De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Powerpoint bij rituelenkaarten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Powerpoint bij rituelenkaarten."— Transcript van de presentatie:

1 Powerpoint bij rituelenkaarten.
Tweede cyclus.

2 Iedereen is anders. ‘De barmhartige Samaritaan’
'Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij.  Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.  Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen.  Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: 'Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.' 

3 Iedereen is anders. Wat als iedereen ‘ketnetwrapper’ was?
Wat als ‘Babette’ regelmatig geen boterhammen bij heeft? Wat als blijkt dat lln X een buitenaards wezen is?

4 Iedereen is anders. ‘Hoe mooi’.
Hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zou samenwerken? Als je het door mijn ogen bekijkt dan is iedereen gelijk. We zijn allemaal uniek, maar we blijven wel allemaal mensen. En als iedereen het ziet, dan zou de wereld mooier zijn. Gooi die oogkleppen weg. Behandel uw naaste altijd met respect. We zijn allemaal mensen en gelijk voor de wet. Je hebt recht op een mening, net als de rest. Maak gebruik van je stem, maar let op wat je zegt. Een betere wereld begint bij jezelf!

5 Iedereen is anders. ‘Talenten archipel’
Opdracht 1: Klas is verdeeld in hoeken. ‘Bij welk eiland hoor je?’ (Elk eiland heeft een ander talent: bv sporteiland, knutseleiland, praateiland…). Vertel erover. Opdracht 2: Neem een wit papier. Schrijf de naam van een klasgenoot en teken een pluim. Schrijf hier bij: ‘Jij verdient een pluim omdat…’

6 Conflicten. Koning Salomo.
Koning Salomo verkiest wijsheid boven rijkdom. Op een keer komen er twee vrouwen bij Salomo met een groot probleem. ’Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis’, zegt de ene. ’Ik heb een zoontje gekregen en twee dagen later kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht stierf haar baby. Maar terwijl ik sliep, legde zij haar dode kind bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd en naar het dode kind keek, zag ik dat het niet mijn kind was.’ Dan zegt de andere vrouw: ’Nee! Het levende kind is van mij en het dode is van haar!’ De eerste vrouw antwoordt: ’Nee! Het dode kind is van jou en het levende is van mij!’ Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal Salomo doen? Hij laat een zwaard halen en zegt dan: ’Snijd het levende kind in tweeën en geef ieder een helft.’ ’Nee!’ schreeuwt de echte moeder. ’Doe dat alstublieft niet. Geef het dan maar aan haar!’ Maar de andere vrouw zegt: ’Geef het aan geen van ons beiden; snijd het maar in tweeën.’ Ten slotte zegt Salomo: ’Dood het kind niet! Geef het aan de eerste vrouw. Zij is de echte moeder.’ Salomo weet dit omdat de echte moeder zoveel van de baby houdt dat zij bereid is hem aan de andere vrouw te geven om zijn leven te sparen. Als de Israëlieten horen hoe Salomo dit probleem heeft opgelost, zijn zij verheugd dat zij zo’n wijze koning hebben.

7 Conflicten. Wat als je op alles ja zegt?
Wat als er nooit geen ruzie meer was? Wat als ‘Roel’ uitgemaakt wordt voor ‘dikzak’ en de Juf reageert er niet op?

8 Conflicten. ‘Performance’.
Klas wordt in groepjes verdeeld. LK geeft impuls (kaartje): een beginsituatie rond een ruzie tussen lln. Lln kiezen wie welke rol ze uit gaan voeren. Lln bespreken onderling het vervolg van het rollenspel Nu wordt het uitgebeeld voor de rest van de klas. We bespreken dit.

9 Conflicten. ‘Zit boven’.
Zit boven, de grond dreunt, door de deur, die te hard, word dichtgegooid. zit boven, hoor stemmen, die schreeuwen. Kan het dan nooit, eens zonder ruzie?!

10 Mens en natuur. ‘Eden’ God schiep de aarde. Met al zijn zeeën, woestijnen en rivieren. Hij zorgde ook voor planten, grote mooie planten. En bloemen die prachtig bloeiden. Al dit moois heette ‘De Tuin van Eden’. Tenslotte zorgde God er ook voor dat er dieren en mensen waren. Die mensen dat waren Adam en Eva. Zij waren met twee en waren onsterfelijk. Ze leefden er goed, de dieren waren vriendelijk, het weer was altijd mooi. Maar op een dag kwam Eva een slang tegen. Deze slang vertelde dat als Eva een appel van ‘de boom der kennis’ zou eten, alle wijsheid van God zou krijgen. Eva vertrouwde de slang en nam een hap van de appel. Deze was zo heerlijk dat ze ook Adam er van liet proeven. Maar de slang had gelogen. Deze boom was vervloekt en als een mens van de vruchten zou eten, zouden ze sterfelijk worden. God verbande Adam en Eva uit ‘de Tuin van Eden’.

11 Mens en natuur. Wat als Eva geen verboden vrucht had gegeten?
Wat als de dieren konden praten? Wat als de bijen zouden uitsterven?

