De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 13 januari 2013 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 13 januari 2013 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 13 januari 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne
Ouderling: Cors Visser Organist: Wim Brunsveld

3 Lied van het brandend braambos
Psalm 75: 1 en 2 Het derde gebod Psalm 81: 8, 9 en 11 Gezang 456: 1 en 2 Gezang 456: 3 Exodus 2: 23 – 3: 17

4 Welkom en mededelingen

5 Lied van het brandend braambos
Bron: “Zingen in zonlicht” Tekst: Fokkelien Oosterwijk Melodie: Gezang 470

6 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn, zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn, God, waar wij U zoeken en waar U ons vond, daar staan onze voeten op heilige grond.

7 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt, Uzelf, lieve Heer, God die naar ons vraagt. Waar U ons komt roepen, waar U zo bestond, daar staan onze voeten op heilige grond.

8 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
De hoop die vervloog, de vergleden tijd, de droom die bedroog in weemoed en spijt,- maar waar U de groet van uw engel ons zond, daar staan onze voeten op heilige grond.

9 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Het licht van uw stem, in vonken gehoord, het richt ons door klemmend donker steeds voort. Waar U onze weg naar een nieuw leven vond, daar staan onze voeten op heilige grond.

10 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt, wees wat ons geloof vanouds van U zegt. Waar wij U ontmoeten als een oud verbond, daar gaan onze voeten op veilige grond.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 75: 1 en 2 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wondren van uw hand.

13 Psalm 75: 1 en 2 “Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid, Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond.”

14 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Exodus 2: 23 – 3: 17.

15 Exodus 2: 23 – 3: 17 Mozes geroepen 23 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 25 Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.

16 Exodus 2: 23 – 3: 17 3 1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.

17 Exodus 2: 23 – 3: 17 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.

18 Exodus 2: 23 – 3: 17 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.

19 Exodus 2: 23 – 3: 17 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.

20 Exodus 2: 23 – 3: 17 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

21 Exodus 2: 23 – 3: 17 13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

22 Exodus 2: 23 – 3: 17 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

23 Exodus 2: 23 – 3: 17 16 Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken.

24 Exodus 2: 23 – 3: 17 17 Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’”

25 Het derde gebod Bron: “Wegwijzer naar Christus” Tekst (naar zondag 36 en 37): Dr. H. van ’t Veld Melodie: Gezang 323

26 Het derde gebod: 1, 2 en 3 God, wiens Naam is heilig, laat ons daarin lezen ’t allerdiepste van zijn wezen, hoe Hij eeuwig trouw blijft, hoe Hij zich laat vinden en zich met ons wil verbinden: ‘Ik blijf trouw, trouw aan jou. Wie op Mij vertrouwen, zal het nooit berouwen’.

27 Het derde gebod: 1, 2 en 3 God, wiens Naam is heilig, wil dat wij die prijzen, eerbied, achting steeds bewijzen. Vloeken, valse eden of onnodig zweren mogen niet zijn Naam onteren. God eist: Laat woord en daad steeds, te allen tijde, Mij oprecht belijden.

28 Het derde gebod: 1, 2 en 3 God, wiens Naam is heilig, vraagt te protesteren, als men vloeken hoort en zweren. Wie eertijds in Isrel Hem bewust vervloekten, ging Hij met de dood bezoeken. Spreek hen aan, loof zijn Naam, ga hen zo bestrijden, ga uw God belijden.

29 Preek Preek

30 Psalm 81: 8, 9 en 11 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

31 Psalm 81: 8, 9 en 11 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

32 Psalm 81: 8, 9 en 11 Ga niet van Mij heen, volg Mij op mijn wegen, sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen.

33 Gebeden Gebeden

34 Er zal nu gecollecteerd worden voor:
Landelijke evangelisatie Kerk

35 Gezang 456: 1 en 2 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

36 Gezang 456: 1 en 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

37 Zegen Zegen

38 Gezang 456: 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

39 Wel thuis en een fijne week gewenst.


Download ppt "Zondag 13 januari 2013 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google