De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Service met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Bij het documenteren van een serviceaanvraag wordt in het systeem een melding gecreëerd om de benodigde werkzaamheden te documenteren en te classificeren. Voordelen  Beheer Customer Service  Klant- en serviceorderafhandeling  Urenformulier (CATS)  Voorraadbeheer  Facturatie o.b.v. vaste prijs Belangrijke Processtappen  Servicemelding creëren  Een offerte creëren (serviceaanvraag)  Controleer de taaklijst  Een klantorder creëren  De serviceorder controleren  De serviceorder wijzigen  Tijdregistratie (211)  Extra tijd bevestigen voor de serviceorder (optioneel)  Goederenbeweging  De facturatie voor de klantorder creëren  De serviceorder afsluiten – technisch afgesloten

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Dienstverlener  Verkoopbeheerder  Servicemedewerker  Facturatiebeheerder

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Service met facturatie op basis van vaste prijs  De offerte wordt gecreëerd met verwijzing naar de serviceportefeuille die door de serviceaanbieder aangeboden wordt. Dit wordt weergegeven door een reeks serviceproducten. De prijzen die aan de klant worden aangeboden, zijn gebaseerd op vaste prijzen voor de geoffreerde diensten. Het onderhandelingsproces leidt tot wijzigingen in de definitieve prijs. De definitieve informatieve offerte wordt ter goedkeuring naar de klant gezonden.  De klant accepteert de offerte; er wordt een klantorder en automatisch een serviceorder gecreëerd. De serviceorder zal de resources bevatten, tijd en materiaal, die zijn opgenomen in de geoffreerde diensten.  De klantorder wordt één keer gefactureerd bij de definitieve levering van de services met het totale bedrag dat in de bindende offerte geaccepteerd is.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Service met facturatie op basis van vaste prijs Dienstverlener Verkoop- beheerder Facturatie- beheerder Gebeur- tenis Service- medewerker Offerte aanvaard ? Tijdregistratie (211) Servicemelding creëren Goederen- beweging Nee Een offerte creëren (serviceaanvraag ) De taaklijst controleren Klantorder creëren Serviceorder controleren De serviceorder wijzigen Extra tijd bevestigen voor de serviceorder (optioneel) De facturatie voor de klantorder creëren De serviceorder afsluiten – technisch afgesloten Ja Crediteu- ren De serviceorder afsluiten – Bedrijfsecono- mische view (189) De serviceorder afrekenen (189) Beslissing klant

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Bijlage Gebruikte stamgegevens Servicevestiging  Material/Service  Artikel  Opdrachtgever  Goederenontvanger  Betaler  Vestiging  Magazijn  Bedrijfsnummer  Controllinggebied  Purchasing Organization  Verkooporganisatie  Distributiekanaal  Divisie  Task List  Werknemer  Main Work Center  Supplier

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Service met facturatie op basis van vaste prijs SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google