12 Mens en natuur. ‘Upcycling’.
We spreken over onze wegwerpmaatschappij en de nadelige gevolgen er van. Oplossing: ‘Upcycling’. Met materiaal dat we zouden weggooien, iets nieuws (en bruikbaars!) maken.

13 Mens en natuur. ‘Zaadje’.
Je gebeden zijn als een zaadje die je in de handen van God mag leggen. Soms schieten zaden vlug op. Soms duurt het langer voor ze om te omkiemen. God bewaart jouw gebed als een zaadje in zijn hart. Hij gaat het laten ontkiemen en er groei aan geven. We planten vervolgens een zaadje (graszaad of waterkers). Dit zaadje staat voor het respect dat we hebben voor de natuur. En als een belofte voor de verandering van ons gedrag. De leerlingen mogen zelf een gebed opzeggen bij dit ritueel. Wie wil, mag het luidop voorstellen.

14 Gewetensvol handelen ‘De tien geboden’ (do’s in plaats van don’ts).
Geloof in jezelf Respecteer je ouders Wees eerlijk Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven Leef je leven voluit en wees gepassioneerd Hou je aan je beloften Werk hard voor je carrière maar niet ten koste van anderen Wees tolerant ten opzicht van mensen die anders zijn Wees gelukkig en optimistisch, zelfs bij tegenslag. Creëer, breek niet af

15 Gewetensvol handelen. Wat als je geweten altijd luidop spreekt? / of op je voorhoofd verschijnt. Wat als Mozes van de berg viel, en de stenen(platen) waren stuk? Wat als je een portefeuille met 500 euro op het straat vond?

16 Gewetensvol handelen. ‘Goed of kwaad?’
Er was eens een man. Die zijn vrouw was doodziek. Ze kon echter alleen genezen door een medicijn te nemen. Maar dit medicijn was zeer duur, onbetaalbaar. De man kon er niet tegen zijn vrouw nog langer te zien lijden en besloot om midden in de nacht naar de apotheker in het dorp te gaan. Hij brak er in en stal het peperdure medicijn. De dag erna gaf hij het aan zijn vrouw. Ze nam een paar dagen na elkaar in en voelde zich al snel terug herboren. Vraag: Vinden jullie dat de man goed of slecht heeft gehandeld?

17 Gewetensvol handelen ‘I have a dream…’
Martin streeft de gelijkheid tussen zwart en blank na. Als dominee strijd hij tegen discriminatie en racisme. Toen Martin Luther samen met zijn vader schoenen wilde gaan kopen moesten ze in een aparte ruimte voor zwarten gaan zitten. Zijn vader weigerde dit. Hij pakte Martin bij de hand en ging weg zonder schoenen te kopen. Dat is Martin nooit vergeten. Op een bepaald moment stapten er blanke passagiers op de bus waar Martin op zat. Martin moest van de buschauffeur zijn plaats afstaan. Dit was de wet. Youtube:

18 Moederdag. Mama is het woord waar het leven mee begint dat hoort bij ieder kind Een woord om zacht te zeggen niet om luid te schreeuwen Het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen Waar de mensheid mee begint Mama is een ander woord voor liefde

19 Vaderdag. ik ken een man  een reus van een man  hij wijst mij de weg  in het huis waar ik woon  ik ken zijn stem  aan de toon  zijn stap  op de trap     met een boek  op mijn bed  zet hij mij af  aan de poort  van de nacht  wacht op een zoen  een zoen voor een reus  een reus van een man     van zo een pa  daar hou ik van

20 Pasen. Pasen begint in de tuin van verwondering. In het prille licht van de nieuwe morgen. Alles wordt opnieuw mogelijk. Alles krijgt opnieuw zijn plaats. Wie hebberig alles wil houden zoals het is, houdt het niet uit. Wie met geweld het verleden wil vasthouden, slaat op de vlucht. “Zie, ik maak alles nieuw”. Zegt Hij die dood was en weer leeft. De aarde behoort aan alles. Het onmogelijke wordt mogelijk.

21 Kerstmis. Zalig en gelukkig kerstfeest. Kerstmis,
een dag van licht en vrede. Dat kan, als we Gods vrede mee naar huis nemen. als we licht en vrede delen met alle mensen die we vandaag en morgen tegenkomen. Dan worden we het zelf: licht en vrede voor mensen om ons heen. Zalig en gelukkig kerstfeest.

22 Allerheiligen. Als sterren konden spreken Als sterren konden zien Zou je dan vanavond Heel eventjes willen zwaaien En twinkelen als groet En ons hier beneden laten weten Hoe het zonder jou verder moet.

23 Veertigdagentijd. De zoeker van de weelde is de vinder van de armoede.
(Als je, je geld verspilt aan allerlei luxe zul je, uiteindelijk arm worden. We proberen tijdens de vastentijd sober te leven en te denken aan de mensen die het minder hebben ).


Download ppt "Powerpoint bij rituelenkaarten."

Verwante presentaties


Ads door Google