De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERNEMINGSPLAN 2015. WELKOM VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERNEMINGSPLAN 2015. WELKOM VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERNEMINGSPLAN 2015

2 WELKOM VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2

3 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 3

4 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 4

5 Onze doelstellingen Beleidsdoelstellingen: Waarborgen van een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaams Gewest Waarborgen van de betrouwbaarheid en efficiëntie van het Vlaams distributienet en de verdeling van de elektriciteit en aardgas van producent tot verbruiker tegen correcte nettarieven  Inspelen op de nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën Beheersdoelstellingen: Via een kwaliteitsvolle, efficiënte, effectieve en integere interne organisatie VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 5

6 Onze kerntaken Kennisopbouw Over Vlaamse, Belgische en Europese context van elektriciteits- en gasgebeuren Via vorming, overleg en samenwerking Regulering Technische regulering Investerings- en tariefregulering Monitoring Zorgen voor transparantie in de energiemarkt Toezien op kwaliteit dienstverlening Via opmaak en publicatie marktstatistieken, rapporten, enquêtes… VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 6

7 Onze kerntaken Controle en handhaving Controle naleving verplichtingen (o.a. ODV) in Vlaamse energieregelgeving Ook via klachtenbehandeling en geschillenbeslechting Informatieverlening Via website, 1700, nieuwsbrief, persbeleid,… Om actieve participatie afnemer te bevorderen Beleidsadvisering Over ontwerpregelgeving Maar ook op eigen initiatief VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 7

8 Onze kerntaken Beheren levensloop groenestroom-, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest (aanmaak, handel, inlevering) VREG is sinds april 2014 niet meer bevoegd voor beheer van individuele dossiers van decentrale productie-installaties Voorlopig wel nog voor de dossiers van de PV- installaties (tot overdracht aan netbeheerders eind 2015) Ook monitoring van markt in GSC, WKC en GOs VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 8

9 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 9

10 Europa Doelstellingen: Energieverbruik: - 27% HEB: + 27% Interconnectie: 10% Belang concurrentiële en geïntegreerde Europese energiemarkt: Netwerkcodes Flexibiliteit Tarieven Investeringen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 10

11 Europa Onze aanpak: Opvolgen activiteiten ACER en CEER rond: Retailmarkt Energiediensten Flexibiliteit Databeheer Initiatieven ter vergemakkelijken prijsvergelijking Good practices regulering incentive-based nettarieven infrastructuur  Toenemend aantal activiteiten heeft impact op gewestelijke energiebevoegdheden VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 11

12 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 12

13 Levering van elektriciteit en aardgas Vlaanderen heeft nog altijd één van de hoogste switchgraden in de wereld (elektriciteit: 11,92% en aardgas: 13,89% in 2014) Sterk gestegen concurrentie door afname concentratie: Concurrentie zet druk op de prijzen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 13

14 Levering van elektriciteit en aardgas Onze aanpak Verzekeren level playing field tussen energieleveranciers Niet-discriminatoire toegang tot het net Naleving openbaredienstverplichtingen Kosten en baten openbaredienstverplichtingen monitoren Opportuniteit door toekenning nieuwe bevoegdheid distributienettarieven Stimuleren afnemers om actieve houding aan te nemen op de elektriciteits- en aardgasmarkt VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 14

15 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 15

16 Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Jaarlijkse VREG-enquêtes: Gezinnen (82%) en bedrijven (79%) voelen zich goed geïnformeerd over de mogelijkheden om een nieuwe energieleverancier te kiezen Gezinnen (71%) en bedrijven (83%) menen dat de vrijmaking een goede zaak voor hen is Gezinnen en bedrijven zijn ook tevreden over de juistheid van de facturen, prijs en informatieverlening door de energieleverancier VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 16

17 Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Onze aanpak: Verder inzetten op informatieverlening aan gezinnen en bedrijven Lancering nieuwe website V-test ® Verdere verbeteringen (o.a. vermelden kortingen,…) Servicecheck Groencheck Communicatiecampagnes Informeren KMO’s over mogelijkheden op de markt VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 17

18 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 18

19 Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Belang data-uitwisseling in de markt ATRIAS: nieuw centraal platform voor uitwisseling van deze informatie Nieuwe marktprocessen op maat van vrijgemaakte markt, met aandacht voor nieuwe technologieën en ontwikkelingen (MIG 6.0) Debat over financiële risico’s voor energieleveranciers als gevolg van het leveranciersmodel VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 19

20 Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Onze aanpak: Opvolgen activiteiten binnen Atrias Belang betrekken nieuwe partijen bij deze discussies Nieuwe marktafspraken ook in regelgeving verankeren Stappenplan uitwerken i.s.m. marktpartijen Niet-discriminatoire behandeling leveranciers van energiediensten Rondetafel leveranciersmodel moet gedragen visie opleveren en resulteren in beleidsadvies Noodleveranciersregeling: voorstel uitgewerkt, nu samenwerking met andere gewesten werken aan gezamenlijke oplossing VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 20

