De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wat kunnen we als bedrijf doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "wat kunnen we als bedrijf doen"— Transcript van de presentatie:

1 wat kunnen we als bedrijf doen
Kanker en Werk wat kunnen we als bedrijf doen

2 Kanker is een ongeremde deling van cellen
er ontstaan gezwellen (tumoren): Goedaardig of kwaadaardig (uitzaaiingen) kan in elke cel van het lichaam ontstaan wel zijn er factoren die risico op kanker kunnen vergroten Eerst een algemene introductie van kanker. Het lichaam bestaat uit cellen, die zich steeds vernieuwen door zich te delen. Kanker ontstaat als een fout in deze celdeling. Een cel blijft zich ongecontroleerd delen. Dit leidt tot het ontstaan van een tumor, ook wel gezwel genoemd. Elke cel, elk weefsel kan door een dergelijke fout ontaarden in een gezwel. Er kan sprake zijn van een goedaardig of een kwaadaardige tumor. Een goedaardig tumor geeft vooral last doordat het druk uitoefent op omliggend weefsel of organen. Het is een geheel. Het groeit niet door weefsels en organen heen zoals een kwaadaardige tumor. Bij kwaadaardige tumoren is er sprake van kanker. Bij een kwaadaardig gezwel kan er sprake zijn van uitzaaiingen: losgeraakte tumorcellen die zich via het bloed en de lymfeklieren door het lichaam verplaatsen, waardoor de kankercellen in andere organen en weefsels terechtkomen en daar kunnen uitgroeien tot tumoren.  Een aantal factoren kan het risico op ongecontroleerde celdeling doen toenemen.

3 Risicofactoren voor kanker
Werkomstandigheden: Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen Buitenwerken Nachtdiensten, onregelmatig werk Tabaksrook – rookvrije werkplek Kanker kan in elke cel ontstaan. Een aantal factoren kan het risico op ongecontroleerde celdeling doen toenemen. werkomstandigheden De belangrijkste hierbij zijn kankerverwekkende stoffen. Het kan hierbij gaan om radioactieve straling, asbest, pesticiden maar bijvoorbeeld ook UV-straling. Vandaar dat beroepen die met deze stoffen te maken hebben in het werk hiervoor optimale bescherming nodig hebben, zoals een radiodiagnostisch laborant die met een loodschort werkt. En is het zaak om buitenwerkers te beschermen tegen overmatige en langdurige blootstelling aan UV-straling uit zonlicht. Ook tabaksrook bevat carcinogene stoffen, vandaar dat elke werknemer recht heeft op een rookvrije werkplek. In de meeste gevallen is de oorzaak van longkanker roken en blootstelling aan tabaksrook. Hier zit de relatie tussen het belang van een goed werkend rookbeleid en het voorkomen van kanker via blootstelling aan tabaksrook op het werk. Verder zijn er aanwijzingen dat onregelmatig werken en het draaien van nachtdiensten mogelijk het risico op (borst)kanker verhoogt. In 2011 is hiernaar een grootschalig onderzoek gestart, om dit verder uit te zoeken.

4 Beroepsgerelateerde kanker
2.000 mensen per jaar Door werken met specifieke stoffen Kanker van long- of buikvlies door asbest Blaaskanker als gevolg van roet Kanker van neusbijholten door houtstof In Nederland overlijden per jaar circa 2000 mensen als gevolg van kanker veroorzaakt door werk. De oorzaak ligt veelal in het werken met specifieke stoffen. Zo is vrijwel de enige oorzaak van het ontstaan van mesothelioom, een kwaadaardige aandoening van het long- of buikvlies, het werken met asbest. Blaaskanker kan ontstaan door het in contact komen met aromatische amines en roet (carbon black). Houtstof veroorzaakt enkel en alleen de relatieve zeldzame vorm van kanker van de neusbijholten. Van al deze stoffen is op dit moment asbest nog steeds de grootste risicofactor voor het krijgen van kanker, ondanks dat deze stof niet meer mag voorkomen in werksituaties. Dit komt omdat er een ‘na-ijl effect’ is: de tijd tussen blootstelling en het krijgen van kanker is vrij lang, en kan 25 jaar duren. Door het vermijden van carcinogene stoffen in het productieproces en door verbeterde veiligheidsmaatregelen, neemt het aantal werkgerelateerde kankergevallen af. Bron: van der Laan, 2009 en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten,

