De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsinstrumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsinstrumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsinstrumenten
Naam workshopbegeleider

2 De beste specialist opleiden
Waarom kwaliteit? De beste specialist opleiden Talentvolle mensen Voor de zorg van de toekomst willen we de beste specialist opleiden. Er gaat zeer veel geld in om. Het gaat om talentvolle mensen die in lange opleidingstrajecten zitten: opleiding moet goed zijn. Tijdens de opleiding wordt zorg verleend. Als de opleiding goed is, goed geborgd, is dat gunstig voor de veiligheid van zorg. Vanuit het CGS zijn eisen gesteld waaraan een opleiding moet voldoen. Er is in het rapport Scherpbier ook een aantal kwaliteitsindicatoren benoemd die van belang zijn voor een goede opleiding. Veilige zorg Omdat het moet 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

3 Resultaat van de opleiding = aflevering van capabele specialist
Kwaliteit Resultaat van de opleiding = aflevering van capabele specialist Hoe de AIOS de opleiding waardeert Hoe de opleidingsgroep het opleidingsplan daadwerkelijk heeft vormgegeven Hoe de visitatiecommissie de opleiding heeft beoordeeld Dat de doelen van de opleiding behaald worden 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

4 Interne en externe kwaliteitszorg
Interne kwaliteitszorg: betrouwbaar verzamelen van informatie die gebruikt wordt voor feedback en verbetering van de kwaliteit (systeem van kwaliteitszorg) Externe kwaliteitszorg: het visitatiestelsel waarbij deskundigen uit de beroepsgroep maar vanuit een andere instelling een opleiding beoordelen op een aantal (landelijk gedefinieerde) criteria met sanctiemogelijkheid Er moet zowel interne als externe kwaliteitszorg zijn. Er vindt momenteel een verschuiving plaats (nog niet geformaliseerd!) van externe kwaliteitszorg naar interne kwaliteitszorg. Voordeel van interne kwaliteitszorg is dat het een continuer karakter heeft terwijl externe kwaliteitszorg meestal een maal per vijf jaar plaats vindt. Om “inkakken” tegen te gaan verdient het de voorkeur om de nadruk om continue interne kwaliteitsborging te komen. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

5 Wetenschappelijke vereniging Eventueel STZ
Wie doet wat? Intern: Opleiding zelf COC Medische staf RvB Extern: RGS Wetenschappelijke vereniging Eventueel STZ Eventueel andere externe visitaties Onderwijsleergesprek over wie de kwaliteitsborging waar doet. Wie is er intern verantwoordelijk? Wie is er extern verantwoordelijk? Primair is de opleiding zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding. Binnen de instellingen zullen ook COC en/of RvB en/of medische staf zich bezig houden met de kwaliteit van de opleiding. De COC is formeel gezien ook mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en moet dus actief betrokken zijn bij de borging van de kwaliteit. Externe visitaties vinden plaats door beroepsgenoten van de wetenschappelijke vereniging. Daarnaast vindt bij de RGS een toetsing plaats van de ingestuurde documenten ter onderbouwing van de geleverde kwaliteit. Het kan zijn dat er ook nog andere externe kwaliteitstoetsingen plaats vinden zoals de STZ-visitatie. STZ is een samenwerkingsverband van topklinische perifere centra. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

6 Kwaliteitsinstrumenten

7 D-RECT (Dutch Residents Educational Climate Test)
Doel: Zicht krijgen op waardering opleidingsklimaat door AIOS Betrouwbaar bij 7 of meer AIOS Ieder jaar Nadeel: Kan niet bij kleine groep Alternatief: - Exitgesprek - Jaarlijks evaluatiegesprek Met de D-RECT evalueer je de opleiding met alle opleidingsaspecten. Hoe is de supervisie geregeld? Vinden opleidingsmomenten gestructureerd plaats? Hoe is de sfeer? Etc. Ook worden de rapportages wel bij minder aios opgeleverd. Hier kun je toch wel conclusies uit trekken. Het verdient aanbeveling om samen met de aios de resultaten te bespreken en verbeterpunten te benoemen. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

