De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOOR DE JEUGD VAN 12 - 16 JAAR Zaterdag 12 april in de wijk 18.00u - 20.00u Bijbel smokkelspel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOOR DE JEUGD VAN 12 - 16 JAAR Zaterdag 12 april in de wijk 18.00u - 20.00u Bijbel smokkelspel."— Transcript van de presentatie:

1 VOOR DE JEUGD VAN 12 - 16 JAAR Zaterdag 12 april in de wijk 18.00u - 20.00u Bijbel smokkelspel

2

3

4 Lentekriebels….dan volgen al snel de motorkriebels! Dit is je kans om een prachtige tocht te rijden samen met vele andere motor- liefhebbers. De opbrengst is bedoeld voor: Stichting Hadassa hoeve. - Datum: Zaterdag 10 mei - Kosten: € 25,= (geheel verzorgd) - Afstand: ca. 150 km - Opgave: dijk.jan@kpnmail.nldijk.jan@kpnmail.nl - Opgave datum: Voor 07 april 2014 Koffie, Lunch en BBQ wordt verzorgd door de Hadassa hoeve. (extra informatie volgt na opgave)

5 Een unieke woonplek voor jonge vrouwen tus- sen de 16 en 23 jaar, die niet in staat zijn zelf- standig te functioneren. Dit als gevolg van bijvoor- beeld een turbulente jeugd of een sociale beperking. Hadassa helpt deze jonge vrouwen hun leven op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te bouwen. (www.hadassahoeve.nl)

6

7 www.naast.nu Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder meer: Een kogel per mail: over vertrouwen op God Noodhulp watersnoodramp India in volle gang Geweld overleven en getuigen van God in onrustig Oekraïne

8 In deze dienst zal Ds. P. van den Berg voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 5, 21 Schriftlezing: Johannes 2: 13 – 22 Hebreeën 8 Hebreeën 8 Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

10

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

12 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht 't Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

13 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

14  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Lezen: Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

15 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

16  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Lezen: Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

17  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Lezen: Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

18 1. Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 4. De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt HEM niet in eeuwigheid: Zoals Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

19  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Lezen: Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

20 Volg Jezus op aardeLet op Jezus in de hemel

21 Zekerheden weg rotsvaste gereformeerde zaken liggen genuanceerder of totaal anders oude kaders zijn weggevallen

22 Hebreeën: Jodenchristenen Oude zekerheden weggevallen: geen tempel, geen priesters, geen offers Let op Jezus in de hemel! Confrontatie met Joden, bemoediging voor Jodenchristenen Hij is de Zoon, de Hogepriester, Middelaar van beter verbond

23

24

25 Let op Jezus in de hemel! 3,1 ‘richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden’ 8,1 ‘wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft’ 12,2 ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’

26 Jezus is in het hemelse heiligdom Ex.25,8: ‘De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 9 Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.’ De tempel in Jeruzalem is slechts een kopietje van de hemelse tempel.

27 Jezus is Middelaar van het nieuwe verbond Het oude verbond voldeed niet, ging failliet (ballingschap) God berispt zijn volk met de belofte van nieuw verbond - Ik schrijf mijn wet in hun verstand en hart - Ik zal hun God zijn en zij mijn volk: ze kénnen Mij allen - vergeving van zonden. Gegrond op betere beloften, Middelaar Jezus. Het oude is versleten bijna weg.

28

29 Zonder oude zekerheden verder … Rabbijns Jodendom vanaf 70 na Christus: -zonder tempel, zonder priesters, zonder offers, -alleen met Gods Woord (TeNaCH = ‘OT’) Schalom Ben-Chorim: ‘Jezus is m’n Joodse broer, met z’n gehoorzaamheid, geloof. Zijn hand grijpt ons, maar het is geen goddelijke hand. Het geloof ván Jezus bindt, het geloof ín Jezus scheidt ons.’

30 Zonder oude zekerheden verder … (Joden)christenen: let op Jezus in de hemel -zonder tempel, zonder priesters, zonder offers -Jezus als hét Woord / Zoon, dé Hogepriester in dé tempel van het nieuwe verbond. -als alles wankelt, vervolging: houd vol! Telkens nú zeker luisteren, geloven, volhouden. -Telkens nieuwe tijden, geen aardse veiligheid Jezus in de hemel is je zekerheid op aarde.

31  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

32 1. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij! 2. Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik'len op ons spoor!

33 3. Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer! 4. Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

34  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 105: 5, 21  Lezen van de wet  Psalm 32: 1  Lezen: Johannes 2: 13 - 22  Lezen: Hebreeën 8  Psalm 110: 1, 4  Tekst: Hebreeën 8: 1 - 2, 13  Preek  Liedboek 423  Gebed  Collecten  Liedboek 442

35  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Liedboek 442

36 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

37 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

38 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

39 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

40

41


Download ppt "VOOR DE JEUGD VAN 12 - 16 JAAR Zaterdag 12 april in de wijk 18.00u - 20.00u Bijbel smokkelspel."

Verwante presentaties


Ads door Google