De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudigd magazijnbeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudigd magazijnbeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudigd magazijnbeheer
SAP Best Practices

2 Doel en Belangrijke Processtappen
Door Lean Warehouse Management krijgt u een pickdocument in het verzendproces. Een pickdocument wordt afgedrukt als een levering is gecreëerd voor een opslagplaats die toegewezen is aan een magazijn. Dit gebeurt automatisch. Een gebruiker hoeft dus geen transportorders te verwerken van het magazijnbeheer. Belangrijke Processtappen Een pickdocument automatisch afdrukken als een levering is gecreëerd voor een opslagplaats die relevant is voor Warehouse Management.

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Magazijnmedewerker

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Minimaal magazijnbeheer De SAP Best Practices Baseline package omvat functionaliteiten van Lean Warehouse Management (Lean WM) om goederenontvangst en goederenafgifte te verwerken (voorraadbeheer gebeurt alleen op opslagplaatsniveau en niet op magazijnlocatieniveau). Met Lean WM verwerkt u de magazijnbewegingen in principe op dezelfde manier als met het Warehouse Management-systeem: U werkt met leveringen en u creëert transportorders voor deze leveringen. Deze transportorders dienen als picklijsten.

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Magazijn creëren en toewijzen Controleparameters voor magazijnnummer definiëren Spoolparameters voor afdrukken transportorder Profiel voor sortering tijdens afdrukverwerking transportorder Positie-afdruktekens transportorder Afdrukprogramma per magazijnnummer Nummerreeksen definiëren Nummerreeksen voor WM definiëren OpslagDefiniëren Verschiltekens definiëren Types magazijnproces definiëren Bewegingssoorten definiëren Pickmagazijnlocaties lean-WM toewijzen Conditie-uitvoerrecords: verzending creëren

6 Minimaal magazijnbeheer
Procesflowdiagram Minimaal magazijnbeheer Gebeur-tenis Start End Magazijn-medewerker Pickdocument afdrukken

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Vereenvoudigd magazijnbeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google