De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managementstijl Management van uitzondering, doelen, rondlopen, etc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managementstijl Management van uitzondering, doelen, rondlopen, etc."— Transcript van de presentatie:

1 managementstijl Management van uitzondering, doelen, rondlopen, etc.

2 Managementstijl Facility Management ontwikkelingen omgeving organisatiestrategie organisatieplan primair proces Ondersteuning FM HRM IT Adm

3 Managementstijl Visie op FD Managementstijl PERSOON

4 Managementstijl Visie op FD Managementstijl PERSOON organisatiestrategie Cultuur FD Structuur FD

5 Managementstijl Managementstijl is balanceren tussen: visie op FD kenmerken van de organisatie kenmerken van de dienst effectief management de persoon

6 Managementstijl Theorieën: één dimensie: X/Y theorie, McGregor, 1960 twee dimensies: Managerial Grid, Blake & Mouton 1963 drie dimensies: Situationeel Leiderschap, Hersey & Blanchard, 1977 vierde dimensie? TM, charisma, inspiratie, 198…./200…

7

8 Aandacht voor productie laaghoog laag Aandacht voor mensen 9.9 Team stijl Productief of verdwijn stijl 9.1 1.9 Buitensocieteit stijl Armzalige stijl 1.1 5.5 Midden van de weg stijl

9 hoog ondersteunend gedrag laag hoog laag taakvolwassenheid Motiveren Steunen Coachen Begeleiden DelegerenInstrueren Leiden

10

11 Managementstijl Kernkwaliteiten: –inspireren door inspiratie –inspiratie afstemmen op de eigen kernkwaliteiten –kernkwaliteiten zijn altijd (potentieel) aanwezig wat is uw kernkwaliteit? Wat is uw valkuil? Wat is uw uitdaging? Wat is uw allergie?

12 Managementstijl

13 behulpzaamheidbemoeizucht loslatenonverschilligheid

14 Managementstijl moedroekeloosheid bedachtzaamaarzelen

15 Managementstijl 1.Dynamiek omgeving 2.Flexibel en slagvaardig organiseren 3.Plattere organisatiestructuren - resultaatverantwoordelijke eenheden - teamwork - delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden

16 Managementstijl 4. Veranderende eisen aan management: - randvoorwaarden scheppen - coachen, stimuleren, motiveren - aanspreken op resultaat 5. Wat betekent dat voor u?

17 Ketenmanagement Teams als schakels van externe en interne ketens – bewust zijn van je plaats en functie in de keten leidinggeven aan onderling verbonden teams –Aan wat voor soort team(s) geef je leiding ? (zie pag 97/99) Contracten met facilitaire teams –Contact en contract –Expliciete en impliciete afspraken –Wederzijdsheid –Kaderstellend en coaching

18 Managementstijl leveranciersklanten Verpleeg- afdeling Ontmoetings -ruimten polikliniek derden Intern Extern Meldpunt Bedrijfs- bureau Facili- tair team informatiestroom goederenstroom

19 Managementstijl Praktijkopdracht –Onderzoek uw stijl van communiceren, samenwerken en leidinggeven door gebruik te maken van de ogen van een ander ! Houdt vier interviews op een open en explorerende manier –Maak een vijfminuten-presentatie voor de volgende bijeenkomst

20


Download ppt "Managementstijl Management van uitzondering, doelen, rondlopen, etc."

Verwante presentaties


Ads door Google