De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N I P ON I P O Door Ted Vonk Computergestuurd naar de 21e eeuw met multi-media pc’s, Internet en spraakherkenning Amsterdam, 2 oktober 1997MOJ ‘97 What’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N I P ON I P O Door Ted Vonk Computergestuurd naar de 21e eeuw met multi-media pc’s, Internet en spraakherkenning Amsterdam, 2 oktober 1997MOJ ‘97 What’s."— Transcript van de presentatie:

1 N I P ON I P O Door Ted Vonk Computergestuurd naar de 21e eeuw met multi-media pc’s, Internet en spraakherkenning Amsterdam, 2 oktober 1997MOJ ‘97 What’s in it for me

2 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Agenda 1Computer-gestuurd enquêteren in verleden, heden en (nabije) toekomst 2Overzicht huidige mogelijkheden computergestuurd enquêteren met multi-media PC’s 3Nieuwe vormen van dataverzameling  Internet  Spraakherkenning

3 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Een korte terugblik in geschiedenis van het computergestuurd enquêteren  1980:begin computergestuurd telefonisch interviewen (CATI)  1986: start exploitatie Telepanel  1986: start computergestuurd face-to- face interviewen (CAPI)

4 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o 1986: NIPO start met CAPI

5 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Een korte terugblik in geschiedenis van het computergestuurd enquêteren  1994: volledige overgang naar CAPI  1996: introductie multi-media PC’s en TV/PC’s in het Telepanel  1997: eerste gebruik Internet voor dataverzameling

6 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o 1996: Ca. 2 miljoen interviews door het NIPO gehouden

7 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Snelle opkomst van CATI/CAPI door meerdere factoren veroorzaakt  Software voor dataverzameling steeds uitgebreider  Hardware goedkoper en krachtiger  Telecommunicatie mogelijkheden sterk verbeterd  Voor multi-media gebruik:Windows  Vanwege concurrentie tussen bureau’s

8 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Software voor dataverzameling steeds uitgebreider (1)  Computergestuurde routing  Gebruik antwoorden in vraagteksten  Consistentie-controles, maken van berekeningen  Randomisatie, rotatie vragen(blokken)  Raadplegen van databases tijdens gesprek  Integratie conjunct meten e.d.

9 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Software voor dataverzameling steeds uitgebreider (1)  Pen-PC versie (voor gebruik buitenshuis)  Gebruikersgemak bij  maken vragenlijst  invullen vragenlijst - self completion mogelijk  controle d.m.v. tijdregistratie Fraude nagenoeg uitgesloten!

10 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Data-verzameling software is meer dan vragenlijst software! 1Veldwerkmanagement  op de voet volgen van projecten  aansturen steekproeven 2Enquêteursadministratie  geautomatiseerde uitbetaling  enqueteurs performance 3Integratie met financiele administratie

11 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Windows zorgt voor doorbraak Multi-media toepassingen gebruik van geluid en (bewegende) beelden wordt mogelijk op grote schaal

12 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o  laten horen van geluidsfragmenten  radiospotjes  jingles  stemmen  digitaal opnemen van antwoorden  gaat minder informatie verloren bij coderen  afluisteren mogelijk in electronisch rapport Multi-Media bij telefonisch onderzoek

13 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Multi-media bij face-to-face onderzoek  tonen van kleuren afbeeldingen  reclame spotjes  produktconcepten  alle vormen van toonmateriaal  op goede plek  op juiste moment  zo lang als nodig is  gebruik van geluid!

