De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uit het vaktijdschrift Alert4you. Cécile Chênevert Adviseur Jeugdzorg & Opvoedhulp, Nederlands Jeugdinstituut Orthopedagoge Vakgroep ‘Zorg voor Jeugd’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uit het vaktijdschrift Alert4you. Cécile Chênevert Adviseur Jeugdzorg & Opvoedhulp, Nederlands Jeugdinstituut Orthopedagoge Vakgroep ‘Zorg voor Jeugd’"— Transcript van de presentatie:

1 Uit het vaktijdschrift Alert4you

2 Cécile Chênevert Adviseur Jeugdzorg & Opvoedhulp, Nederlands Jeugdinstituut Orthopedagoge Vakgroep ‘Zorg voor Jeugd’

3 Marielle Balledux Senior adviseur Educatie & Opvang, Nederlands Jeugdinstituut Projectleider van Alert4you Kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen en kinderopvang Vakgroep ‘Opvoeden en opgroeien’

4 Erik Jan de Wilde Expert Kenniscentrum, Nederlands Jeugdinstituut Programma ‘Kwaliteit van Opvoeding & Stelsel’ Psycholoog Vakgroep ‘Zorg voor jeugd’

5 Tijdig signaleren van kansen en problemen  Vergroot mogelijkheden van jonge kinderen Samenwerking jeugdzorg + kinderopvang  Winst voor kind en ouders  Winst voor jeugzorg en kinderopvang Minder gebruik dure jeugdzorgvoorzieningen

6 Kinderopvang versterken op vlak van: Vroegsignalering Samenwerken met ouders Begeleiden van kinderen Geen toename van problematiek Goede overstap naar basisonderwijs Kern = Samenwerking met andere opvoedexperts

7 Onderzoek van het Nji De werkzame bestanddelen uit de praktijk destilleren Monitoronderzoek Onderzoek van het Kohnstamm Instituut Effectonderzoek De effecten van de samenwerking: Op de kinderen Op de ouders Op de pedagogisch medewerkers

8 Op basis van beide onderzoeken: aanbevelingen gedaan over: effectieve vormen van samenwerking en uitvoering minder effectieve vormen van samenwerking en uitvoering

9 Het effectonderzoek: Heeft de gekozen werkwijze effect op de verschillende doelgroepen? Het monitoronderzoek: Geeft informatie over wát er effectief is Biedt aanknopingspunten voor de oorzaken van de effectiviteit

10 Het monitoronderzoek Twee onderdelen: A.Onderzoek naar de samenwerkings- en implementatiestrategieën B.Onderzoek naar de uitvoering

11 Projectleiders Tweemaal geïnterviewd: Informatie gevraagd van pedagogisch medewerkers Schriftelijk materiaal geanalyseerd Pedagogisch medewerkers Vulden vragenlijsten in na elke activiteit Jeugdzorgmedewerkers Telefonisch geïnterviewd  Informatie uithalen over de voortgang van het project, het beleid van de organisaties en de afgesproken doelen en resultaten

12 Het effectonderzoek van het Kohnstamm Instituut De handelingsverlegenheid van de pedagogisch medewerkers vroegsignalering is afgenomen Weten beter wat te doen als het niet helemaal goed gaat met een kind Het monitoronderzoek Het verschil tussen deze pilot en de andere pilots Ene werkt met structurele ‘coaching on the job’ (=structureel met een bepaalde frequentie op de groep werken om de pedagogisch medewerker van de kinderopvang te ondersteunen, begeleiden, kinderen observeren

13 De vragenlijsten De minste informatie opgeleverd Lastig om de lijst na elke activiteit in te vullen De uitvoerend medewerkers vullen vragen soms verkeerd interpreteerden of niet in De interviews met de projectleiders Succesvol om de onderzoeksvragen volledig en diepgaand te kunnen beantwoorden De panelsessies Overwegend succesvol voor het beantwoorden van onderzoeksvragen Actieve werkwijze adhv casuïstiek = veel impliciete kennis

14 Telefonische interviews Met jeugdzorgmedewerkers Goed middel om in een kort tijdsbestek zo veel mogelijk informatie te krijgen

15 Werkwijze, de ervaringen en de resultaten beschreven van het monitoronderzoek Binnen afzienbare tijdspanne uitgevoerd Tegen bescheiden kosten Biedt goed beeld van: Wat wel of niet goed loopt in het proces Inhoud op de diverse niveaus


Download ppt "Uit het vaktijdschrift Alert4you. Cécile Chênevert Adviseur Jeugdzorg & Opvoedhulp, Nederlands Jeugdinstituut Orthopedagoge Vakgroep ‘Zorg voor Jeugd’"

Verwante presentaties


Ads door Google