De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Spanje. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Spanje. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 10 november 19:30 Gelegenheidskoor 10 november 19:30 Gelegenheidskoor 13 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk 2 Inl: Karine Braakman Bij: Henny Visscher 13 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk 2 Inl: Karine Braakman Bij: Henny Visscher

4 Agenda 15 november 15:10 officiële start bouw 15 november 15:10 officiële start bouw 17 november 09:30 Kinderclub 19:30 LEF 19:30 Gelegenheidskoor 17 november 09:30 Kinderclub 19:30 LEF 19:30 Gelegenheidskoor

5 12 november:Jorian van Driel zr Mia van Harten-van der Lee zr Allette de Vries-Rietema 13 november:Joachim Lenting Marc de Vries 14 november:br Wiebren Huizinga 15 november:Tijs Meeske 12 november:Jorian van Driel zr Mia van Harten-van der Lee zr Allette de Vries-Rietema 13 november:Joachim Lenting Marc de Vries 14 november:br Wiebren Huizinga 15 november:Tijs Meeske Deze week zijn jarig:

6 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

7 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

8 175 C

9 ● Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

10 Psalm 110: 1, 2 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

11 Psalm110:1, 2 ● Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

12 Psalm110:1, 2 ● Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

13 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 ● Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

14 Psalm 102: 5, 6 5 Ja, uw hand vernielt mijn leven, heeft mij in de lucht geheven, neergesmeten met geweld. Ach, mijn dagen zijn geteld. 'k Zie ze als een schaduw lengen, met het duister zich vermengen. Zoals gras in hete steppen voel 'k mijn levenskracht verleppen.

15 Psalm 102: 5, 6 6 Gij, HEER, troont te allen tijde, steeds zal men uw naam belijden van geslachte tot geslacht. Gij zult opstaan in uw kracht. Gij zult ons verlossing schenken, Sion eindelijk gedenken. Tijd is ’t voor uw grote daden, eindlijk tijd voor uw genade.

16 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 ● Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

17 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: ● LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

18 LvdK 43: 1, 2, 3 1 Die dag zal komen, brandend als een oven, een bosbrand die niet meer te stuiten is; een vuurgloed aangestoken uit den hoge verteert de wortels van de duisternis. 2 Voor allen die hun harten hoog verhieven als sterren aan de hemel van de tijd, die leefden zonder hoop en zonder liefde, is dit het einde, want hun rijk is uit.

19 LvdK 43: 1, 2, 3 3 Maar allen die de naam des Heren vrezen gaat dan de zon der wereld stralend op. Hij breidt zijn vleugels uit en komt genezen al wie verkommerd zijn in 's werelds loop.

20 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

21 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 ● Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

22 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

23 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

24 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: ● Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

25 5 Allen die eten van het ene brood, allen die drinken uit dezelfde beker, allen die U geloven, weten zeker: allen in Christus! Alles door zijn dood! 6 Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn, allen die door de Geest zich laten leiden, zij allen zullen zich in U verblijden: alles in allen zult Gij voor ons zijn. Gezang 125, NG65: 1 - 6

26 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

27 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

28 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 ● Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

29 Psalm 110: 1,2,3,4,5,6 5 De HEER, die op uw wegen u bewaarde, is in de strijd steeds aan uw rechterhand. Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt. 6 Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken en heft het hoofd, de zege tegemoet!

30 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

31 182 C

32 Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Steun Broederschap Spanje Diaconie

33 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.


Download ppt "Psalm110:1, 2 Nahum1:1 - 2: 3 Psalm102:5, 6 Zondag5: LvdK43:1, 2, 3 Gezang179b: Gezang125:5, 6 Psalm110:5, 6 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google