5 Overige risicofactoren
Leefstijl: roken, beweging, voeding, alcohol Milieuverontreiniging Erfelijke factoren Verder blijkt uit onderzoek dat een gezonde leefstijl kan bijdragen aan het verminderen van het risico op kanker. Hierbij raakt het beleid rond kanker en werk bijvoorbeeld het gezondheids- of vitaliteitsbeleid van organisaties. Op individueel niveau kan dit niet gesteld worden: een gezonde leefstijl kan niet voorkomen dat iemand kanker krijgt. Wel kan een gezonde leefstijl het risico op kanker verkleinen. Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl kan bijdragen aan het verminderen van het risico op kanker. Vooral roken komt daarbij als een risicofactor naar voren. Er zijn ook aanwijzingen dat voldoende bewegen en gezonde voeding het risico op kanker verminderen. Er zijn aanwijzingen dat voldoende bewegen en gezonde voeding het risico op kanker verminderen. Zoals bij borstkanker: meer bewegen en minder alcohol drinken vermindert het risico op het krijgen van deze vorm van kanker. Bij huidkanker speelt (onbeschermde, overdadige) blootstelling aan de zon een rol. Op individueel niveau kan dit echter niet gesteld worden: een gezonde leefstijl kan niet voorkomen dat iemand kanker krijgt. Een gezonde leefstijl vermindert alleen het risico op het krijgen van kanker. En er zijn aanwijzingen dat milieuverontreiniging een schadelijk effect heeft op het lichaam en daarmee de kans op kanker vergroot. Verder speelt een aantal virussen een rol bij bepaalde kankersoorten. Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker speelt een erfelijke aanleg een rol bij het krijgen van kanker.

6 Hoeveel mensen krijgen kanker
1 op de 3 mensen Vooral op latere leeftijd Én: circa mensen in de werkende leeftijd per jaar

7 In werkende leeftijd (15-65 jaar)
Komen deze kankersoorten het meeste voor: Borstkanker (ook 100 mannen per jaar) Dikkedarmkanker Longkanker Lymfklierkanker Melanoom (huidkanker) Prostaatkanker De vijf meest voorkomende kankersoorten zijn: Borstkanker ( vrouwen, 92 mannen) Darmkanker ( mensen) Longkanker ( mensen) Huidkanker ( mensen, waarvan met melanoom de meest agressieve soort) Prostaatkanker (9.500 mannen) Deze vijf kankersoorten samen betreffen bijna tweederde van alle nieuwe kankergevallen. (Cijfers uit 2008 van de Nederlandse Kankerregistratie) Dit zijn ook – samen met lymfklierkanker- de meest voorkomende kankersoorten in de werkende leeftijd.

8 Toenemende kans op overleving
Gemiddeld 60% Verschilt per kankersoort Betere, eerdere diagnose De overlevingskansen variëren sterk per soort kanker en het stadium waarin de ziekte wordt ontdekt. Over het algemeen gesteld kan worden dat de helft van de mensen kanker overleeft. Dit betreft de 5 jaars overlevingskans: dit wil zeggen het percentage van de mensen met (een bepaalde vorm van) kanker die 5 jaar na het stellen van de diagnose in leven is. De overlevingskansen nemen gestaag toe. Dit kent een aantal redenen. Ten eerste zijn er betere diagnose methoden. Ook screeningsonderzoek speelt hierin een belangrijke factor. Borstkanker wordt nu eerder ontdekt door de invoering van borstonderzoek bij vrouwen in de leeftijd van jaar. Bij mannen wordt prostaatkanker eerder ontdekt omdat bij prostaatklachten bloedonderzoek wordt gedaan naar PSA waarden. Kanker wordt dan in een eerder stadium ontdekt waardoor de kans op overleving toeneemt. Ten tweede zijn de behandelingen steeds effectiever. Het onderzoek naar behandeling van kanker richt zich nu ook meer op ‘targeted therapy’ waarbij de behandeling ingezet wordt op alleen de tumor en waarbij geprobeerd wordt zo min mogelijk ander (gezond) weefsel en organen te beschadigen. Ten derde speelt mee dat een aantal vormen van kanker die een lage overlevingskans, zoals maagkanker en longkanker bij mannen, minder voorkomen. Toch blijft een aantal kankersoorten lastig te detecteren door de ‘vage’ klachten die ze geven: klachten die zo algemeen zijn (zoals buikpijn, vermoeidheid) dat ze niet direct in verband worden gebracht met kanker. Dit speelt bijvoorbeeld bij dikke darmkanker. Een aantal kankersoorten geeft pas in een vergevorderd stadium klachten waardoor ze pas laat worden vastgesteld. Vaak in een stadium waarin al uitzaaiingen zijn. De kans op overleving neemt daardoor af. Dit is het geval bij bijvoorbeeld long- en alvleesklierkanker.

