De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

naar ‘een impuls voor ICT’

Verwante presentaties


Presentatie over: "naar ‘een impuls voor ICT’"— Transcript van de presentatie:

1 naar ‘een impuls voor ICT’
Geplukt uit een presentatie van insp. Bart De Bie

2 Het ezeltje van januari
Dit is de maand waarin het leven weer zijn gewone gangetje gaat. Geen fonkelende feestdagen die het leven uittillen boven het gewone. Maar grijze, koude dagen. Het 'Ezeltje van januari' is deze maand onze hoofdpersoon. Het ezeltje is een symbool voor gewoon, rustig doorgaan. Trouw doen wat gedaan moet worden. Lasten dragen, eenvoudig en zonder morren. Maar o zo belangrijk ...      Na Driekoningen (6 januari) moeten Maria en Jozef met de pasgeboren Jezus vluchten. Hun trouwe ezeltje brengt hen van Betlehem naar Egypte. Heb je weleens de rug van een ezel bekeken: er staat een tekening van een kruis op zijn vacht. Zou het zijn omdat hij de drager van Jezus is? Niet alleen op weg naar Egypte, maar ook bij Jezus' intocht in Jeruzalem, wanneer de mensen hem toejuichen als een koning door God gezonden, mag de ezel Jezus dragen. Zo kiest God zijn helpers. Zo kunnen ook wij eenvoudige dragers van Jezus zijn. We geven je allerlei tips en ideeën om stil te staan bij de die gewone, maar waardevolle ezel: versjes, sprookjes, kijktafels, prentenboekentips, bijbelverhalen en nog veel meer. Ga bijvoorbeeld eens een ezeltje bekijken en ontdek hoe rustig je daarvan wordt. Draag de vrede van Christus het nieuwe jaar in! bron: geloventhuis.be

3

4 Wat willen leraren met iCt in het onderwijs bereiken?
Door gebruik te maken van ICT in het onderwijs is er meer variatie mogelijk. Denk hierbij aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Els Wasmann-Peters, montessoriopleider aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Liever een Hannah Arendtschool dan een Steve Jobsschool. Het belang van reflectie, discussie en een goed onderwijsleergesprek lijkt me veel groter dan een overoptimistische focus op high-tech leermiddelen. Gabriël Enkelaar, teamleider onderbouw (havo-wvo) scholengemeeschap Pantarijn in Wageningen. bron: Montessorimagazine, jaargang 38, nr. 1

5 Onderwijs in de 21ste eeuw …

6 Vroeger, nu en wat i.v.m. de toekomst?
school: geïsoleerd en ‘gesloten informatie’ maatschappelijk geïntegreerd en ‘vrije informatie’ (open source)

7 Vroeger, nu en wat i.v.m. de toekomst?
leerkracht: leid(st)er begeleider

8 Vroeger, nu en wat i.v.m. de toekomst?
leerling: passief team- en peerwork

9 Vroeger, nu en wat i.v.m. de toekomst?
ouders: nauwelijks of niet betrokken model

10

11 LOET of Vlaamse ‘leergebied overschrijdende eindtermen’ … -ICT-geletterdheid -sociale vaardigheden via samenwerking -probleemoplossende vaardigheden en leren leren -communicatie

12 Het gebruik van ICT in de klas is beperkt.
Leraren gebruiken media meer ‘passief’ dan ‘actief’. Bij passief mediagebruik kunnen leerlingen luisteren, lezen en kijken. Bij actief mediagebruik gaat het bijvoorbeeld om krantenartikels schrijven, een film maken, een website bouwen, foto’s bewerken, bloggen of twitteren … bron: Bart De Bie

13 Het gebruik van ICT in de klas is beperkt.
Leraren zetten ICT vooral in om informatie op te zoeken en te selecteren, in veel mindere mate om informatie te presenteren en om te communiceren via ICT. bron: Bart De Bie

14 Het gebruik van ICT in de klas is beperkt.
Leerlingen 5de en 6de leerjaar hebben algemeen een positieve computerattitude en vinden computers gemakkelijk te gebruiken. Meisjes schatten hun kennis en attitudes met betrekking tot mediawijsheid lager in dan jongens en geven aan dat ze hun zoekvaardigheden op het internet iets minder toepassen. bron: Bart De Bie

15 Welkom bij testbeeld Testbeeld wil leerkrachten op een eenvoudige manier toegang bieden tot film- en audiomateriaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse erfgoedinstellingen zoals musea en archieven. Tijdens het schooljaar blijft de toegang tot Testbeeld nog beperkt tot een vast aantal testleerkrachten. Zelf leerkracht en ook interesse? Geef je naam op! Over viaa    Over testbeeld    Interesse? https://testbeeld.viaa.be/

16 ICT & mediaopvoeding evalueren …
formatieve toetsing/summatieve toetsing Formatieve toetsing is een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de docenten/leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback (feedback) bij hun lesvoorbereiding en naar hun leerders toe . Formatieve toetsing wordt vaak zeer breed toegepast en omvat dan niet-kwantificeerbare informatie uit vragenlijsten en overleg. Bij een summatieve toetsing wordt aan het einde van de opleiding een cijfer toegekend voor het bereiken van de doelstellingen. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een vaardigheidstoetsing. Sterker nog: een summatieve toets is vaak aan een norm gebonden, een momentopname of een voortgangstoetsing. De kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter leren. De zwakte van formatieve toetsing is inherent aan alle feedback. Terugkoppelen werkt alleen als de ontvanger in een positie verkeert om op te merken, d.w.z. attent, gemotiveerd en vertrouwd is met de vorm waarin de informatie wordt aangeboden, om te ontvangen, d.w.z. niet overvoerd is met informatie, een manier heeft om deze vast te leggen, te ordenen en te personaliseren; om te interpreteren, d.w.z. over voldoende voorkennis en inzicht beschikt om het punt in kwestie te begrijpen, en geen actie te ondernemen die averechts werkt, en om de informatie te integreren, d.w.z. beschikt over de tijd, oriëntatie en hulpmiddelen om de nieuwe informatie te overdenken, te integreren en daarmee te onthouden. Dit veronderstelt zelfsturing, hetgeen vereist dat leerders zichzelf leren sturen, toezien op het eigen leren en manieren ontwikkelen om iets te doen met feedback. bron: Taaluniversum.org

17


Download ppt "naar ‘een impuls voor ICT’"

Verwante presentaties


Ads door Google