De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

2 Diensten 19:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor de Voedselbank Best e.o. Diensten 19:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor de Voedselbank Best e.o. Mededelingen kerkenraad

3 9 november 19:30 Lidwina in concert 9 november 19:30 Lidwina in concert Agenda

4 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

5 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

6 175 C

7 ● LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

8 LvdK 393: 1 - 4 1 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt. 2 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

9 LvdK 393: 1 - 4 3 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt. 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit.

10 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

11 LvdK393: ● Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

12 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 ● Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

13 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 ● Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

14 Psalm 126: 1 - 3 1 Toen God ons weer naar Sion bracht uit ballingschap en lijdensnacht, toen was het ons als droomden wij, wij lachten weer, wij waren vrij. Verlost van heimwee en verlangen, zong heel ons volk zijn jubelzangen. Toen hieven zelfs de heidnen aan: De HEER heeft hun iets groots gedaan.

15 Psalm 126: 1 - 3 2 De HEER heeft ons iets groots gedaan. Hij liet zijn volk in vrijheid gaan. Het kende toen geen droefheid meer, God schonk aan ons de vreugde weer. Heer, breng terug wie achterbleven, wend U ons lot, doet ons herleven, zoals in 't Zuiderland een vloed de droge beek weer stromen doet.

16 Psalm 126: 1 - 3 3 Wie moeizaam hier met tranen zaait, zal juichen als hij eenmaal maait. Dan telt hij smart en moeite niet, zijn klacht wordt tot een jubellied. Wel gaat hij wenend langs de akker, maar God roept het gezaaide wakker. Dan keert de maaier blij naar huis, hij brengt zijn gouden schoven thuis.

17 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

18 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: ● Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

19 Psalm 145: 1, 4, 5 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

20 Psalm 145: 1, 4, 5 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

21 Psalm 145: 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

22 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

23 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

24 De Voedselbank e.o. is er voor de gemeenten: Best Son & Breugel Oirschot en de Beerzen

25 Voedselbanken proberen zelf voedsel bij lokale ondernemers te werven Lokale voedselbanken zorgen voor verdeling Zorgen zelf voor organisatie en financiën Kerntaken Voedselbank

26 79 huishoudens ( + 36% t.o.v. begin 2012) 198 “monden” ( + 38% t.o.v. begin 2012) Huishoudens zijn onderverdeeld in: 32 alleenstaanden= 41 % 27 één-ouder gezinnen= 34 % 3 echtparen zonder kinderen= 4 % 17 twee-ouder gezinnen met kinderen= 21 % Cliëntenbestand eind 2012 Bron: Jaarverslag 2012

27 Geldstromen Inkomen Voedselbank afhankelijk van: Subsidie gemeente Best (dekking exploitatiekosten) Donaties van particulieren, bedrijven en “Vrienden van de Voedselbank” Jaarlijkse bijdrage Voedselbank Nederland Collectes in kerken

28 Voedselbankactie in een supermarkt

29

30 Met Kerst de kerstpakketten

31

32 De Koelauto in 2012 geschonken door relaties

33

34 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 ● Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

35 Gezang 137: 1, 2 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

36 Gezang 137: 1, 2 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

37 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank

38 182 E 4-stemmig

39 LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank


Download ppt "LvdK393: Handelingen 4:32- 34 Handelingen11: 19- 30 Psalm126: Psalm145:1, 4, 5 Gezang137: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:Voedselbank."

Verwante presentaties


Ads door Google