9 Bij ontdekking in het vroegste stadium Borstkanker 85-98%
Type kanker 5 jaars overleven Opmerking Melanoom 87-100% Meest agressieve vorm van huidkanker. Dit is de overlevingskans als de melanoom in het vroegste stadium wordt ontdekt. Prostaatkanker 85- 99% Bij ontdekking in het vroegste stadium Borstkanker 85-98% Bij ontdekking in het vroegste stadium Dikke darmkanker 85-95% Stadium I – ontdekking in vroegste stadium Non-hodgkin lymfoom 70-90% Niet-agressieve vorm, stadium I en II Longkanker 15% Veelal ontdekking in laat stadium Alvlees- klierkanker 5% Tabel : de overleving op kanker weergegeven in 5 jaar na diagnose. Bron cijfers: Nederlandse Kankerregistratie. Cijfers betreffen de periode De overlevingskansen variëren sterk per soort kanker en het stadium waarin de ziekte wordt ontdekt. Over het algemeen gesteld kan worden dat de helft van de mensen kanker overleeft. Dit betreft de 5 jaars overlevingskans: dit wil zeggen het percentage van de mensen met (een bepaalde vorm van) kanker die 5 jaar na het stellen van de diagnose in leven is. De overlevingskansen nemen gestaag toe. Dit kent een aantal redenen. Ten eerste zijn er betere diagnose methoden. Ook screeningsonderzoek speelt hierin een belangrijke factor. Borstkanker wordt nu eerder ontdekt door de invoering van borstonderzoek bij vrouwen in de leeftijd van jaar. Bij mannen wordt prostaatkanker eerder ontdekt omdat bij prostaatklachten bloedonderzoek wordt gedaan naar PSA waarden. Kanker wordt dan in een eerder stadium ontdekt waardoor de kans op overleving toeneemt. Ten tweede zijn de behandelingen steeds effectiever. Het onderzoek naar behandeling van kanker richt zich nu ook meer op ‘targeted therapy’ waarbij de behandeling ingezet wordt op alleen de tumor en waarbij geprobeerd wordt zo min mogelijk ander (gezond) weefsel en organen te beschadigen. Ten derde speelt mee dat een aantal vormen van kanker die een lage overlevingskans, zoals maagkanker en longkanker bij mannen, minder voorkomen. Toch blijft een aantal kankersoorten lastig te detecteren door de ‘vage’ klachten die ze geven: klachten die zo algemeen zijn (zoals buikpijn, vermoeidheid) dat ze niet direct in verband worden gebracht met kanker. Dit speelt bijvoorbeeld bij dikke darmkanker. Een aantal kankersoorten geeft pas in een vergevorderd stadium klachten waardoor ze pas laat worden vastgesteld. Vaak in een stadium waarin al uitzaaiingen zijn. De kans op overleving neemt daardoor af. Dit is het geval bij bijvoorbeeld long- en alvleesklierkanker.

