De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kwetterende pionier in Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kwetterende pionier in Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Een kwetterende pionier in Limburg
Ben ik voor iedereen goed te verstaan? Mijn naam is dus Wendy Schoofs, ik ben werkzaam als arts 4-19 bij GGD Limburg-Noord Na het algemene verhaal van Laurens ga ik nu vanuit de praktijk iets vertellen over Twitter Wendy Schoofs-Smulders, Jeugdarts KNMG GGD Limburg-Noord

2 Pilot Twitter in de JGZ Doel, risico’s en opzet van de pilot
Resultaten tot nu Hoe verder De praktijk Tips Een paar maanden geleden ben ik vanuit de GGD begonnen met een pilot Twitter in de JGZ. Ik zal jullie achtereenvolgens vertellen over het doel, de risico’s en de opzet van de pilot. Ik bespreek de resultaten van de pilot en wat ik verder nog zou willen Vervolgens maken we een uitstapje naar de praktijk En ik wil eindigen met een aantal tips voor de mensen dia na deze avond enthousiast aan de gang gaan 2

3 Bekendheid JGZ vergroten
Doel van de pilot Bekendheid JGZ vergroten Zenden van informatie en kennis, gebruikmakend van: CJG’s in regio Preventieadviseurs Gezonde en Veilige School Landelijke bronnen etc Toegankelijkheid JGZ vergroten Communicatiemiddel met individuele ouder/jongere via openbare tweets of DM* Zenden van informatie en kennis; is nodig om aandacht te krijgen voor het twitteraccount van de JGZ. Hiervoor gebruikmakend van interne (JGZ-)folders, nieuwsbrieven van GGD-LN (o.a. De Gezonde en Veilige School), landelijke nieuwsbrieven (o.a. Nieuwsbrief Jeugd (van NJi), JGZ Nieuwsbrief (van Captise)), informatie CJG, etc. Communicatie met de doelgroep; er kunnen vragen gesteld worden via (openbare) tweets en via Direct Messages (DM). DM zijn alleen zichtbaar voor de zender en ontvanger. DM is alleen mogelijk als de vragensteller gevolgd wil worden door het twitteraccount van de JGZ. Op beiden kan gereageerd worden. Afhankelijk van de (hulp-) vraag kan zo nodig overgeschakeld worden naar of doorverwezen naar (telefonisch) spreekuur. *DM: Direct Message; privébericht 3

4 Risico’s van twitterende JGZ
Tweets zijn openbaar RT* niet verwijderbaar Vragen zijn anoniem Shoppende cliënten Twitter gaat over de grens Risico’s: Tweets zijn openbaar, iedereen kan ze lezen. Ongewenste tweets (zowel ontvangen als gezonden) kunnen wel verwijderd worden, maar kunnen in de tussentijd al gelezen, geretweet en dus verder verspreid zijn. Vragen aan de twitterende JGZ komen anoniem binnen, en dus zonder voorgeschiedenis of omgevingsgegevens. Er zal daarom redelijk gericht moeten worden uitgevraagd, of alsnog overgeschakeld naar andere media zoals wanneer de vraag casuïstiek betreft. Vragen aan de twitterende JGZ en de daaropvolgende antwoorden, kunnen afwijken van de adviezen die een niet-twitterende collega heeft gegeven. De Vragen aan de twitterende JGZ kunnen van buiten de regio komen. Deze zullen waar mogelijk wel beantwoord moeten worden, of waar het specifieke casuïstiek betreft worden doorgeleid naar de betreffende GGD-regio (indien mogelijk). Bij zenden en antwoorden zullen deze risico’s in acht moeten worden genomen. *RT=Retweet;, tweet die de moeite waard is om deze door te sturen naar de timelines van je volgers 4

5 Twitteraccount aangemaakt Gaan volgen Gevolgd worden Tweeten! Weblog
Opzet van de pilot Gewoon beginnen! Twitteraccount aangemaakt Gaan volgen Gevolgd worden Tweeten! Weblog Nadat mijn voorstel door het MT was goedgekeurd, ben ik begonnen. Ik heb een twitteraccount aangemaakt. Voor de gebruikersnaam heb ik wel overleg gehad met de afdeling communicatie om af te stemmen op eventuele andere twitteraccounts en namen binnen de Veiligheidsregio waartoe de GGD behoort. Vervolgens ben ik mensen en instanties gaan volgen die ik interessant vond vanuit de blik van de JGZ. Ooit is onderzocht dat als je 40 mensen volgt, je daarvan door 10 wordt teruggevolgd. Dan moet je dus ook kenbaar maken dat er wat gebeurt. Ongeveer eens per week zend ik een JGZ-gerelateerd bericht de wijde wereld in. Dat betreft wel JGZ in de brede zin, bij onze GGD betreft dat dan JGZ klassiek, Gezondheidsbevordering, WKO en de CJG’s. Daarnaast ben ik een weblog begonnen op de website van de GGD, met de bedoeling op die manier ook berichten langer dan 140 tekens een plaats te kunnen geven. Een bijeffect zou dan zijn dat mensen vanuit de website op twitter tercht zouden komen en andersom. 5

6 Gestart medio december met twitteraccount en weblog
Resultaten tot nu Gestart medio december met twitteraccount en weblog Inmiddels >170 volgers Wel geretweet, nog geen DM Echter: Volgers zijn grotendeels niet de doelgroep Technische problemen weblog Communicatie verloopt moeizaam 6

