De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verder studeren aan de K.U.Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verder studeren aan de K.U.Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 Verder studeren aan de K.U.Leuven
Dienst Studieadvies K.U.Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

2 Leuven

3 K.U.Leuven bama-hervorming waar vind ik informatie
toelatingsvoorwaarden praktisch

4 Bachelor / Master www.kuleuven.be/doctoreren
postgraduaat getuigschrift (min. 20 SP) doctoraat (min. 2 jaar) Master na Master (min. 60 SP) (initiële) Master min. 60 SP academische Bachelor min. 180 SP

5 Fac. Godgeleerdheid Godgeleerdheid en godsdienstwet.
Theology and Religious Studies Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Gespecialiseerde studies godgeleerdheid en godsdienstweten-schappen Advanced Studies in Theology and Religion

6 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Philosophy Applied Ethics Philosophy (MPhil)

7 Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht
Law, Religion and Society Recht, religie en samenleving

8 Rechtsgeleerdheid www.mastersinleuven.be Criminologische wetenschappen
Criminology Rechten Fiscaliteit Intellectuele rechten Notariaat Vennootschapsrecht European Social Security Laws Laws in Energy and Environmental Law Laws in European and International Taxation

9 Economie en bedrijfswetenschappen
Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Accountancy en revisoraat Beleidseconomie Information management Management Verzekeringen Master of Business Economics Advanced Business Studies Advanced Studies in Economics Financial Economics International Business Economics

10 Sociale wetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek Overheidsmanagement en -beleid Sociologie Communicatiewetenschappen Sociale en culturele antropologie Sociaal werk Cultures and Development Studies European Politics and Policies Quantitative Analysis in the Social Sciences Social Policy Analysis

11 Letteren American studies Advanced Studies in Linguistics
Archeologie (N/E) Bedrijfscommunicatie Culturele studies Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven (N/E) Geschiedenis Geschiedenis van de oudheid Kunstwetenschappen Langue et littérature françaises Linguistics and Literature: English Musicologie Taalkunde Taal- en letterkunde Taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde Taal- en regiostudies: japanologie Taal- en regiostudies: oude Nabije Oosten Taal- en regiostudies: sinologie Taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde Westerse literatuur (N/E/F) American studies Advanced Studies in Linguistics Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Europe and the World Studies Literatuurwetenschappen (E) Medieval and Renaissance Studies

12 Psych. en pedagogische wet.
Psychologie Pedagogische wetenschappen Educatieve studies Educational Studies

13 Wetenschappen www.mastersinleuven.be Aardobservatie (E)
Biochemie en biotechnologie Biologie (E) Bio-informatica (E) Chemie (E) Fysica (E) Geografie (E) ( interuniversitair) Geologie Informatica Milieutechnologie en milieuwetenschappen Molecular and Cellular Biophysics Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) Statistiek (E) Sterrenkunde (E) Toegepaste informatica Toerisme Wiskunde (E)

14 Ingenieurswetenschappen
Bio-informatica (E) Engineering: Chemical Technology (Engineering Rheology) Ingenieurswetenschappen: architectuur Ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ingenieurswetenschappen: chemische technologie Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (E) Ingenieurswetenschappen: energie Ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde Ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (E) Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde Ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Milieutechnologie en milieuwetenschappen Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) Theoretical Chemistry and Computational Modelling (Erasmus Mundus) Artificial Intelligence Conservation of Monuments and Sites Human Settlements Studies Nuclear Engineering Urbanism and Strategic Planning Veiligheidstechniek

15 Bio-ingenieurswetenschappen
Bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek Bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie Bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie Bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheer Bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie Aardobservatie (E) Food Technology Milieutechnologie en milieuwetenschappen Molecular Biology Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) Tropical Natural Resources Management Water Resources Engineering (interuniversitair)

16 Geneeskunde www.mastersinleuven.be Geneeskunde
Biomedische wetenschappen Tandheelkunde Human Sexuality Studies Logopedische en audiologische wetenschappen Management en beleid van de gezondheidszorg Seksuologie Verpleegkunde en vroedkunde Arbeidsgeneeskunde Bioethics Endodontics Forensic Odontology Huisartsgeneeskunde Jeugdgezondheidszorg Oral Health Research Orthodontics Paediatric Dentistry and Special Dental Care Periodontology Restorative Dentistry Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise Ziekenhuishygiëne

17 Farmaceutische wetenschappen
Farmaceutische zorg Geneesmiddelen-ontwikkeling Industriële farmacie Klinische biologie Ziekenhuisfarmacie

18 Bewegings- en revalidatiewetensch.
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Master in Adapted Physical Activity (Erasmus Mundus) Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Exercise and Sport Psychology

19 Interfacultaire masters
Bedrijfscommunicatie Bio-informatica Bio-informatics Economie, recht en bedrijfskunde Earth Observation Milieutechnologie en milieuwetenschappen Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Toerisme Water Resources Engineering Financial and Actuarial Engineering Medische stralingsfysica Milieutechnologie en milieuwetenschappen

20 toelatingsvoorwaarden
Diplomavereisten Taalvoorwaarden: nederlandstalig programma: niveau 5 – ILT CNAVT hoger onderwijs proficiency test ILT 3de maandag van september en januari individuele toelating engelstalige programma: TOEFL 550 pt

21 Niveau C1 – European Language Portfolio
Luisteren: Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma's en films begrijpen. Lezen: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Gesprekken voeren / interactie: Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Schrijven: Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb.

22 praktisch Inschrijvingsgeld: www.kuleuven.be/inschrijvingsgeld
564,3 € verhoogde inschrijvingsgelden Huisvesting Residenties Private markt

23 Aanvraag / inschrijving

24 Verdere informatie

25 Verdere informatie www.mastersinleuven.be 1 maart 2011
dienst Studieadvies Naamsestraat 80, 3000 Leuven


Download ppt "Verder studeren aan de K.U.Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google