De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Sari van Dixhoorn We lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 De preek gaat over: 1 Koningen 10: 1 – 13 Het raadsel van je leven Het eerste lied: o kom o kom Immanuel Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2

3 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

4 Verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer,
. . o kom o kom Immanuel: 1, 2, 3 Allen O kom, o kom, Immanuël, Verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer, Zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! . .

5 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom;
. . o kom o kom Immanuel: 1, 2, 3 Allen O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!  . .

6 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit.
o kom o kom Immanuel: 1, 2, 3 Allen O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! . .

7 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

8 Wees stil en kom wat dichterbij Dit kind van Bethlehem:
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wees stil en kom wat dichterbij Dit kind van Bethlehem: Het einde, het begin is Hij; Niets kan ik zonder Hem . .

9 Hij is mijn water en mijn brood, het licht rondom mij heen,
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hij is mijn water en mijn brood, het licht rondom mij heen, mijn leven, midden in de dood - Hij laat mij niet alleen. . .

10 Hij is de deur die openstaat en achter mij zich sluit,
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hij is de deur die openstaat en achter mij zich sluit, de herder die met raad en daad mij voorgaat, in en uit. . .

11 Hij is een weg, recht door de zee, mijn pad in de woestijn,
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hij is een weg, recht door de zee, mijn pad in de woestijn, zijn ja is ja, zijn nee is nee, zijn woord zal waarheid zijn. . .

12 Hij is de wijnstok die mij draagt, geplant in Bethlehem,
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hij is de wijnstok die mij draagt, geplant in Bethlehem, Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: mijn vruchten zijn uit Hem! . .

13 Wees stil en kom wat dichterbij en zeg mij zingend na:
. . wees stil en kom wat dichterbij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wees stil en kom wat dichterbij en zeg mij zingend na: begin en einde, dat zijt Gij, alfa en omega! . .

14 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

15 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

16 En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen:
. . een kind is ons geboren Kinder kantory Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman Goddelijke held, Eeuwige Vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij! Aan de vrede zal geen einde komen . .

17 en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk?
zo wonderlijk dichtbij a, b, c, d Kinder kantory De vogels in de lucht: U houdt ze in het oog. Ze dansen in de wind. U tilt ze naar omhoog. Zij zingen over U en ik hoor wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. . .

18 Het kind in mamaʼs buik: het is nog maar zo klein.
zo wonderlijk dichtbij a, b, c, d Kinder kantory Het kind in mamaʼs buik: het is nog maar zo klein. U hebt het al gezien, U bent er nu al bij. U geeft het Uw gezicht en ik zie wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. . .

19 Hoe is het mogelijk? Gloria
. . zo wonderlijk dichtbij a, b, c, d Kinder kantory Gloria In excelsis Deo Hoe is het mogelijk? Gloria De Here God die al-les adem geeft, In excelsis geboren net als wij. Deo De Here God, zo wonderlijk dichtbij. . .

20 Hoe is het mogelijk? Gloria
. . zo wonderlijk dichtbij a, b, c, d Kinder kantory Hoe is het mogelijk? Gloria De Here God die al-les adem geeft, In excelsis geboren net als wij. Deo De Here God, zo wonderlijk dichtbij. . .

21 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

22 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

23 Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen
. . Votum en Zegengroet Zingen: o kom o kom Immanuel Zaligsprekingen Zingen: wees stil en kom wat dichterbij Gebed Kinder kantory: een kind is ons geboren zo wonderlijk dichtbij - kinderkerk Lev en Tov - Lezen: 1 Koningen 10: , Lucas 11:27-32 Preek: 1 Koningen 10: Zingen: 'Licht van de Wereld' . .

24 . . Tekst: 1 Koningen 10: 1. Een liefdesbrief …. . .

25 Israël las over de glorietijd van Salomo
. . Tekst: 1 Koningen 10: 1. Een liefdesbrief …. Israël las over de glorietijd van Salomo toen die glorie al lang verdwenen was Wat een pijn, wat een verlangen, wat een raadsel! . .

26 …. en het raadsel van jouw leven
Tekst: 1 Koningen 10: 1. Een liefdesbrief …. …. en het raadsel van jouw leven . .

27 Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid
. . Tekst: 1 Koningen 10: 2. Groot groter grootst Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid . .

28 Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid
. . Tekst: 1 Koningen 10: 2. Groot groter grootst Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid Paleis, rijkdom, offers, bedienden . .

29 Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid
. . Tekst: 1 Koningen 10: 2. Groot groter grootst Raadsels, diepe vragen, en grote wijsheid Paleis, rijkdom, offers, bedienden Groot groter grootst … God! De roem van Salomo strekte de naam van de HEER tot eer . .

