De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Ik zal met heel mijn hart o HEER, In psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. Psalm 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Ik zal met heel mijn hart o HEER, In psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. Psalm 9."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Ik zal met heel mijn hart o HEER, In psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. Psalm 9

2 Vers 2 De vijand is, hoe ook geducht, gestruikeld en voor u gevlucht, teruggedeinsd van voor uw ogen, vernietigd door uw alvermogen. Psalm 9

3 Vers 3 Zo hebt U, HEER, naar heilig recht, voor ieders oog mijn zaak beslecht. U hebt de rechterstoel bestegen, Uw dreigen klonk de volken tegen. Psalm 9

4 Vers 4 U zegt de volken straffen aan, doet goddelozen ondergaan. Zo hebt U al hun roem vertreden, vergeten zijn hun naam en steden. Psalm 9

5 Vers 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. Psalm 9

6 Vers 6 Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren. Psalm 9

7 Vers 7 Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven. Psalm 9

8 Vers 8 Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft en Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren de grootheid van zijn daden horen! Psalm 9

9 Vers 9 Want Hij houdt in gedachtenis het bloed van wie verslagen is. Hij hoort de schreeuw van de ontrechten; hun rechtsgeding zal Hij beslechten. Psalm 9

10 Vers 10 Ontferm U, HEER, zie toch mijn nood, red uit de poorten van de dood. Dan zal ik blij uw roem verbreiden, in Sions poorten U belijden. Psalm 9

11 Vers 11 God trof de volken met zijn straf, hun eigen valkuil werd hun graf, hun voeten zijn verward in netten die zij in het verborgen zetten. Psalm 9

12 Vers 12 De HEER heeft zich bekend gemaakt, hun recht gehandhaafd en bewaakt. De bozen richten zich te gronde; dit is Gods antwoord op hun zonde. Psalm 9

13 Vers 13 God stelt hen in het ongelijk en stort hen in het dodenrijk. Die strenge straf wordt toegemeten aan volkeren die God vergeten. Psalm 9

14 Vers 14 De armen zijn niet voor altijd ten prooi aan de vergetelheid Hun hoop gaat niet voorgoed verloren, daar zij de HERE toebehoren. Psalm 9

15 Vers 15 Rechtvaardig God, sta op en richt de volken voor uw aangezicht; laat uw gerichten op hen dalen en laat de mens niet zegepralen. Psalm 9

16 Vers 16 Jaag angst en schrik de volken aan, opdat zij duidelijk verstaan, dat mensen, groot in eigen ogen, verganklijk zijn en niets vermogen. Psalm 9


Download ppt "Vers 1 Ik zal met heel mijn hart o HEER, In psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. Psalm 9."

Verwante presentaties


Ads door Google