7 Aanpassing website GGDLN Publiciteit
Nodig: Aanpassing website GGDLN Publiciteit Intern via intranet en personeelsblad  Extern Mond-op-mond  Huis-aan-huisbladen  Scholen  Dus: nog niet duidelijk wat het oplevert voor de doelgroep! 7

8 Communicatie op scholen Wat willen jongeren van ons?
Hoe verder Communicatie op scholen Wat willen jongeren van ons? Wat willen ouders van ons? Andere mogelijkheden van SoMe: Pilot RIVM Hoofdluis via Twitter en Facebook Chatspreekuren met jongeren Inzet SMS of tweets bij vaccinaties (HPV) Wat ik daarnaast nog graag zou willen is op een aantal scholen gaan praten over eventuele meerwaarde van Twitter. Dat heb ik op een aatal van mijn scholen al kort gedaan. Dan blijkt dat ook leerkrachten en intern begeleiders niet erg bekend zijn met twitter. Er zijn wel een aantal scholen uit de regio op twitter te vinden, maar het is mondjesmaat. Daarnaast zou ik wel eens een keer met een groep jongerren en groep ouders aan tafel gaan om hen te vragen wat ze willen. Dit kan behalve bij de inzet van twitter en andere social media natuurlijk ook voor de ander producten die je als JGZ aanbiedt. Dus daar zullen we mogelijk sowieso mee aan de slag gaan. Dat sluit dan helemaal aan bij zorg 2.0 waarbij de client centraal staat. Ook zijn er nog wat ideetjes wat we nog meer kunnen met social media in de JGZ 8

9 De praktijk; vooraf Twitteren of tweeten Retweeten (RT) DM Hashtag (#)
Follow en Unfollow Mention Timeline Twitter heeft net als vele andere social media aparte woorden voor functies van hun product. Hier een overzicht van die woorden en ik zal uitleggen wat ze precies betekenen: Twitteren of tweeten is eigenlijk het plaatsen van een bericht op Twitter. Daarvoor heb je 140 tekens, het zijn dus relatief korte berichten. Retweeten is wanneer je een bericht van iemand anders ziet die je volgt en je wilt dit bericht met je volgers delen, dan retweet je dit bericht. Zo krijg jij niet alleen, maar ook al je volgers dat bericht te lezen. Eventueel kun je RT voor het bericht zetten. DM wordt ook wel een direct message genoemd. Dit is eigenlijk een privé-bericht sturen naar iemand, zonder dat andere mensen dit bericht ook kunnen lezen. U kunt zo met elkaar praten, zonder dat anderen mensen dit kunnen volgen. Een hashtag is vaak een woord met een # ervoor. Hashtags zijn een soort labeltjes die je aan je tweet (twitterbericht) kunt hangen om aan te geven dat het over een bepaald onderwerp gaat. Als je op een hashtag klikt zie je alle berichten van gebruikers die ook de hashtag gebruiken in een bericht. Follow en Unfollow zijn engels termen voor het volgen en ontvolgen. Wanneer je geïnteresseerd bent in iemands tweets, dan kun je deze volgen. Dit wordt ook wel Follow of volgen genoemd. Maar als je niet meer geïnteresseerd bent in iemands tweets, dan kun je deze unfollowen of ontvolgen. Als je dat doet zie je haar/zijn berichten niet meer in je overzicht. Mention is eigenlijk een reactie op een tweet. Wanneer je een tweet ziet die je leuk of interessant vindt, kun je daar op reageren. Wil je een twitter bericht aan iemand sturen, dan zet je een apenstaart voor de naam van die persoon. Timeline is het overzicht van de berichten die verzonden zijn door de mensen die je volgt. Gelukkig is er tegenwoordig een compleet nederlandse versie van twitter beschikbaar, maar het principe blijft hetzelfde. 9

10 De praktijk Dan nu het echte werk. 10

11 Tips Om te lezen Om te volgen
Handreiking ‘Social Media en de JGZ, Een wereld vol kansen”, NCJ JA! Nummer 23 (najaar 2011); Thema: Communicatie, Sociale Media, Samenwerken Om te volgen @ggdlnjeugd @jongflorence @deschoolarts @jeugdgezondheid Voor de mensen waarvoor het vanavond wat te snel ging is een en ander nog wel na te lezen, bijvoorbeeld in de handreiking van het NCJ die op hun site ook te downloaden is, met daarin een algemeen verhaal en een aantal voorbeelden in de praktijk en de JA! Van afgelopen najaar dat oa Social Media als thema had. Mocht je morgen aan de slag gaan dan alvast wat ideetjes om te gaan volgen. @jong Florence: 0-4 van Den Haag, zijn met meerdere mensen op het account actief en zenden leuke weetjes. @de schoolarts is een jeugdarts uit midden Nederland, zijn krijgen ook al DM binnen. Dus een keertje contact om te kijken hoe zij het hebben aangepakt zou voor ons misschien goed zijn @jeugdgezondheid is vanuit Captise en zo zijn er nog vele meer. Je kunt dus ook interessante mensen vinden door te zoeken op een #onderwerp 11

12 Vergeet echter de ‘gewone’contacten niet…
Bron: ComedyliveBNN; De invloed van Social Media Social Media zal wel een plek gaan krijgen in ons werk, maar we moeten de gewone face-to-face contacten daarmee niet vergeten. Wat er gebeurt als we alleen social media gebruiken, zie je in het volgende filmpje (als het werkt) 12

13 Bedankt voor de aandacht!
of @ggdlnjeugd 13


Download ppt "Een kwetterende pionier in Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google