De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid met betrekking tot alcohol en werk. Wat is alcohol? Natuurproduct Gisting van gerst (bier) Gisting van druiven (wijn) Zwak alcoholhoudend: 15%

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid met betrekking tot alcohol en werk. Wat is alcohol? Natuurproduct Gisting van gerst (bier) Gisting van druiven (wijn) Zwak alcoholhoudend: 15%"— Transcript van de presentatie:

1 Beleid met betrekking tot alcohol en werk

2 Wat is alcohol? Natuurproduct Gisting van gerst (bier) Gisting van druiven (wijn) Zwak alcoholhoudend: 15% maximaal Gedistilleerd: meer dan 15%; sterke drank

3 Werking van alcohol Opname via het bloed Via maagwand en dunne darm In 10 minuten bij hersenen: ‘onder invloed’ Vertraagd effect bij gevulde maag Lichaamsbouw- en sekse-afhankelijk 1 glas kost ongeveer 1 à 1,5 uur tijd voordat het afgebroken is

4 Alcohol en gezondheid Matig gebruik: aanwijzing geen gezondheidsschade, wellicht bescherming Dit is 1-2 glazen per dag Overmatig gebruik: –Fysieke klachten –Psychische klachten

5 Alcoholgebruik 80% drinkt wel eens wat 8 liter pure alcohol per persoon per jaar 11% zware drinkers 14% overmatig alcoholgebruik 1 op 10 probleemdrinkers

6 Alcohol en werk 1 op 12 werknemers alcoholprobleem Drinkers: –Verzuimen tot 6 x vaker –Meer kans op ongevallen, fouten –Meer klachten van andere collega’s en klanten –Kosten het bedrijf circa 1,25-1,5% van bruto loonsom

7 Risicofactoren Aanleiding tot veel drinken: Beschikbaarheid van alcohol Recepties en zakenlunches, vrijdagmiddag 16:00 Werkomgeving met alleen mannen Spanning, stress of gevaar Verveling Tolerantie tegenover alcohol door management

8 Specifieke risicoberoepen Risicofactoren komen samen bij: Haven- en mijnwerk, zeevaart Horeca, defensie (militairen) Vervoer (chauffeurs) Artsen, advocaten Managers, journalisten

9 Alcohol en arbobeleid Alcohol en werk item van: Veiligheidsbeleid Risico-inventarisatie en -evaluatie PMO Voorlichtingsprogramma Verantwoordelijkheden managers, werknemers en professionals

10 Risico’s in het werk Handelingen die hoge eisen stellen aan nauwkeurigheid en concentratie Werkzaamheden waarbij veiligheid en oplettendheid belangrijke voorwaarden zijn Werk dat een grote fysieke inspanning vereist Handelingen met gevaarlijke stoffen of zware ladingen Werken op hoogte Functies waarbij vaak aan het verkeer moet worden deelgenomen Bedienen van ingewikkelde apparatuur en machines

11 Oorzaken alcoholmisbruik Twee manieren om oorzaken te analyseren Op persoonlijk vlak (maatschappelijk, sociaal- economisch) Omgevingsfactoren Omgevingsfactoren: Culturen op de werkplek Sociale controle Vervreemding Beschikbaarheid Werkdruk

12 Signaleren van alcoholproblemen Probleemdrinkers verzuimen vaker Vaker afwezig, langere pauzes, veelvuldig toiletbezoek Werkprestaties zijn minder Concentratieverlies en moeilijker onthouden van instructies Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen

13 Signaleren van alcoholproblemen (vervolg) Vaker betrokken bij ongevallen of bijna- ongevallen Wisselend werkpatroon, resultaten zijn daarmee onbetrouwbaarder Uiterlijke kenmerken Vaker werk niet op tijd af Maken vaker vergissingen Verspillen meer materiaal Eerder klachten van klanten

14 Uitgangspunten alcoholbeleid Beleid gericht op: Signaleren en oplossen van alcoholproblemen Voorkomen gebruik van alcohol door werk Voorkomen van verleiding tot alcoholgebruik Het streven is ook: Behouden van werknemers voor het werk Hulp aan probleemdrinkers Probleem bespreekbaar maken Zoeken naar oorzaken om het probleem op te lossen

15 Alcohol en de wet Alcohol niet verboden op het werk Reden voor ontslag ‘wanneer een werknemer zich ondanks waarschuwingen overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag’ Rechter: - Is er een alcoholbeleid? - Heeft werknemer kans gehad gedrag te veranderen?

