De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid gegarandeerd en privacy gered

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid gegarandeerd en privacy gered"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid gegarandeerd en privacy gered
Auteurs: Prof. Dr. Hans Boutellier, Dr. Sima Nieborg, Prof. Mr. Pieter Ippel Bron: Verwey-Jonker Instituut Thomas Vandergucht 1BAMVao

2 Inhoud Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland werd in 2005 een denktank opgericht die bestond uit deskundigen. Doel: Een toekomstbeeld schetsen van een samenleving waarin veiligheid prioritair is met daartegenover privacy als hoogste goed. 2 scenario’s: veiligheid prioriteit in de samenleving een samenleving die privacy voorop plaatst In dit artikel - Privacy gered - onderzoekt men het tweede scenario; ‘Welke plaats privacy anno 2030 zal kennen in onze maatschappij? ‘. Thomas Vandergucht 1BAMVao

3 Geschiedenis van privacy als begrip
Door de eeuwen heen was vertrouwelijkheid van informatie reeds van belang. De Eed van Hippocrates in de medische wereld Het beroepsgeheim van de advocaat Bron: In 17de, 18de en 19de eeuw kwamen voor privacy de eerste strafrechtelijke beginselen. ‘het vermoeden van onschuld’ ‘het idee dat een verdachte niet aan eigen veroordeling moet meewerken’ Uit de vastlegging van grond- en mensenrechten tijdens Amerikaanse en Franse revoluties is duidelijk dat privacy reeds een individueel grondrecht was. Thomas Vandergucht 1BAMVao

4 ICT-ontwikkelingen en privacy
Voorbeelden van de denktank voor het toekomstmodel: + punten anno 2030 Voorbeeld anno 2030 - punten anno 2030 Betere serviceverlening aan burgers De implementatie van elektronische patiëntendossiers is compleet Veel databanken zijn vervuild of onbetrouwbaar en controle is nodig Technologie kan ingezet worden ter bescherming van de informationele privacy Keuzemenu’s waarin wordt bepaald in welke mate men gegevens wenst te delen Een hogere vorm van privacy brengt meer bureaucratie mee ICT-instrumenten voor criminaliteitsbestrijding Slimmere en indringendere observatieapparatuur De wetgever kan minder inhoudelijk regeren en moet meer met procedures werken Thomas Vandergucht 1BAMVao

5 Thomas Vandergucht 1BAMVao
Bron: Thomas Vandergucht 1BAMVao

6 Verwerking van persoonsgegevens binnen overheid en overheidsbedrijven
Belangrijke punten anno 2030: De lokale politiek blijft verantwoordelijk voor de bescherming van een reasonable expectation of privacy. Transparantie in persoonsgegevens moet voorkomen dat databanken vervuild raken. Binnen politieke instellingen en bedrijven zal controle nodig zijn van onafhankelijke experts. Bron: Thomas Vandergucht 1BAMVao

7 Meer privacy voor burgers?
2 mogelijke toekomstperspectieven: meer privacy voor burgers overheid geeft bevoegdheden terug aan burgers burgers worden zelf deels verantwoordelijk voor hun veiligheid verplichtingen en verantwoordlijkheden elkaar aanspreken wordt moeilijker afnemende sociale cohesie van burgers breiden uit Thomas Vandergucht 1BAMVao

8 Staat, gemeenschap en individu anno 2030
Privacy moet als publiek belang helderder gedefinieerd worden Meer transparantie in de informatiehuishouding Onafhankelijke deskundigen nemen een rol van waarnemer op zich binnen overheidsinstellingen en bedrijven De overheid moet een surveillancerol kunnen weerstaan Bron: Thomas Vandergucht 1BAMVao

9 Anno 2030 blijft privacy van eminent belang.
Er moet een juist evenwicht gevonden worden tussen individuele verantwoordelijkheid en een overheid met een proactieve aanpak. Leefgemeenschappen waarin mensen elkaar beperkt gaan controleren en corrigeren zijn wenselijk. De overheid moet ‘intelligent meebewegen’ en een beleid voeren dat de grenzen van het recht respecteert. Thomas Vandergucht 1BAMVao


Download ppt "Veiligheid gegarandeerd en privacy gered"

Verwante presentaties


Ads door Google