De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multiresistentie: rol van bestuurder in krachtenveld van richtlijnontwikkeling en implementatie Sylvia Shackleton, NVZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multiresistentie: rol van bestuurder in krachtenveld van richtlijnontwikkeling en implementatie Sylvia Shackleton, NVZ."— Transcript van de presentatie:

1 Multiresistentie: rol van bestuurder in krachtenveld van richtlijnontwikkeling en implementatie Sylvia Shackleton, NVZ

2 /pagina 2/ Inhoud presentatie Eindverantwoordelijkheid RvB Hoeveelheid richtlijnen en regels Haalhaarheid en kosten richtlijnen Clinical governance

3 /pagina 3/ Eindverantwoordelijkheid RvB Kwaliteitswet zorginstellingen: zorgaanbieders moeten verantwoorde zorg leveren WTZi: regelt bestuursstructuur Zorgbrede governance code IGZ:..goed bestuur en intern toezicht is een belangrijke randvoorwaarde voor het leveren van verantwoorde zorg..(toezichtskader)

4 /pagina 4/ Verantwoorde zorg volgens IGZ Richtlijnontwikkeling: noodzaak om sneller en vaker tot normen en richtlijnen te komen ter bevordering van de patiëntveiligheid. Naleving: hoe beter de naleving van regels, des te beter de beheersing van risico’s, des te beter de kwaliteit van zorg. Concl: meer regels, betere naleving

5 /pagina 5/ Richtlijnen altijd goed? Praktijkperikel MC ‘Vinkjes’: vrouw 81 jaar, parkinson/dementie, nu pancreatitis Verwijsbrief HA: recent uitgebreide screening CVRM  10-jaars risico op overlijden >20%! Concl auteur: ‘lang leve de protocollen, richtlijnen en vinkjes op de juiste plaats’

6 Hoeveelheid richtlijnen Eindverantwoordelijkheid RvB Hoeveelheid richtlijnen en regels Haalhaarheid en kosten richtlijnen Clinical governance 28-3-2015/pagina 6/ /Titel van de presentatie/

7 /pagina 7/ Rapport Maasstad IGZ 1 Kwaliteitsrichtlijn voor infectiepreventie Beroepsprofiel van arts-microbioloog Beroepsbeeld van ziekenhuis hygiënist Regeling opleiding tot ziekenhuis hygiënist KNMG: ‘Manifest medische professionaliteit’ ‘Gedragsregels’ ‘Het functioneren van de individuele arts’ ‘Algemene competenties van medisch specialist’

8 Rapport Maasstad IGZ 2 De relatie medisch specialist en ziekenhuis in het licht van de kwaliteit van zorg, RVZ Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid, IGZ WIP: 6 stuks, waaronder Richtlijn BRMO SWAB: preventie van resistentie ontwikkeling /pagina 8/

9 L’ Artis Atrium MC 2010: crisis op OK  verscherpt toezicht IGZ Behoefte aan overzicht van alle externe regels Database l’ Artis: 1700 externe eisen 150 richtlijnen over infectiepreventie /pagina 9/

10 Richtlijnen database orde /pagina 10/ Database richtlijnen Tevoren screening Modulaire opbouw Integratie tussen richtlijnen Flexibel onderhoud mogelijk

11 Kwaliteitsregister /pagina 11/ Zorginstituut Nederland Kwaliteitsstandaarden (richtlijnen) Meetinstrumenten (indicatoren) Toetsingskader

12 Hand in eigen boezem: SO Uitvloeisel casus Maasstad Convenant Signaleringsoverleg:  ZH meldt aan SO uitbraken van MO die toegankelijkheid van zorg neg. beïnvloeden  ZH meldt aan SO uitbraken van MO waarbij transmissie blijft bestaan ‘Status van veldnorm, waaraan ZH sector zich committeert’ /pagina 12/

13 SWAB: Antimicrobial stewardship Visiedocument SWAB: ‘noodzakelijk dat elk ZH over A-team beschikt’ Gemandateerd door RvB ‘actueel houden van lokale ab richtlijnen’ ‘toezicht houden op naleven lokale richtlijnen bijv. door het meten indicatoren voor goed ab gebruik’ Zijn deze er? /pagina 13/