8 Evalueren supervisoren/opleiders
SetQ / Effect Doel: supervisoren/ opleiders krijgen feedback op hun individuele opleidingskwaliteiten Aios vullen lijsten in (min. 3 per supervisor) , supervisoren zelfevaluatie Belang feedback gesprek nav resultaat 2 keer per cyclus van 5 jaar Kleine groepen: Opeenvolgende aios vragen (bij kortere stages/ anios meenemen) Heel spannend voor zowel aios als supervisor. Bij de EFFECT vindt de terugkoppeling plaats met een rapportage en een persoonlijk gesprek door 2 aios en een gespreksleider. De aios spreken namens de gehele groep. Juist die gesprekken hebben grote meerwaarde voor de supervisoren. Ervaringen zijn zeer positief. Iedereen heeft wel zijn blinde vlekken. Ook herkennen supervisoren veel van de feedback. Voor de aios is het een hele goede oefening in het geven van feedback. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

9 Interne audit/jaargesprek
Doel: continue kwaliteitsborging door COC. Gesprekken met opleider en aios, analyseren gegevens over ziekteverzuim, verloop. Jaarlijks tot tweejaarlijks Veel ziekenhuizen hebben hier een eigen format voor Iedere organisatie vult het op zijn/haar eigen manier in. Met een interne audit houdt de COC een goede vinger aan de pols voor de kwaliteit van de opleiding. Het is informeler dan een visitatie, maar kan wel degelijk pijnpunten aan het licht brengen. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

10 Minimaal half jaar voor echte visitatie, (tijd voor puntjes op de i)
Proefvisitatie Doel: Voorbereiding op de externe visitatie RGS om verbeterpunten op te sporen en dit vervolgens in orde te maken Minimaal half jaar voor echte visitatie, (tijd voor puntjes op de i) Veel ziekenhuizen hebben hier een eigen format voor Wordt door veel organisaties gedaan voorafgaand aan de externe opleidingsvisitatie. Vaak binnen clusters. In feite de oefenwedstrijd voor de echte visitatie. Hiermee kunnen bepaalde punten opgepakt worden voordat van extern mensen komen. Dit is informeler en kan problemen voorkomen. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

11 Door wie: Leerhuis, COC of opleider zelf
Exitenquête Doel: ook op individueel feedback ontvangen over de kwaliteit van de opleiding. Door wie: Leerhuis, COC of opleider zelf Hoe: vragenlijst, gebaseerd op D-RECT en EFFECT Semi gestructureerd interview zodra de aios weg gaat bij de instelling. Kan heel informatief zijn. Nadeel als de eigen opleider het doet: is het wel veilig om alles te kunnen zeggen? 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

12 Het kwaliteitsjaarplan
D-RECT Etc. Exitgesprekken Interne audit EFFECT Nu is er heel veel informatie, maar daar moet nog wel iets mee gebeuren. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

13 Kwaliteitsjaarplan A.d.h.v. alle uitkomsten kwaliteitsinstrumenten moet jaarlijks een kwaliteitsjaarplan worden opgesteld Bespreek met opleidingsgroep en aios welke maximaal drie punten het komende jaar opgepakt gaan worden. Alleen maar evalueren is niet voldoende. Volgens de PDCA cyclus moet jaarlijks een kwaliteitsplan worden opgesteld en zo concreet mogelijk uitgewerkt (SMART). 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

14 Kwaliteitsjaarplan (vervolg)
Werk alle punten uit met een concreet plan Evalueer dit tussentijds en na een jaar en stel punten weer bij (met nieuwe input kwaliteitsinstrumenten) Alleen maar evalueren is niet voldoende. Volgens de PDCA cyclus moet jaarlijks een kwaliteitsplan worden opgesteld en zo concreet mogelijk uitgewerkt (SMART). 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

15 10 minuten terugkoppeling plenair
Opdracht Stel in groepjes van max 5 personen een kwaliteitsjaarplan op aan de hand van de rapportage van een fictieve opleiding. 20 minuten 10 minuten terugkoppeling plenair 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten

16 Wat nu als het goed mis is?
Vertrouwenspersoon Procesafspraak maken in ziekenhuis, b.v.: Indien tijd over, kan nog toegelicht worden wat te doen wanneer het mis gaat. Helaas kan het ook echt mis zijn. Dit gebeurt gelukkig natuurlijk niet zo vaak, maar het kan wel. Het is goed om hier als ziekenhuis goed over na te denken. Hoe pak je dit op? Op deze slide een voorbeeld procedure. 8 april 2017 Kwaliteitsinstrumenten


Download ppt "Kwaliteitsinstrumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google