14 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o hier komen enkele voorbeelden Gezocht: een respondent (m/v)

15 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o De nieuwe mogelijkheden van Capi met multi-media  Multi-media toepassingen maken kwalitatief onderzoek op het gebied van communicatie mogelijk in een kwantitatieve omgeving  Multi-media CAPI maakt het eindelijk mogelijk om op accurate wijze het bereik van TV reclame te meten

16 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Gevolgen van CATI/CAPI revolutie  Kwaliteit data sterk verbeterd  gebruik geavanceerde technieken op grote schaal mogelijk (conjunctmeten)  efficiency rondom veldwerk sterk verbeterd  meer aandacht/begeleiding van enqueteurs

17 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Multi-media CAPI zorgt voor schisma in bureauwereld  Alleen grote bureau’s/ketens kunnen zich grote investeringen veroorloven  kleine bureau’s zullen zich (moeten) gaan specialiseren

18 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.......  medewerking aan onderzoek is nog steeds tanend  de beschikbaarheid van enqueteurs blijft een probleem  overheidsmaatregelen op het gebied van arbeidsrelaties  technische ontwikkelingen vormen bedreiging

19 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Bedreigingen telefonisch onderzoek door technische ontwikkelingen  geheime nummers  mobiele telefoon  call identification  wordt zichtbaar wie er belt  zelf bepalen voor wie je bereikbaar wilt zijn

20 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Op zoek naar nieuwe dataverzamelingsmogelijkheden  Internet  Spraakherkenning

21 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Internet zal meervoudige rol gaan spelen bij marktonderzoek  als zoek-/vindplaats van secundaire data  als dataverzamelingmedium

22 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Internet als zoek-/vind-plaats van secundaire data  Er is veel over van alles te vinden op Internet  Zoekprogramma’s (o.a. Pointcast) worden steeds beter  Onderzoek proces begint met zoektocht naar bestaande data (ook in andere bronnen)  De “nieuwe marktonderzoeker” moet de weg op het Internet weten

23 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o In Amerika heeft 96% van de marktonderzoekers vanaf de eigen werkplek toegang tot het Internet

24 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Wordt het Internet een medium om grootschalig data te verzamelen?  Bij welke penetratie?  Of zal het zich hoofdzakelijk beperken tot de zakelijke markt?  En wat is de kwaliteit van gegevens die op deze manier verzameld worden?

25 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Doelstelling IT industrie en overheid in Nederland  In het jaar 2000 moet 70% van huishoudens aansluitmogelijkheid hebben op electronische snelweg.  Verwachting: 25% bevolking zal zich in het jaar 2000 aktief op electronische snelweg begeven.

26 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o De oprit van de Electronische snelweg wordt naar de huiskamer gebracht  alle kabelexploitanten zijn met Internet bezig  PTT-Telecom heeft deze week “het Net”geopend  er komt eenvoudige apparatuur beschikbaar (CDI-internet, web-pc) TV kijken kan iedereen, de computer bedienen niet

27 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Electronische snelweg zal alleen maar gebruikt worden als er iets te halen is  aanbod produkten en diensten ont-groeit experiment-fase en groeit gestaag  aanbod produkten/diensten uit nabije omgeving wordt steeds groter  zoeken naar informatie wordt geautomatiseerd  veilige betaalmogelijkheden komen naderbij  E-mail neemt grote vlucht

28 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Stand van zaken in Nederland op dit moment:  huishoudens:8%  zakelijke markt:22%

29 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Onderzoek met behulp Internet veel is op dit moment al mogelijk  direkt invullen on-line door toevallige passanten  groepsdiscussie on-line  aankondiging via E-mail en vervolgens vragenlijst on-line invullen (door bijvoorbeeld panelleden)

30 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Internet biedt op (korte ?) termijn mogelijkheden voor opzetten van grote panels  In Amerika gebeurt het al  Er zijn al interactieve panels van 500.000 huishoudens  Een apart panel met 100.000 Internet gebruikers  Amerikanen zijn ook in Europa bezig  Internet kent geen grenzen!