14 NVZ over A-teams Wat is status van dit visiedocument? Gaat het om het doel of middel? Vormgegeven vanuit academische setting Voor kleinere ziekenhuizen haalbaar? Structurele financiering? Business impact analyse nodig /pagina 14/

15 Haalbaarheid en kosten Eindverantwoordelijkheid RvB Hoeveelheid richtlijnen en regels Haalhaarheid en kosten richtlijnen Clinical governance 28-3-2015/pagina 15/ /Titel van de presentatie/

16 Haalbaarheid en kosten richtlijn Concept- richtlijn klaar: dan pas deze aspecten in beeld NVZ heeft daarom 2 BIA’s gefinancierd: sedatie en/of analgesie buiten OK, IC richtlijn Doel BIA: wegen baten van implementatie richtlijn op tegen de kosten (kosten-baten analyse)? Eerste ervaringen: moeizaam /pagina 16/

17 Vb: BIA sedatie buiten OK 1 Febr 2012: nieuwe richtlijn NVA/MDL: ‘vaststellen richtlijn is 1 zaak, maar implementatie is ander verhaal’ Gevolgen voor ZH: verplichte screening pat. sedatie door professional bouwkundige aanpassing/ apparatuur commissie PSA /pagina 17/

18 Vb: BIA sedatie buiten OK 2 2012: besloten tot BIA; IGZ legt minimumnormen vast in toetsingskader 2013: BIA klaar NVA ontevreden NVA/MDL: gaan uit van minimumnormen IGZ BIA op basis daarvan aangepast 2014: 2-de rapport klaar /pagina 18/

19 Uitkomsten BIA K/B hangen erg af van situatie ZH en van de verrichting /pagina 19/ MRI kind Endoscopie volw Cardioversie volw €84 pppj Regionaal: -€25 pppj €52 pppj- €58 pppj NL: €0.6 mlnNL: €17.5 mlnNL: - €1,8 mln

20 /pagina 20/

21 Richtlijnontwikkeling Status richtlijn en BIA sedatie?? Evaluatie volgt, maar niet succesvol Bij start richtlijnontwikkeling:  Kosteneffectiviteitsanalyses (als deze er zijn!)  Organisatorische haalbaarheid Zorginstituut: neemt deze aspecten niet mee in toetsingskader /pagina 21/

22 Rol RvB Eindverantwoordelijkheid RvB Hoeveelheid richtlijnen en regels Haalhaarheid en kosten richtlijnen Clinical governance 28-3-2015/pagina 22/ /Titel van de presentatie/

23 Rol RvB Spanning voor RvB: Compliancemanagement op alle richtlijnen? Opgave voor ziekenhuizen is complexer dan door IGZ geschetst Enorm gefragmenteerd beeld van externe regels en verspreiding van richtlijnen wisselt Daardoor is proactief beleid moeilijk Prioritering: project Atrium /pagina 23/

24 /pagina 24/

25 Clinical governance Kwaliteitsthema’s: bij professionals, niet alleen bij stafafdeling Regelmatig zorg evalueren mbv:  Klachten/ calamiteiten  Accreditatie/ visitaties  Dossieronderzoek  Dashboard met (uitkomst)indicatoren uit KR /pagina 25/

26 Clinical governance Continu leren van uitkomsten RvB treedt niet in behandelrelatie, stuurt wel op uitkomsten Veilige cultuur: elkaar tijdig aanspreken en informeren Tijdige risico-signalering /pagina 26/

27 28-3-2015/pagina 27/ /Titel van de presentatie/ 28-3-2015/pagina 27/ /Titel van de presentatie/

28 Conclusie Compliancemanagement op richtlijnen is behoorlijke uitdaging voor RvB Enorme hoeveelheid richtlijnen/regels Overzicht ontbreekt Haalbaarheid/kosten: meteen bij ontwikkeling richtlijn meewegen Implementatie moeizaam Wie is verantwoordelijk? Samen leren van en sturen op uitkomsten /pagina 28/

29 /pagina 29/ VRAGEN??? s.shackleton@ nvz-ziekenhuizen.nl


Download ppt "Multiresistentie: rol van bestuurder in krachtenveld van richtlijnontwikkeling en implementatie Sylvia Shackleton, NVZ."

Verwante presentaties


Ads door Google