30 . . Tekst: 1 Koningen 10: . .

31 3. Groot groter grootst, Jezus!
Tekst: 1 Koningen 10: 3. Groot groter grootst, Jezus! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! (Luc. 11:31) . .

32 . . Tekst: 1 Koningen 10: . .

33 3. Groot groter grootst, Jezus!
Tekst: 1 Koningen 10: 3. Groot groter grootst, Jezus! De wijsheid van Jezus en het raadsel van je leven . .

34 3. Groot groter grootst …. kleinst, Jezus!
Tekst: 1 Koningen 10: 3. Groot groter grootst …. kleinst, Jezus! . .

35 3. Groot groter grootst …. kleinst, Jezus!
Tekst: 1 Koningen 10: 3. Groot groter grootst …. kleinst, Jezus! Wat zijn uw hovelingen volgelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen bevoorrecht. Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven. . .

36 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doopformulier 3
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doopformulier 3 Zingen: 'al wat ademt' Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

37 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
. . Uw wonderbaarlijke licht Band U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht . .

38 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
. . Uw wonderbaarlijke licht Vrouwen U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Tussenspel . .

39 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
. . Uw wonderbaarlijke licht Mannen U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht . .

40 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
. . Uw wonderbaarlijke licht Allen U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht . .

41 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doopformulier 3
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doopformulier 3 Zingen: 'al wat ademt' Oproep aan gemeente Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

42 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Marnix en Heidi Rijken hebben te kennen gegeven dat ze hun dochter Babette willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de . .

43 opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood . .

44 gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe . .

45 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen. . .

46 Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de . .

47 gemeente te Kolosse, bent u immers met hem
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. . .

48 De doop in de naam van de Zoon is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor . .

49 ons verdiend heeft. De schatten van Christus
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. . .

50 De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat . .

51 we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en . .

52 gedenken we onze eigen doop. Laten we ons
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. . .

53 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt'
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt' Oproep aan gemeente Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

54 Al wat ademt moet nu zwijgen Om het wonder te verstaan
. . 'al wat ademt‘: 1, 2, 3, 4 Band Al wat ademt moet nu zwijgen Om het wonder te verstaan Alle zorgen overstijgen Van het-alledaags bestaan Want met zegenen-de handen Draagt de Heer zijn lief-de aan . .

55 Hij gaf zich aan ons verloren Hij, die engelen gebood
. . 'al wat ademt‘: 1, 2, 3, 4 Allen Hij gaf zich aan ons verloren Hij, die engelen gebood Onder ons als mens geboren Uit Maria’s-moederschoot Geeft zich nu aan zijn getrouwen Deelt zich uit als he-mels brood . .

56 Alles moet zich voor Hem buigen Nu God onder mensen woont
. . 'al wat ademt‘: 1, 2, 3, 4 Allen Alles moet zich voor Hem buigen Nu God onder mensen woont Met de engelen getuigen Zingen op-verhoogde toon Halleluja, Ha- leluja Halleluja, e-re zij God . .

57 Halleluja, Ha- leluja, Halleluja, e-re zij God
. . 'al wat ademt‘: 1, 2, 3, 4 Allen Halleluja, Ha- leluja, Halleluja, e-re zij God . .

58 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt'
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt' Oproep aan gemeente Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

59 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt'
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt' Oproep aan gemeente Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

60 Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt'
. . Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Doop Zingen: 'al wat ademt' Oproep aan gemeente Gebed Kinder kantory: magnificat Collecte Zingen: 'hoor de eng'len' Zegen . .

61 Mijn ziel prijst en looft de Heer,
. . Magnificat a, b Kinder kantory Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, Heilig is zijn naam. Heilig, heilig, heilig is zijn naam. . .

62 Mijn ziel prijst en looft de Heer,
. . Magnificat a, b Kinder kantory Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, Heilig is zijn naam. Heilig, heilig, heilig is zijn naam. . .

63 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: 'hoor de eng'len' . .

64 COLLECTE Eerste kerstdag 25 december Is de 1ste collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Eerste kerstdag 25 december Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de Zending Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: 'hoor de eng'len' . .

65 Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
. . 'hoor de eng'len‘: 1, 2, 3 Allen Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor de eng’len zingen d'eer . .

66 Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
. . 'hoor de eng'len‘: 1, 2, 3 Allen Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zoon van de gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! . .

67 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
. . 'hoor de eng'len‘: 1, 2, 3 Allen Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! . .

68 . . Zegen . .

69 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

70

71 Afgelopen woensdag zijn er 53 kaarten gemaakt voor de gevangenen in Torentijd door kinderen van groep 1 t/m 8.  Op elke kaart staat de wens: Ik bid je vrede toe en licht. Johannes 8:12


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google