De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1555 Philips II stelt Margaretha van Parma aan als landvoogdes en vertrekt naar Spanje Granvelle is haar belangrijkste raadgever De Opstand Oorzaken -onvrede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1555 Philips II stelt Margaretha van Parma aan als landvoogdes en vertrekt naar Spanje Granvelle is haar belangrijkste raadgever De Opstand Oorzaken -onvrede."— Transcript van de presentatie:

1

2 1555 Philips II stelt Margaretha van Parma aan als landvoogdes en vertrekt naar Spanje Granvelle is haar belangrijkste raadgever De Opstand Oorzaken -onvrede over de godsdienstpolitiek -hoge belastingdruk -onvrede over de centralisatiepolitiek

3 In 1565 brieven uit het bos van Segovia In 1566 Smeekschrift → hagenpreken → Beeldenstorm Rust hersteld. Landvoogdes eist van de stadhouders een nieuwe eed van trouw. Willem van Oranje weigert en vertrekt naar Duitsland In 1567 Margaretha vervangen door Alva Taak -beeldenstormers straffen -protestanten vervolgen -centralisatie verder doorvoeren

4 Bloedraad → veel (dood)vonnissen Velen vluchten (Watergeuzen) In 1568 valt Willem van Oranje met een legertje de Nederlanden binnen → verslagen bij Heiligerlee In 1572 veroveren de Watergeuzen Den Briel → veel steden lopen over → Willem van Oranje weer tot stadhouder benoemd Strafexpeditie van Alva (gedeeltelijk succes)

5 In 1575 gaat Philips failliet → Spaanse furie In 1576 sluiten de gewesten de Pacificatie van Gent Houdt geen stand -fanatieke katholieken/protestanten vervolgen toch andersdenkenden -succesvol optreden nieuwe landvoogd Parma In 1579 sluiten de zuidelijke gewesten de Unie van Atrecht → Unie van Utrecht

6 In 1580 verklaart Philips Willem van Oranje vogelvrij → Apologie In 1581 het Plakkaat van Verlatinge → zoeken naar een nieuwe vorst Eerst Anjou -onbekwaam -kon niet tegen Parma op -conflict met St. Generaal -katholiek → wantrouwen In 1583 verdwijnt Anjou

7 In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord Dan verschijnt Leicester -conflict met Holl. Steden -gaat over vrede onderhandelen In 1587 verschijnt de Deductie van Vrancken -soevereiniteit ligt bij de Staten -hebben die overgedragen op de vorst -na afzetten vorst soevereiniteit terug naar de Staten

8 In 1588 Armada (verslagen) Daarop roepen de 7 noordelijke gewesten de Republiek uit Frankrijk Streven naar vergroten Koninklijke macht Problemen -reeks zwakke vorsten -godsdiensttwisten -oorlog met Spanje

9 Engeland Ook hier streven naar vergroten macht vorst -ook hier godsdienstige conflicten -oorlog met Spanje -parlement ligt dwars

10 De Nederlanden Willem van Oranje voor religieuze verdraagzaamheid = geen dwingende rol van de overheid in religieuze zaken Tolerantie toen -niet:respect voor andersdenkenden (pos) -maar:accepteren van iets waar men niet blij mee was(neg) (noodoplossing om erger te voorkomen) Echte tolerantie toen onmogelijk -er is maar 1 waarheid

11 -God straft een samenleving die zich niet aan zijn geboden houdt -samenleving met meer dan 1 geloof kan niet functioneren Steeds meer invloed van kleine groep orthodoxe protestanten -samenwerking nodig in de strijd -goed georganiseerd -vechten fanatiek voor het ware geloof -kath. had schijn pro Spaans te zijn

12 Unie van Utrecht theorie → vrijheid van geloof praktijk → gewetensvrijheid -geen vrijheid van eredienst (schuilkerken) -gereformeerde kerk is officiële kerk (geen staatskerk) -er waren nog te veel kath. -niet kath. vervolgen (na protest tegen vervolging protestanten) -geloofsvervolging ongunstig voor de handel

13 -Lutheranen,Doopsgezinden,Joden gedoogd Leidt uiteindelijk tot accommodatie van gelovigen Engeland Elisabeth maakt einde aan religieuze onrust -geen kettervervolgingen meer -weerstaat druk van paus en Spanje kath. in ere te herstellen (Mary Stuart gedood)

14 Frankrijk Kath. olv familie De Guise(met Spaanse steun) tegen prot. olv familie De Coligny (gesteund door Eng. en De Rep.) In 1572 trouwt Hendrik van Navarra (Hug.) met Margaretha (zus Fr. Koning) Bloedbruiloft -Coligny en veel hug. vermoord -Hendrik ontkomt (belooft kath. te worden) In 1589 sterft Hendrik III → Hendrik van Navarra koning

15 De Nederlanden Economie van de Nederlanden in dienst van Spanje -hoge belastingen -Alva wil nieuwe belastingen invoeren -handelsblokkade van Eng. en Fr. -veel misoogsten → honger Tijdens de Opstand gaat economie bloeien 1-bloei van de landbouw (commerciële landbouw → schaalvergroting )

16 2-groei van de nijverheid -scheepsbouw en aanverwante bedrijven -verwerking handelsgewassen -trafieken 3-Val van Antwerpen in 1585 (aanleiding bloei) → blokkade Schelde → stapelmarkt naar Amsterdam → kooplieden en handwerkers naar Amsterdam 4-beperkte concurrentie uit het buitenland 5-oorlogsgeweld in het zuiden/oosten (niet in Holland)

17 Nadeel Geen economische eenheid,maar veel stedelijke en regionale econ. gescheiden door -tolbarrières -gewestelijke handelsbeperkingen (protectionisme) -eigen munt Holland en Zeeland wel een geheel -kooplieden laten zich leiden door gemeenschappelijke econ. belangen -nauwe familiebanden

18 Engeland -grondbezit belangrijkste bron van welvaart -lage adel gaat zich meer op commerciële handel richten -men richt zich meer op internationale handel (Levant) in luxe producten Frankrijk -traditionele landbouw (feodale verhoudingen) -veel last van burgeroorlogen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Download ppt "1555 Philips II stelt Margaretha van Parma aan als landvoogdes en vertrekt naar Spanje Granvelle is haar belangrijkste raadgever De Opstand Oorzaken -onvrede."

Verwante presentaties


Ads door Google