De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 10:00 voorganger: ds. G. E. Geerds uit Ommen 16:30 voorganger: br. E. van Dijken Op de zondagen 14 juli tot en met 4 aug begint de ochtenddienst steeds om uur.

3 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting.

4 Deze week zijn jarig: 29 juli: Ruben Ellen br Gerard Ypma
1 augustus: Hadasse Braakman br Aad Sonneveld 2 augustus: br Richard de Boer David Lenting 3 augustus: Jelle de Graaf

5 Mededeling De eerstvolgende keer dat er kindercreche gehouden zal worden is op 4 augustus a.s. Deze vindt vanaf die datum plaats in de Immanuël-school te Best Sleuteldrager/contactpersoon is  Annemarie van Driel.      De CvB

6 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

7 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

8 175 C

9 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen ● Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

10 1 Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer.
Psalm 81: 1, 8, 12 1 Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht, Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen.

11 8 Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond:
Psalm 81: 1, 8, 12 8 Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt schenk Ik, als u 't smeekt, mild en overvloedig 11

12 welig graan doen groeien en als klaar bewijs van de goedheid Gods
Psalm 81: 1, 8, 12 12 Ik zou u tot spijs welig graan doen groeien en als klaar bewijs van de goedheid Gods honing uit de rots als een beek doen vloeien. 12

13 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

14 Psalm 81: 1, 8, 12 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 ● Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

15 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: ● Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

16 Psalm 68: 7, 8, 13 8 Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

17 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 ● H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

18 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 ● H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

19 Bidt; geef ons heden ons dagelijks brood
Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last

20 Maak je geen zorgen over jezelf

21 Kraaiennest

22 Van alles wat God maakte was alleen de mens in staat zich zorgen te maken

23 Maar waarover zouden we ons zorgen moeten maken?

24 Martha en Maria

25 KIJK naar de vogels in de lucht

26 Ze verzamelen geen voedsel; God voedt ze
Zijn jullie niet meer waard dan zij?!

27 KIJK naar de lelies in het veld!

28 Maar waarover zouden we ons zorgen moeten maken?
Jullie hemelse VADER weet wel dat jullie eten, drinken en kleding nodig hebben!

29 ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD!
Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden…...

30 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: ● Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

31 Gezang 38, NG20: 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en di-t al-les krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

32 Gezang 38, NG20 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

33 Gezang 38, NG20: 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zie-n Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

34 Gezang 38, NG20: 4 Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar ben Ik ook in hun midden, en wat zij vragen, zal Ik voor hen doen. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

35 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

36 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

37 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

38 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: ● Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

39 Gezang 137, Gz 40: 1, 2 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

40 Gezang 137, Gz 40: 1, 2 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

41 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion

42 182 D

43 Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: 25 - 34 Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:
Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38: Gezang 137: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Het Passion


Download ppt "Psalm 81: 1, 8, 12 Mattheüs 6: Psalm 68: 8 H.C. 50: Gezang 38:"

Verwante presentaties


Ads door Google