De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het laatste wereldrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "het laatste wereldrijk"— Transcript van de presentatie:

1 het laatste wereldrijk
& de Islam deel I

2 “twee dagen” van duizend jaar (bijna) voorbij;
UNIEKE TIJDEN! “twee dagen” van duizend jaar (bijna) voorbij; sinds 1948 een joodse staat als dagelijks voorpagina-nieuws; Jeruzalem sinds 1967 in Joodse handen; de herleving van de OT-ische volkerenwereld (Libanon, Egypte, Syrië, Perzië, Palestina, etc.); 2

3 de vier rijken in Daniël 2
3

4 ijzeren benen & voeten van ijzer/leem
gouden hoofd zilveren borststuk koperen lendenen ijzeren benen & voeten van ijzer/leem 4

5 38 gij zijt dat gouden hoofd.
37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft (…) 38 gij zijt dat gouden hoofd. Nebukadnezar, Babylonische wereldrijk Hoofdstad: Babel 5

6 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe…
Medo-Perzische wereldrijk Hoofdstad: Babel 6

7 Alexander de Grote Griekse wereldrijk Hoofdstad: Babel
39 … en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde… Alexander de Grote Griekse wereldrijk Hoofdstad: Babel 7

8 Aleander stierf op 33-jarige leeftijd…
in het paleis van Nebukadnezar in Babylon… 8

9 Na Alexander de Grote is de stad Babel /Babylon in verval geraakt (niet verwoest!) en heeft sindsdien geen rol van betekenis meer gespeeld. 9

10 operatie Babylon 1981 10

11 Camp Babylon, militair steunpunt van het Amerikaanse leger (sinds 2003).
11

12 Babylon in Openbaring 17 en 18 “de grote stad” van de eindtijd
een compilatie van tientallen citaten uit de Hebreeuwse profeten over de letterlijke, concrete stad Babel! 12

13 13

14 40 (…) en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt (…)
14

15 *vergl. het 4-de beest in Daniël 7: ijzeren tanden tien horens (719)
42 en de TENEN* der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn… *vergl. het 4-de beest in Daniël 7: ijzeren tanden tien horens (719) 15

16 44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten (…) het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid… 16

17 het anti-zionistisch pact in
Psalm 83 17

18 zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
2 O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. 18

19 3 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op;
19

20 4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen. 20

21 5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 21

22 6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten: 22

23 7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
23

24 Filistea (St.Vert.:Palestina) met de inwoners van Tyrus;
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea (St.Vert.:Palestina) met de inwoners van Tyrus; 24

25 9  zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun.
Edom Ismaëlieten Moab Hagrieten Gebal 6.Ammon 7.Amalek 8.Palestina 9.Tyrus 10.Assur 25

26 als Sisera, als Jabin aan de beek Kison…
10 Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison… 26

27 11 die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land.
27

28 13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. (…)
2 Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van MIJN ERFDEEL Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij MIJN LAND verdeelden… Joël 3 28

29 14 Mijn God, maak hen… als kaf voor de wind. (…)
29

30 17 overdek hun aangezicht met schande,
opdat zij uw naam zoeken, o YAHWEH. (…) 30

31 19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: YAHWEH,
de allerhoogste over de ganse aarde. 31


Download ppt "het laatste wereldrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google