De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP Vernieuwende Media (deel II)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP Vernieuwende Media (deel II)"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP Vernieuwende Media (deel II)
Workshop evalueren Dcp

2 Situering Doelstellingen workshop
Kennismaking met een aantal ‘vernieuwende’ onderwijsmedia Achtergrond Begrippenkader Focus: Verkenning, experimenteren Mogelijkheden en beperkingen van vernieuwende media bespreken en aftoetsen Integratie-oefening: vernieuwende media inzetten voor een eigen les(fase) cvo Kisp

3 2 Workshops Deel I: weblog, wiki, activboard, educaplay
Deel II: Nearpod, vakinhoudelijke en algemeen didactische apps die een didactische meerwaarde kunnen hebben in onze klas

4 Meet Nearpod… ‘A collaborative learning environment’ to ‘engage’ your students Students’ view Teacher’s view

5

6 Workshop evalueren Dcp

7 Workshop evalueren Dcp

8 Workshop evalueren Dcp

9 Achtergrond Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van sociale media? Hoe/Waarom zouden sociale media en ‘learning technology’ een didactische meerwaarde kunnen hebben voor ons onderwijs/onze leerlingen?? En wat kunnen beperkingen zijn?

10 Jouw mening? Waar/onwaar
De digitale kloof smelt weg. Ik heb als ouder/leerkracht mijn kind/leerlingen niets meer te leren als het over het internet gaat. Het is logisch dat oude media verdwijnen als er nieuwe bijkomen. De Standaard, ‘Digitale kloof is verschoven: meer Belgen actief op het internet’ (mei 2011) De Standaard, ‘Pas op voor je digitale schaduw. ‘Maak mij wat Wijs’ brengt mediageletterdheid in kaart’ (oktober 2010) cvo Kisp

11 Jouw mening? Waar/onwaar
De leefwereld van jongeren is grondig veranderd; het huidige onderwijs is daar niet langer op afgestemd. In de lerarenopleiding moet meer aandacht besteed worden aan de integratie van vernieuwende media in de klas. De Standaard, ‘Minister Smet pleit voor games in de klas’ (september 2010) De Standaard, ‘Pascal Smet wil financiële opvoeding geven met games’ (november 2012) 838&word=games 11/Maak-van-elke-school-een-Steve-Jobs-school.dhtml Workshop evalueren Dcp

12 Leefwereld leerling

13 Vernieuwende media in het onderwijs
Digitale kloof diegenen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen VOETen:  mediageletterdheid  mediawijsheid

14 Mogelijkheden - begrippenkader?
Variatie in onderwijsleerproces: Media Werkvormen Flipping the Classroom Evaluatie Didactische principes => Zo aansluiten bij leefwereld lln Hoe? Tablets/iPad Weblogs Smartschool Activboard Wiki Educaplay Krachtige Leeromgeving

15 Flipping the classroom
= Omdraaien van de klassikale instructie en het individuele werk Huiswerk wordt klaswerk Activerende didactiek meer lestijd voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping (Di; formatieve en procesevaluatie)

16 Online Learning Continuüm
wat ze doen 90% van wat ze zeggen of schrijven 70% van wat ze horen en zien 50% van wat ze zien 30% van wat ze lezen 10% van Simulaties Spellen Interactieve e-opdracht E-cursus met audiovisuele leermiddelen Video PowerPoint E-documenten

17 Aan de slag met de iPad Per vakgebied:
Verken 3 algemeen bruikbare apps die reeds op de iPad staan (in didactisch/pedagogisch opzicht)

18 Aan de slag met de iPad Ga op zoek naar 3 vakinhoudelijke Apps (= vakinhoudelijke App die jij in jouw vakgebied zou kunnen gebruiken in de les) Bekijk wat al op iPad staat. Niet interessant: installeer de App(s) (gratis!) zelf via AppStore Verken Wat zijn mogelijkheden en beperkingen? (Cf. didactische principes, krachtige leeromgeving, beginsituatie, doelen) = didactisch model!

19 Aan de slag met de iPad Presenteer je inzichten over jouw vakinhoudelijke Apps via een pedagogisch/didactisch bruikbare App (presentatie app, mindmap app,…?) aan de klas: hoe gebruiken in je les? Om welke doelen te bereiken?

20 Vakinhoudelijke apps

21 Een mind map maken Mogelijke apps met didactische/ pedagogische meerwaarde: iBrainstorm Skitch Stickyboard Paintdrop NoteLedgeLite BrainSqueezer Educreations Concepts Didactische mogelijkheden en beperkingen iPad in de klas Via pros en cons: T-charts

22 Evaluatie Indien tijd over:
Maak binnen je groepje zelf een Nearpod presentatie om je medecursisten te bevragen over jouw presentatie rond de apps en/of de inhouden van de workshops nieuwe media.

23 Volgende les Workshop reflecteren
Materiaal meenemen om reflectie op gang te brengen op onderwijsvisie. Materiaal eigen schoolverleden (foto’s, feedbackrapporten,…) Citaten op vlak van opvoeding en onderwijs uit fictie, non-fictie,…


Download ppt "WORKSHOP Vernieuwende Media (deel II)"

Verwante presentaties


Ads door Google