De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 1 Geo-Informatie Management voor grote Civieltechnische Infrastructurele Werken (GIMCIW) projectvoorstel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 1 Geo-Informatie Management voor grote Civieltechnische Infrastructurele Werken (GIMCIW) projectvoorstel."— Transcript van de presentatie:

1 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 1 Geo-Informatie Management voor grote Civieltechnische Infrastructurele Werken (GIMCIW) projectvoorstel in het kader van Ruimte voor Geo-informatie (ICES3/KIS) Robert Hack, (ITC) consortium mede-trekker

2 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 2 Doel project verbetering gegevensgebruik door gestructureerd geo-Informatie management en beheersorganisatie in de civieltechnische sector, in het bijzonder bij grote infrastructurele werken

3 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 3 Probleem ondergrond- en oppervlaktegegevens worden in allerlei verschillende formaten opgeslagen; vaak incompatibel en niet gestructureerd

4 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 4 Gevolgen: extra inspanning om gegevens in het juiste formaat te brengen (e.g. opnieuw worden ingetikt met de hand), automatische verwerking en interpretatie van gegevens ernstig gehinderd of onmogelijk, overzicht van beschikbare gegevens vaak beperkt, onderlinge verbanden tussen gegevens kunnen maar gedeeltelijk of helemaal niet bestudeerd worden. gegevens raken verloren tijdens een project en data wordt opnieuw vergaard omdat onbekend is dat in een eerder stadium dezelfde gegevens al waren verzameld, gegevens soms ook simpelweg genegeerd, omdat modellering en interpretatie van de gegevens te gecompliceerd zijn.

5 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 5 Voorbeelden (1): ondergrond- noch oppervlaktegegevens worden in een samenhangende databasestructuur opgeslagen; ontwerpbureaus, architecten, aannemers en onderaannemers hebben voor dezelfde gegevens meestal hun eigen databasestructuur en eigen programma’s, boorgat- en sonderinggegevens worden in verschillende formaten aangeleverd, kaarten (als deze al digitaal worden aangeleverd) maken gebruik van verschillende standaarden en normen voor dezelfde gegevens, de locatie en registratie van kleinschalige ondergrondse infrastructuur, zoals pijpen en kabels, zijn meestal niet digitaal voorhanden en worden in een project door iedere individuele partij opnieuw gedigitaliseerd en opgeslagen,

6 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 6 Voorbeelden (2): het drie en vierdimensionale grondmodel zoals dat voor het technisch ontwerp van b.v. een tunnel met metrostation wordt gemaakt, is vrijwel nooit bruikbaar voor de architect voor het ontwerpen en visualisatie van het station, omdat zowel de formaten van de gegevens als de programma’s die beiden gebruiken incompatibel zijn, en men van elkaar niet weet wat de eisen van de andere gebruikers van het grondmodel zijn, visualisatie van de ondergrond om de invloed van een geplande tunnel op b.v. funderingen van bovenliggende huizen duidelijk te maken, kan bijna nooit direct gebruik maken van het reeds aanwezige geotechnisch grondmodel, om dezelfde reden als hierboven,

7 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 7 Voorbeelden (3): visualisatie van informatievoorziening naar de burger vindt plaats op basis van dezelfde gegevens, interpretatie, en modellen als voor andere doelen in een project, maar vrijwel altijd worden de gegevens opnieuw geïnterpreteerd en gemodelleerd om voor de leek begrijpelijk informatie te creëren, gegevens, interpretaties en modellen worden eenmalig gebruikt voor één doel terwijl dezelfde gegevens, interpretatie of model zonder veel aanpassingen ook had kunnen worden hergebruikt voor een ander doel,

8 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 8 Voorbeelden (4): opslag en visualisatie van oppervlakte gegevens vindt bijna altijd 2 dimensioneel (of z.g. 2.5 dimensioneel) plaats, waardoor geen inhoudelijke gegevens van de objecten aanwezig zijn, drie en vierdimensionale programma’s voor modellering van de ondergrond zijn voor niet geologische of geotechnische experts moeilijk te hanteren en daarom wordt vaak gekozen voor een simpel twee dimensioneel lagen model, alhoewel dit niet de juiste informatie oplevert voor b.v. het bestuderen van de inhomogeniteit van de ondergrond, die juist vaak wel belangrijk is.

9 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 9 resultaat: verlies van efficiency en dus kostenverhogend voor zowel het plannen en ontwerp als voor de aanleg en constructie van civieltechnische infrastructurele werken.

10 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 10 Doelstelling definiëren van een samenhangende geo- informatie management en beheers structuur en protocol een dergelijk management structuur zal het bijvoorbeeld, in een vroeg stadium duidelijk maken waar en waarom kostenoverschrijdingen gaan plaatsvinden, hazards en risico’s van gevolgde ontwerpen en bouwmethoden duidelijker maken, etc.

11 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 11 Consortium uitvoerende partijen (marktpartijen): Arcadis DHV Fugro Grontmij Rijkswaterstaat (rws-dww/md) Toposcopie uitvoerende partijen (universiteiten en research instellingen): TNO-NITG TU Delft ITC trekkers: TNO-NITG en ITC

12 11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 12 Klankboardgroep Boskalis nutsbedrijven o.a. NUON COB VROM Gemeente Rotterdam Etc.


Download ppt "11-Sept-2003 KvAG - Ondergrondse Geo- informatie 1 Geo-Informatie Management voor grote Civieltechnische Infrastructurele Werken (GIMCIW) projectvoorstel."

Verwante presentaties


Ads door Google