16 Relevante wetgeving Arbowet Cao’s Bij transport: –WegenVerkeerswet –Luchtvaartwet –Scheepvaartwet Drank- en Horecawet

17 Alcoholbeleid Bestaat uit: Regels en afspraken Preventieve maatregelen Hoofdlijnen opzetten beleid: 1. Voorbereiden 2. Opstellen beleid en plan van aanpak 3. Invoeren 4. Evalueren

18 Systematische aanpak Zeven-stappenmethodiek: 1.Draagvlak creëren 2.Structuren opzetten 3.De uitgangssituatie vaststellen 4.Het ontwikkelen van een alcoholbeleidsplan 5.Het alcoholbeleidsplan uitvoeren 6.Evalueren 7.Het alcoholbeleid aanpassen en verankeren

19 Stap 1. Draagvlak creëren Wat is de reden om aandacht aan alcohol te besteden? Zijn er reeds problemen? Zijn er problemen te verwachten op grond van bijvoorbeeld de werkzaamheden in het bedrijf? Sluit het thema aan bij andere zaken waar de organisatie mee bezig is? Een belangrijk uitgangspunt kan ook zijn: Het wettelijke verzuimbeleid Een consequent veiligheids- en kwaliteitsbeleid

20 Draagvlak vervolg collega's or management arbocoördinator preventiemede- werker lijnfunctionaris bedrijfsartsen bedrijfsmaatschappelijk werker bedrijfspsycholoog externe deskundige P&O Bij het opzetten van een alcoholbeleid kunnen meer disciplines worden betrokken:

21 Stap 2. Structuren Aanhaken bij: Disciplines Lopende projecten Lopende werkgroepen Lopend beleid Bestaande communicatiekanalen

22 Stap 3. Uitgangssituatie Analyse van de bestaande situatie Wat zijn de specifieke werkzaamheden in de organisatie? Wat is de samenstelling van het personeel (mannencultuur?)? Hoe is de beschikbaarheid van alcohol? Wat is het alcoholgebruik van de medewerkers? Wat is de alcoholcultuur? Wat zijn de huidige regels omtrent het gebruik van alcohol? Zijn er reeds alcoholproblemen en hoe groot zijn die? Is er steun onder de werknemers voor regulering van het alcoholgebruik?

23 Stap 4. Plan van aanpak Doelgroepen bepalen: Op wie is het beleid gericht? Op de probleemgevallen? Op de medewerkers die door hun functie een risico vormen voor de organisatie? Op de medewerkers die verantwoord omgaan met alcohol? Alle medewerkers!

24 Plan van aanpak vervolg Concreet doelstellingen formuleren om: Duidelijk te maken waartoe het beleid moet leiden Achteraf de resultaten van het beleid te kunnen analyseren Mogelijke doelstellingen: Medewerkers zijn zich bewust van alcoholrisico's binnen hun functie Het opstellen van regels over hoe binnen de organisatie met alcohol wordt omgegaan

25 Plan van aanpak vervolg Formuleren van activiteiten: voorlichting en scholing medewerkers voorlichting en scholing management begeleiding en hulp opstellen van regels toezicht en sancties

26 Stap 5. Uitvoeren van plan Bepaal wie wat wanneer doet En met welk doel Communiceer over de activiteiten die in gang gezet worden Houd tussentijds de resultaten bij

27 Stap 6. Evalueren Zijn de doelstellingen bereikt? Hoe verliep het proces? Wat zijn de behaalde effecten?

28 Stap 7. Aanpassen en verankeren Communiceer de successen Kondig aan wat nog volgt Maak activiteiten onderdeel van bedrijfsvoering Herhaaldelijk aandacht vragen voor onderwerp Eén activiteit is geen beleid!


Download ppt "Beleid met betrekking tot alcohol en werk. Wat is alcohol? Natuurproduct Gisting van gerst (bier) Gisting van druiven (wijn) Zwak alcoholhoudend: 15%"

Verwante presentaties


Ads door Google