De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 141 Na de zegen Gez. 82 : 1 en 3 Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 49 Lucas 2 :

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 141 Na de zegen Gez. 82 : 1 en 3 Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 49 Lucas 2 :"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 141 Na de zegen Gez. 82 : 1 en 3 Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 49 Lucas 2 : 1 – 7 Tekst: Lucas 2 : 7a

2 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

3 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via: zendingszondag2013@gmail.com

4 Oliebollenactie 2012 Zaterdag 29 December a.s. worden er bij de Petrakerk oliebollen verkocht. De opbrengst is bestemd voor het Iriszhuis in Roemenie. De kerk is open van 15.00 tot 19.00 uur. Wilt u bestellen: Sjanet en Henk Dorgelo, 0523-263121 h.w.dorgelo@home.nl

5 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 141 Na de zegen Gez. 82 : 1 en 3 Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 49 Lucas 2 : 1 – 7 Tekst: Lucas 2 : 7a

6  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4 Voor de dienst: Lb. 141 : 1, 2 en 3

7 Liedboek 141 : 1, 2 en 3 Vers 1 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.

8 Liedboek 141 : 1, 2 en 3 Vers 2 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.

9 Liedboek 141 : 1, 2 en 3 Vers 3 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

11  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

12  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

13 Vers 1 Blaas de bazuin en sla de trom, geboren is Gods kind! Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan, zijn koninkrijk begint, hosanna, hosanna, zijn rijk begint! Gezang 82 : 1 en 3

14 Vers 3 Blaas de bazuin – zijn zonnegloed laat niemand koud en kil. Hier is een mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed – verwonder u, heel stil, hosanna, verwonder u, heel stil. Gezang 82 : 1 en 3

15  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

16

17  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

18 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49

19 ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49

20 ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49

21 in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49

22 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49

23 Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Lezen: Lucas 1 vers 26 tot 49 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

24  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

25 Vers 1 Een engel zegt Maria aan: Nu breekt Gods Koninkrijk zich baan. U wordt de moeder van Gods Zoon, die heersen zal op Davids troon. Gezang 77 : 1, 2 en 3

26 Refrein God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. Uit zonden redt Hij Israël. Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! Gezang 77 : 1, 2 en 3

27 Vers 2 Maria vroeg hoe dat wel kan, want Jozef is nog niet haar man. Maar 't Koningskind, dat zij verwacht: Het is een wonder van Gods kracht. Gezang 77 : 1, 2 en 3

28 Refrein God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. Uit zonden redt Hij Israël. Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! Gezang 77 : 1, 2 en 3

29 Vers 3 Maria heeft Gods woord aanvaard. Zij heeft het in haar hart bewaard. Gehoorzaam zegt zij: Het is goed, al wat de Here aan mij doet. Gezang 77 : 1, 2 en 3

30 Refrein God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. Uit zonden redt Hij Israël. Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! Gezang 77 : 1, 2 en 3

31  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

32 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, Lezen: Lucas 2 vers 1 tot 7

33 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Lezen: Lucas 2 vers 1 tot 7 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

34  Votum en zegengroet  Gez. 82 : 1 en 3  Gebed  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst:Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4

35 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Lezen: Lucas 2 vers 7a Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

36 Na de preek: Gezang 82 : 2 en 4

37  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst: Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4  Gebed  Collecte  Gez.107 : 1, 2 en 4  Zegen

38 Vers 2 Blaas de bazuin, de loftrompet, en richt hoog op uw hoofd; de toekomst staat in deze ster, nu is de vrede niet meer ver, de dag die God belooft, hosanna, de dag die God belooft! Gezang 82 : 2 en 4

39 Vers 4 Blaas de bazuin en sla de trom en roep: Victoria! Geen leven is nu zonder zin, gegevens is: een nieuw begin – o zing halleluja, hosanna, o zing halleluja! Gezang 82 : 2 en 4

40  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst: Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4  Gebed  Collecte  Gez.107 : 1, 2 en 4  Zegen

41

42  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Komende zondag  1 e VSE (Samenwerking Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Gez.107 : 1, 2 en 4

43  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst: Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4  Gebed  Collecte  Gez.107 : 1, 2 en 4  Zegen

44 Vers 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. Halleluja, halleluja de Drie-enige in zijn troon. Gezang 107 : 1, 2 en 4

45 Vers 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. Gezang 107 : 1, 2 en 4

46 Vers 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! Gezang 107 : 1, 2 en 4

47  Lezen:Lucas 1 : 26 – 49  Gez. 77 : 1, 2 en 3  Lezen:Lucas 2 : 1 – 7  Tekst: Lucas 2 : 7a  Preek  Gez.82 : 2 en 4  Gebed  Collecte  Gez.107 : 1, 2 en 4  Zegen

48

49

50 Tot komende zondag Om: 9:00 uur Om: 9:00 uur Met Ds. Visser ( uit Bruchterveld) Met Ds. Visser ( uit Bruchterveld) In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14:30 uur En om: 14:30 uur Met Ds. Van der Meer (uit Gramsbergen) Met Ds. Van der Meer (uit Gramsbergen) In het Morgenlicht In het Morgenlicht

51


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 141 Na de zegen Gez. 82 : 1 en 3 Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 49 Lucas 2 :"

Verwante presentaties


Ads door Google