De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Godsvreze > godsvrucht > Duits: furcht = vreze ~ Engels: frighten = bang maken 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Godsvreze > godsvrucht > Duits: furcht = vreze ~ Engels: frighten = bang maken 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Godsvreze > godsvrucht > Duits: furcht = vreze ~ Engels: frighten = bang maken 2

3 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Romeinen 3:18 fobie 3

4 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 1Johannes 4:18 1 4

5 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 1Johannes 4:17 1 5

6 vrees = angst... of ontzag 6

7 24... Hij (=Jezus) zeide tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 25 En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. Lucas 5 2 7

8 26 En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met VREES vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Lucas 5 2 8

9 37 En er stak een zware (lett. mega) stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. 38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? Markus 4 3 9

10 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen (lett. mega) stil. Markus 4 3 10

11 40 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? 41 En zij werden bovenmate (lett. mega) bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Markus 4 3 11

12 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Romeinen 1 4 12

13 1 Paulus, een slaaf van God, een apostel van Jezus Christus, naar geloof van uitverkorenen Gods en besef van waarheid, die naar godsvrucht is... Titus 1 5 13

14 Gods- vreze wie is GOD? vanwaar het kwaad? wat is het lot van de mensheid? etc. 14

15 is kennis Gods; Spr.2:5 is ootmoed; Spr.22:4 het begin der wijsheid; Ps.111:10 15


Download ppt "1. Godsvreze > godsvrucht > Duits: furcht = vreze ~ Engels: frighten = bang maken 2."

Verwante presentaties


Ads door Google