De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De mythe van het restrictieve immigratiebeleid J. Doomernik Justitiële verkenning jrg.27, nr.8, 2001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De mythe van het restrictieve immigratiebeleid J. Doomernik Justitiële verkenning jrg.27, nr.8, 2001."— Transcript van de presentatie:

1 De mythe van het restrictieve immigratiebeleid J. Doomernik Justitiële verkenning jrg.27, nr.8, 2001

2 Inhoudsopgave Kern van het artikel Verloop van de immigratie Mondialisering Immigratiebeleid Fictie van immigratiebeheersing Kansen en problemen Moeilijke begrippen Bronnenlijst

3 Kern van het artikel ‘Welke processen liggen ten grondslag aan de komst van ongevraagde immigranten naar Europa?’ Confrontatie met de verschillende soorten van migratie. Blijvende immigratie zou te wijten zijn aan de mondialisering en een verkeerd politiekbeleid.

4 Verloop van de immigratie in Europa ’45: migratie door economisch en demografische factoren ’60:Arbeidsmigratie ’70:Volgmigratie: gezinshereniging, huwelijk ’90:Asielzoekers Nu? Asielzoekers (mensensmokkel)

5 Mondialisering Mondialisering: Synoniem van globalisering, het wereldwijd worden of maken. Globaliseren betekent ‘ over de hele wereledverspreiden’ In de tekst: Mondialisering: een complex van elkaar versterkende processen. Vb. de integratie van steeds grotere delen van de wereld in het kapitalistische productieproces. Economische groei, maar ongelijk verdeeld Geïndustrialiseerde landen: verlies laaggeschoolde industriearbeid Ontwikkelingslanden: voornamelijk elite die rijk wordt door de exploitatie van grondstoffen en goedkope arbeid. Geen vergrijzing, maar snelle vergroening in Afrika&Azië Gebrek aan werkgelegenheid op het platteland: Landvlucht, proletarisering en urbanisering Toenemend transportvolume, internet&televisie in alle uithoeken van de wereld. Neveneffect van mondialisering: het produceert in onderontwikkelde delen van de wereld EMIGRATIEDRUK, de mensen krijgen een (vertekend) beeld van hetgeen er in het rijke westen te halen is.

6 Immigratiebeleid (Nederland) Voor ’73 (vraag naar goedkope arbeidskrachten) Bedrijven moesten arbeiders legaliseren en dan pas naar Nederland laten komen. Werkelijkheid: arbeider komt vind werk en wordt gelegaliseerd Na ’73 (crisis) Immigratie stop, werkloze immigranten blijven. Paradox: door de migratiestop zal een in Nederland wonende immigrant misschien wel de wens koesteren om terug te keren naar zijn land van herkomst, maar de zekerheid dat als hij eenmaal vertrokken is niet meer terug mag komen om geld te verdienen, zal hem ervan weerhouden om te vertrekken. Maar de overheid moet zich ook aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens houden. Dus niemand zo maar het land uit zetten en volgmigratie toestaan. Officiële terugkeerbeleid +weringsmaatregelen

7 Fictie van immigratiebeheersing ‘Hoe lang kan de fictie van het hanteerbare immigratiebeleid nog standhouden?’ 1. We hebben te maken met consequenties van maatregelen genomen door de centrale overheid voor de lokale overheden. 2. Politieke druk van bovenaf, de Europese Unie 3. Door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zal arbeidsmigratie in de toekomst een grote rol gaan spelen

8 Kansen en problemen ‘Van een herziening van het migratiebeleid mogen geen wonderen verwacht worden.’ ‘Meer immigratie maar ook meer emigratie zal in ieders voordeel werken.’

9 Moeilijke begrippen Restrictieve: 1. beperkend 2. een voorbehoud bevattend Anomalie: afwijking van een regel of wet, tegenstrijdigheid ermee; synoniem: onregelmatigheid Adequaat: geschikt voor het beoogde doel; synoniem: gelijk waardig Incorporeren: verenigen (met –), opnemen (in een groter geheel); synoniem: inlijven Divergentie: het divergeren (= zich steeds verder van elkaar verwijderen) of divergent zijn Florissant: bloeiend, welvarend Ad hoc: voor deze zaak, dit geval, dit specifiek doel; synoniem: daartoe A priori: vooraf beschouwd; synoniem: van tevoren, vooraf Lethargie: 1. ziekelijke slaapzucht 2. winterslaap 3. toestand van geestelijke ongevoeligheid, ongeïnteresseerdheid, inactiviteit Lucratief: winstgevend, voordelig Legitimiteit: 1. wettigheid 2. in overeenstemming met het geschreven recht Impliceren: 1. mede inhouden; synoniem: omvatten, inhouden 2. betrekking in-, verwikkelen in-

10 Bronnenlijst Boeken Van Amersfoort, H., Doomernik, J. (red.) (1988). International migration; processes and intentions. Amsterdam: Het Spinhuis. Böcker, A., Havinga, t.(1998). Asylum migration to the European Union. Patterns of origin and destination. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Doomernik, J., Penninx, R., e.a.(1996) Migratiebeleid voor de toekomst; mogelijkheden en beperkingen. Amsterdam: Het Spinhuis. Stalker, P.(2000), Workers without frontiers; the impact of globalization on international migration. Geneva: International Labour Office. Tijdschriften Doomernik, J.(2001), Open de grenzen. De helling, (1), 8-10. Böcker,A., Havinga, T. (1998),Asielmigratie naar Nederland; patronen van herkomst en bestemming. Justitiële verkenningen, (9), 19-32. De Jong, A., Nicolaas, H., e.a., (2001), Bevolkingsprognose 2000-2050: kunnen in de toekomst meer arbeidsmigranten worden verwacht? Maandstatistiek van de bevolking, (2), 41-46. Website Tijdschrift Justitiële Verkenningen. (2012) Justitiële verkenningen. Geraadpleegd op 22 december 2012, op http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/detail Van Dale woordenboek. (2012) Woordenboek. Geraadpleegd op 22 december 2012, op https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/zoeken/,DanaInfo=vowb.vandale.be+zoeken.do


Download ppt "De mythe van het restrictieve immigratiebeleid J. Doomernik Justitiële verkenning jrg.27, nr.8, 2001."

Verwante presentaties


Ads door Google