De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe moet ik mijn loonstrookje lezen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe moet ik mijn loonstrookje lezen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe moet ik mijn loonstrookje lezen?

2 Even voorstellen……. Karim Skalli……. Jethro Warbroek……..

3 Opzet I) Indeling van een loonstrook (voorbeeld raet)
Algemene vragen over een loonstrook Vragen uit publiek

4

5 I) Indeling loonstrook
Bovenste rij Middelste rij (zwaartepunt) Onderste rij

6 I) Indeling Loonstrook
1) Bovenste gedeelte: Naam en adresgegevens Naam en adresgegevens werkgever De periode (13 weken/ 12 maanden) van salarisberekening en jaar Registratienummer

7 I) Indeling loonstrook
2) Middelste gedeelte Het middelste gedeelte is verdeeld in 3 kolommen: Eerste kolom: percentage/ aantal uren. Omschrijving van de bedragen die salaris beïnvloeden. ORT, uitbetaling EJU, pensioen premie (IP/ AP)

8 I) Indeling loonstrook
2) Middelste gedeelte Eerste en tweede kolom: de berekeningen in de tweede kolom zijn gebaseerd op de omschrijvingen in de eerste kolom. De tweede kolom is een ‘soort’ balans: betalingen versus inhoudingen. De eerste rij: voltijd salaris (bruto), door deeltijd percentage het bruto loon. Door franchise is de grondslag voor pensioengevend salaris lager dan bruto loon. Het netto salaris, totaal aan betalingen minus inhoudingen.

9 I) Indeling loonstrook
2) Middelste gedeelte Derde kolom: 2) Middelste gedeelte Derde kolom: bestaat uit vier sub kolommen. Is het loon onderhevig aan het afdragen van premies sociale verzekeringen? Waarover betaal je loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen, pensioen dus niet)? Is er sprake van bijzonder tarief (bijvoorbeeld vakantiegeld/ EJU)? Wat hebben de extra bedragen netto opgeleverd?

10 I) Indeling loonstrook
3) Onderste gedeelte Eerste kolom: algemene gegevens (staan soms ook rechtsboven), zoals schaal, personalia, welke belastingschijf. Tweede kolom: berekeningsgegevens, gegevens over actuele loonberekening en opbouw vakantietoeslag (VT) en EJU. Derde kolom: cumulatieve gegevens (actuele saldo VT en EJU).

11 II) Algemene vragen Wat houdt de Wet Uniformering Loonheffing (WUL) precies in? Voorheen (periode vóór 1 januari 2013) De werkgever moest verplicht heffingen op het loon inhouden. Dit ging om: a. Loonbelasting/premies volksverzekeringen (bv. AOW) b. Premies werknemersverzekeringen (bv. WW) c. Eigen bijdrage zorgverzekeringswet Voor deze heffingen moest de werkgever verschillende berekeningen hanteren. Nu (periode na 1 januari 2013) Deze loonheffingen zijn nu gebaseerd op dezelfde berekeningen en zijn samengevoegd onder het kopje ‘Loonheffing’. Waarom de WUL? Op deze manier is de loonstrook vereenvoudigd voor zowel de werkgever als de werknemer.

12 II) Algemene vragen Wat betekenen de belastingschijven precies?
- IB Schijf 1: 0 t/m €  37% - IB Schijf 2: € t/m  42% - IB Schijf 3: € t/m €  42% - IB Schijf 4: vanaf €  52%

13 II) Algemene vragen Wat moet er minimaal op een loonstrook staan?
- De naam van werkgever en werknemer - Het brutoloon in geld - De samenstelling van het loon (b.v. basisloon, overwerk en toeslagen) - De bedragen die op het loon zijn ingehouden (loonheffing) - Het aantal uren dat gewerkt wordt op basis van de arbeidsovereenkomst - De periode waarover het loon wordt betaald

14 II) Algemene vragen Waar kan ik mijn minuren vinden?
Loonstrook of intern systeem van werkgever

15 II) Algemene vragen Wat zijn gewerkte sociale verzekeringsdagen (SV-dagen)? SV-dagen zijn de werkbare dagen per maand. Per maand kan dit verschillend zijn (b.v. in verband met feestdagen).

16 II) Algemene vragen Moet ik iedere maand een loonstrook krijgen?
De werkgever is verplicht een loonstrook te verstrekken in de volgende gevallen: 1. De eerste loonbetaling na inddiensttreding. 2. Iedere loonbetaling waarin iets is gewijzigd ten opzichte van de vorige loonbetaling.

17 II) Algemene vragen Is een Digitale loonstrook toegestaan?
Per 1 juli 2010 is het werkgevers wettelijk toegestaan het loonstrookje digitaal aan werknemers te verstrekken. Dit mag alleen: - Indien een werknemer daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven (stilzwijgende toestemming geldt niet). - Loonstrook dient opgeslagen te kunnen worden, zodat de werknemer de loonstrook later weer kan inzien (bv. via portal)

18 Vragen


Download ppt "Hoe moet ik mijn loonstrookje lezen?"

Verwante presentaties


Ads door Google