De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefeningen Informaticacontracten 5 februari 2004 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefeningen Informaticacontracten 5 februari 2004 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist."— Transcript van de presentatie:

1 Oefeningen Informaticacontracten 5 februari 2004 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist & Informatica

2 Inhoud I.Algemeen II.Levering en informatieplicht III.Toepassingsgebied licentie

3 I.Algemeen -Situering van het contract -Maatwerk vs. standaardtoepassingssoftware -Gebruikslicentie vs. commercialisering -Overzicht van het contract -Toepasselijke regels : -Gemeen recht (artt. 1108 B.W. e.v.) -W. 30 juni 1994 : Softwarewet : Dwingend recht -W. 30 juni 1994 : Auteurswet

4 II. Levering en informatieplicht Informatieplicht : Art. 1602 B.W. Meldingsplicht van de klant behoeften Clausule testperiode : ‘Deze testperiode zal lopen over een representatieve termijn waarbij de volledige functionaliteit van de software zal getest worden, met inbegrip van de performantie en integratie in de bestaande omgeving. Voor wat het onderdeel boekhouding betreft, zal tijdens die periode de programmatuur getest worden op de verrichtingen van het afsluiten van een boekjaar. Wat het onderdeel personeelsadministratie betreft, zal de testperiode betrekking hebben op het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, … Tijdens de testperiode zal de bestaande software of structuur van de klant die tot dan toe werd gebruikt voor het vervullen van de functies van de programmatuur, operationeel blijven.’

5 III.Toepassingsgebied licentie Licentie als uitzondering op verbod Rechten auteur Minimale rechten gebruiker

6 III. Overdraagbare vermogensrechten : –Reproductierecht Geen toestemming als rechtmatige gebruiker noodzakelijkerwijze reproductie nodig heeft voor gebruik van het programma Steeds reservekopie –Adaptatierecht Laten vertalen, bewerken, anderszins aanpassen én reproductie van resultaat Geen toestemming nodig indien : Reproductie of adaptatie onmisbaar is voor de compatibiliteit met ander, onafhankelijk programma

7 III. De rechtmatige gebruiker het programma wil observeren, bestuderen en uittesten –Distributierecht Elke vorm van mededeling, m.i.b. verhuren, uitlenen, verspreiden van kopies Modaliteiten : –Stand-alone licentie vs. netwerklicentie –Eén versie vs. upgrades –Doelbeperking


Download ppt "Oefeningen Informaticacontracten 5 februari 2004 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist."

Verwante presentaties


Ads door Google