21 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 21

22 Energieprijzen Europa: In januari 2014 waren groothandelsprijzen gedaald voor elektriciteit en stabiel gebleven voor aardgas t.o.v. 2008 Vlaams Gewest: Daling elektriciteits- en aardgasprijzen voor gezinnen in 2014 Stijging elektriciteitsprijs, maar daling aardgasprijs voor KMO’s in 2014 Ook dalende olie- en brandstofprijzen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 22

23 Energieprijzen Onze aanpak: VREG blijft prijzen verder monitoren a.d.h.v. gegevens V-test ® VREG levert maandelijks gegevens aan voor berekening indexcijfer aan FOD Economie Bijdrage aan betere uitwisseling van prijsdata binnen Europa Opvolgen initiatieven rond energienorm VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 23

24 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 24

25 Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sociaal energiebeleid is sterk uitgebouwd in Vlaams Gewest: doorlevering door netbeheerder na drop door leverancier (1/10/2014: 86.500 gezinnen) budgetmeters (1/11/2014: 1,6% van alle elektriciteits- en aardgasafnemers ) afsluiting enkel na LAC-beslissing (2013: 1.150 voor elektriciteit en 1.695 voor aardgas) … VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 25

26 Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Onze aanpak: Jaarlijks sociaal energierapport: monitoring uitvoering sociaal energiebeleid Ontsluiting cijfers voor lokale besturen via www.lokalestatistieken.be www.lokalestatistieken.be Informeren afnemers over hun rechten en plichten Behandeling van klachten over niet-naleving hiervan VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 26

27 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 27

28 Sterk geconcentreerde productiemarkt Markt van productie van elektriciteit in Vlaanderen is sterk geconcentreerd: HHI productie 2009: 6.366 HHI productie 2011: 4.749 HHI productie 2013: 5.474 Substantiële verhoging productiecapaciteit decentrale productie in Vlaanderen Geen investeringen en zelfs desinvesteringen op vlak van “grijze” productie in Vlaams Gewest VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 28

29 Sterk geconcentreerde productiemarkt Onze aanpak: Problematiek opvolgen en in kaart brengen Uitwisseling gegevens over installaties tussen VREG, VEA en netbeheerders Niet enkel installaties die actief zijn, certificaten krijgen, maar ook nog niet actief, buitendienststelling, aanvraag voor studie,… VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 29

30 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 30

31 Toenemend belang flexibiliteit Flexibiliteit: Op niveau vraag: vraagzijdebeheer Op niveau aanbod: flexibele productie Te ondersteunen door: Dynamische prijszetting energieprijs Prikkels voor efficiënt gebruik van het net in de nettarieven Vergt: Aangepast marktafspraken, processen, rollen Extra data-uitwisseling / metering Extra regelgeving VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 31

32 Toenemend belang flexibiliteit Onze aanpak: Belang flexibiliteit in huidige debatten rond marktorganisatie, -rollen en –processen bewaken Advisering over aanpassing regelgeving (opnieuw link naar stappenplan cf. nieuwe marktrollen) Materie opvolgen en bespreken met belanghebbenden via beleidsplatform slimme netten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 32

33 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 33

34 Regulering nettarieven verder op punt zetten Sinds 1/1/2015 nieuwe Vlaamse distributienettarieven: Bevat efficiëntieprikkels voor netbeheerders (inkomstenregulering) Exogene kosten (vooral kosten ODV) worden één op één doorgerekend Geen nieuwe tekorten meer opbouwen Nog geen verrekening historische saldi 2010-2014 Behoud bestaande tariefstructuur Invoering prosumententarief vanaf 1/7/2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 34

35 Regulering nettarieven verder op punt zetten Onze aanpak: Historische saldi 2010-2014 verrekenen zodra mogelijk Voorbereiding nieuwe tariefstructuur voor volgende tarifaire periode Op basis van analyse huidige structuur Harmonisatie Voorstel dat kan dienen als basis voor maatschappelijk debat Politiek kan richtsnoeren vaststellen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 35

36 Regulering nettarieven verder op punt zetten Geharmoniseerde en transparantere tarieven voor niet-periodieke diensten Publicatie studies over kost en evoluties onderdelen distributienettarieven Doel: kennis opbouwen om meer beleidsinput over impact op tarieven bij nieuwe regelgeving te kunnen geven Duidelijkheid scheppen: Decretaal kader tarieven opvolgen Richtsnoeren uitwerken inzake vertrouwelijkheid in tarievendossiers Nodige controleprocessen implementeren VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 36

37 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 37

38 Slimme meters Proefproject: 40.000 meters geïnstalleerd KBA 2014: voorkeur voor uitrol per doelgroep Omzetting richtlijn energie-efficiëntie Nieuwbouw en renovatie Metervervanging Regeerakkoord: meer mogelijkheden voor afstemming van vraag op kost Vastlegging functionaliteiten Voorstel in Technisch Reglement Distributie VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 38