31 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Plannen van NIPO op dit moment  bezig met opbouw database/panel internetgebruikers die aan onderzoek willen meewerken  database zal continu aangevuld worden  zowel voor zakelijke als prive gebruikers  In november operationeel voor onderzoek onder Internetgebruikers

32 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Bij welke penetratie wordt onderzoek mogelijk over algemene onderwerpen?  Penetratie hoeft niet volledig te zijn: bij telefonisch onderzoek is ook niet iedereen bereikbaar  Hangt af van de mate waarin Internetgebruikers zich anders gedragen dan niet Internetgebruikers (binnen segmenten)

33 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Kwaliteit van gegevens  minder wetenschappelijk onderzoek aanpak (In andere landen is dat al normaal. Dataverzameling via straat- interviews, acces-panels) “als je het maar goed presenteert wordt het geloofwaardig”  tegen relatief lage kosten zijn grote steekproeven mogelijk

34 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Kwaliteit van de gegevens  Ervaring met Telepanel heeft geleerd dat er hoogwaardige informatie wordt teruggespeeld  Het is schriftelijk onderzoek met behulp van computergestuurde vragenlijsten

35 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Spraakherkenning

36 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Waarom Spraakherkenning als dataverzamelingsmiddel?  beschikbaarheid enqueteurs (native speakers)  het is goedkoper dan mensen  heeft meer mogelijkheden dan voice respons

37 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o NIPO en Spraakherkenning  maakt deel uit van een consortium dat onderzoekt of er commerciele toepassingen voor spraakherkenning mogelijk zijn  met subsidie van de Europese Unie  andere partners: Vocalis, Universiteit van Aalborg, Danske Transport, Telemedia, MADE, Taylor Nelson

38 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Hoe werkt spraakherkenning?  op basis van herkenning van klanken (phoniemen)  klanken samen vormen een woord  woorden worden herkend  maar ook complexen van woorden worden herkend  op basis van kansberekening

39 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Alleen.......  Je moet alles van te voren bedenken en programeren  Bij vragenlijsten: alle antwoordcategorieen met alle mogelijke synoniemen  Eisen aan vraagstelling: kort en eenduidig (marktonderzoek wordt weer: the art of asking questions)

40 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Voordelen bij dataverzameling  vragen worden altijd op identieke wijze gesteld  antwoorden worden altijd op zelfde wijze geinterpreteerd (geen bias)  het is computergestuurd

41 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Huidige stand van zaken  leren met script software om te gaan  eerste testen gedaan met beperkte versie spraakherkenningssoftware  inspreken na pieptoon (geen talkover)  alleen nog in het Engels  geen vertaling naat data-output

42 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Laten we het maar eens proberen......

43 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Wat gaan we er verder mee doen?  Binnenkort Nederlandse versie  testen in gecontroleerde omgeving van  geluidsvolume  effekten van achtergrondgeluiden  bereidheid tot praten met computers  gebruik mannen/vrouwenstem  gebruik aanmoedigingswoorden (wat nog meer, jaja e.d)  opvangen onderbrekingen (“help de melk kookt over”)

44 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Heeft spraakherkenning een toekomst in het marktonderzoek?  ja, maar......  in een gecontroleerde omgeving (panel)  met vooral inbound onderzoek  zelfs bij complexe vragenlijsten (als de vragen maar kort en eenduidig zijn)  met name bij internationale projecten  Wanneer? Over een jaar of 3 (tenzij de ontwikkelingen met Internet veel verder zijn dan we nu kunnen voorzien)

45 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Tot slot nog even dit.......  Primaire doel van marktonderzoek is het leveren van bruikbare informatie aan beslissers  Dataverzameling is een middel om gegevens te verzamelen  De marktonderzoeker moet er bruikbare informatie van maken.........That’s In It For You!!

46 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Het is nu tijd voor een theepauze en daarna met zijn allen naar Jaap Vessies

47 Computergestuurd naar de 21ste eeuw| 2 oktober 1997 |MOJ’97 Amsterdam| n i p on i p o Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "N I P ON I P O Door Ted Vonk Computergestuurd naar de 21e eeuw met multi-media pc’s, Internet en spraakherkenning Amsterdam, 2 oktober 1997MOJ ‘97 What’s."

Verwante presentaties


Ads door Google