onschuld’ ‘het idee dat een verdachte niet aan eigen veroordeling moet meewerken’ Uit de vastlegging van grond- en mensenrechten tijdens Amerikaanse en Franse revoluties is duidelijk dat privacy reeds een individueel grondrecht was. Thomas Vandergucht 1BAMVao

4 ICT-ontwikkelingen en privacy Voorbeelden van de denktank voor het toekomstmodel: Thomas Vandergucht 1BAMVao

5 Bron: http://www.intoon.com/cartoons.cfm/id/86271

6 Verwerking van persoonsgegevens binnen overheid en overheidsbedrijven Belangrijke punten anno 2030: De lokale politiek blijft verantwoordelijk voor de bescherming van een reasonable expectation of privacy. Transparantie in persoonsgegevens moet voorkomen dat databanken vervuild raken. Binnen politieke instellingen en bedrijven zal controle nodig zijn van onafhankelijke experts. Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/images/results.aspx?qu=guarding&ex=1#ai:MC900318640| Thomas Vandergucht 1BAMVao

7 verplichtingen en verantwoordlijkheden elkaar aanspreken wordt moeilijker afnemende sociale cohesie van burgers breiden uit Meer privacy voor burgers? meer privacy voor burgers overheid geeft bevoegdheden terug aan burgers burgers worden zelf deels verantwoordelijk voor hun veiligheid Thomas Vandergucht 1BAMVao 2 mogelijke toekomstperspectieven:

8 Staat, gemeenschap en individu anno 2030 Privacy moet als publiek belang helderder gedefinieerd worden Meer transparantie in de informatiehuishouding Onafhankelijke deskundigen nemen een rol van waarnemer op zich binnen overheidsinstellingen en bedrijven De overheid moet een surveillancerol kunnen weerstaan Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/images/results.aspx?&ex=2&qu=privacy#ai:MP900409717| Thomas Vandergucht 1BAMVao

9 Anno 2030 blijft privacy van eminent belang. Er moet een juist evenwicht gevonden worden tussen individuele verantwoordelijkheid en een overheid met een proactieve aanpak. Leefgemeenschappen waarin mensen elkaar beperkt gaan controleren en corrigeren zijn wenselijk. De overheid moet ‘intelligent meebewegen’ en een beleid voeren dat de grenzen van het recht respecteert. Thomas Vandergucht 1BAMVao


Download ppt "Auteurs: Prof. Dr. Hans Boutellier, Dr. Sima Nieborg, Prof. Mr. Pieter Ippel Bron: Verwey-Jonker Instituut Thomas Vandergucht 1BAMVao."

Verwante presentaties


Ads door Google