39 Slimme meters Onze aanpak: Verder opvolgen proefprojecten (o.m. voor toepassing als budgetmeter) Advies over uitrol slimme meters op basis van kosten-batenanalyse 2014 Nood aan extra regels (decreet, besluit, TRDE, MIG,…): stappenplan uitwerken Onderwerpen: Gebruik van functionaliteiten voor diensten Factureringsinformatie Communicatiestandaard Privacy en data-uitwisseling Slimme budgetmeters … VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 39

40 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 40

41 Markt in steuncertificaten Markt in GSC en WKC staat onder druk: Groot overschot aan certificaten (1/04/2014): 5.973.158 GSC 11.009.204 WKC Oplopende kosten voor netbeheerders Door langlopende contracten weerspiegelt gemiddelde transactieprijs onvoldoende de marktomstandigheden Hybride systeem (als gevolg van minimumprijs) zorgt niet voor correctie op de markt VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 41

42 Markt in steuncertificaten Onze aanpak: Markt in GSC en WKC faciliteren en transparant maken Inzicht verstrekken over kosten: Leveranciers: doorrekening kosten Netbeheerders: toezicht op aankoop en verkoop steuncertificaten door netbeheerders Tariefmethodologie voorziet mogelijkheid doorrekening kosten voor certificatenverplichting netbeheerders, incl. historische saldi VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 42

43 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 43

44 Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Europees systeem van garanties van oorsprong (GO) voor herkomst stroom uit hernieuwbare bronnen Volledig gecontroleerd systeem: Toekenning GOs aan HEB-producenten Levering van elektriciteit als “groene stroom” kan enkel als elektriciteitsleverancier deze hoeveelheid bewijst door garanties van oorsprong uit HEB in te leveren bij de VREG VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 44

45 Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Onze aanpak: VREG faciliteert handel en in- en uitvoer van GOs tussen Vlaanderen en Europa via Hub van AIB Transparantie brengen over handel in GO Controle en informatieverlening over oorsprong van geleverde elektriciteit: op factuur: brandstofmix per leverancier / product via groencheck: individuele check per afnemer per maand Visie: meer informatie over geografische oorsprong en hernieuwbare bron van de geleverde elektriciteit 100% tracering van elektriciteit: ook grijze stroom krijgt GOs VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 45

46 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 46

47 Andere onderwerpen Volledige ownership unbundling Adviseren waar regelgeving aangepast moet of kan worden Regulering netbeheer Investeringsverplichting aardgas herbekijken Aansluitingsreglementen en toegangscontract: herbekijken rechten en plichten Energiefraude Opvolgen problematiek warmtenetten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 47

48 Andere onderwerpen Overdracht PV-dossiers aan netbeheerders vanaf november 2015 Uitwisseling van data Nieuwe, gebruiksvriendelijke webapplicatie voor certificatenbeheer Gemeenschappelijke databank VREG-VEA voor beheer data/kennis over installaties, certificaten en transacties Beveiligde uitwisseling van informatie met netbeheerders VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 48

49 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 49

50 Mensen en middelen 2015 VREG in 2015: Begroting 2015: 5 miljoen euro 30 VTE Extra mensen (3 VTE, aanwerving is lopende) en middelen voor uitvoering nieuwe taken Besparingen en kerntakendebat binnen VO: impact op VREG nog onduidelijk Financiering VREG vanaf 2015 via heffing VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 50

51 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 51

52 Acties 2015 Zie ondernemingsplan 2015 Voorgenomen acties om doelstellingen te behalen Norm en streefwaarde per actie Interne organisatie en verantwoordelijkheden Oproep aan belanghebbenden om input te leveren en bij te dragen aan aanpak en uitvoering acties VREG is altijd bereid om in dialoog te gaan! VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 52

53 ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNTAKEN Onze doelstellingen Onze kerntaken CONTEXT Europa Levering van elektriciteit en aardgas Gezinnen en bedrijven zijn geïnformeerd Verbetering marktorganisatie, -rollen en -processen Energieprijzen Sterk uitgebouwd sociaal energiebeleid Sterk geconcentreerde productiemarkt Toenemend belang flexibiliteit Regulering nettarieven verder op punt zetten Slimme meters Markt in steuncertificaten Informatieverlening over oorsprong elektriciteit Andere onderwerpen ONZE MENSEN EN MIDDELEN ONZE ACTIES IN 2015 ONZE FOCUS VOOR 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 53

54 Onze focus voor 2015 Regulering distributienettarieven Flexibiliteit vraag / aanbod faciliteren Kennisplatform energie: betere data- uitwisseling en -beheer gegevens rond energie (tussen VO en marktpartijen) Nieuwe website als spil van informatie- inspanningen VREG VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 54

55 Bedankt ! P 55


Download ppt "ONDERNEMINGSPLAN 2015. WELKOM VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2."

Verwante presentaties


Ads door Google