10 Kanker en werkhervatting
60 tot 90% van de mensen geraakt door kanker keert terug naar het werk De grootste groep heeft dan 1,5 jaar achter zich van niet/minder kunnen werken

11 Kanker en werkhervatting
Vooral vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen spelen parten bij werkhervatting Naast moeizame werkhervatting, hebben mensen met kanker 40% meer kans om werkloos te worden Bronnen zijn onder meer: TBV special kanker en werk (2008) zie > werkgever > publicaties

12 Wat kunnen we als bedrijf doen?
In gesprek gaan over wat kan en wil de medewerker doen en op welke termijn Medewerker ondersteunen Aanpassingen in het werk en de werkplek Inzetten van hulpmiddelen

13 Werkgever/leidinggevende
brochure kanker en werk folders kanker en werk: overzicht van effecten van behandeling op het werk Borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker, lyfmklierkanker, melanoom en prostaat adressen voor ondersteuning

14 Voor de inzet van deskundigen:
Blauwdruk kanker en werk: Voor (para)medici zoals de bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige Voor het begeleiden van een werknemer met kanker Én het adviseren van de leidinggevende/werkgever

15 Steun voor de werknemer
Voor werknemer: digitale handleiding wat en hoe bij kanker en werk Adressen voor ondersteuning: (werkgerelateerde) herstel- en revalidatieprogramma’s In kanker en werk gespecialiseerde (re-integratie)bureaus

16 Werkplekaanpassingen
Door behandeling bv verminderde arm-, vinger, been- of voetfunctie Fysieke inrichting van werkplek aanpassen bv: Andere bureaustoel, bureau, Opstelling van werkblad hoger/lager Rolstoel toegankelijkheid verbeteren

17 Structureel functioneel beperkt
Mogelijkheid vergoedingen voor voorzieningen Persoonsgebonden Werk/bedrijfsgebonden Het UWV vergoedt aan de werknemer hulpmiddelen en aanpassingen die een medewerker mee kan nemen naar andere werkgevers. Als het specifieke hulpmiddelen of aanpassingen betreft van de werkomgeving of voor het werk bij een bepaalde werkgever dan vergoedt het UWV de werkgever. Op de website van het UWV vindt u informatie over de vergoedingen van werkaanpassingen en hoe deze aan te vragen.

18 Werk aanpassingen Geheugen en aandachtsproblemen:
(tijdelijk) zonder tijdsdruk werken (tijdelijk) werkplek alleen Afgebakende opdrachten

19 Werk- en rusttijden Minder of (tijdelijk) geen nachtdiensten of onregelmatig werk Meer flexibel werken Extra rustpauzes

20 Bijzondere aandacht Verminderde weerstand
Nog betere bescherming tegen blootstelling van bepaalde stoffen Voorkomen warmte/koude afwisseling Dragen van PBM’s De behandeling van kanker kan tot gevolg hebben dat iemands weerstand vermindert. Door deze verlaagde afweer is iemand gevoeliger voor het risico op het krijgen van virussen, infecties. Dit vraagt in het werk extra aandacht voor bv de blootstelling aan bepaalde stoffen. Of het afwisselend werken in koude en warme ruimtes. Voor alle medewerkers zijn het voorkomen of het beperken van blootstelling aan stoffen van belang: voor de groep medewerkers die kanker hebben (gehad) des te meer. Dit geldt ook voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

21 Dit vraagt Inzicht in functiespecifieke risico’s
Veilig en gezond werken van alle medewerkers en management

22 Vergeet niet de collega’s
Informeren over ziekteproces en terugkeer naar werk Voorlichting over het belang van veilig en gezond werken: Voor jezelf, en collega met verminderde weerstand door kanker

23 Én: werk draagt bij aan herstel
Uit onderzoek blijkt dat mensen die (kunnen blijven) werken eerder herstellen werk en herstel gaan hand in hand Bron onderzoek: Roland Blonk, oratie het lukt niet zonder werk (2008) Onderzoek gericht op psychische klachten, maar aanwijzingen gelden ook voor kanker

24 Kortom, Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, om met kanker te kunnen werken én om het te voorkomen!


Download ppt "wat kunnen we als bedrijf doen"

Verwante presentaties


Ads door Google