De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

3 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

4 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

5 Lied 169:1, 2, 4, 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in ‘t licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

6 Lied 169:1, 2, 4, 6 Maar wij verkozen ‘t duister meer dan ‘t licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

7 Lied 169:1, 2, 4, 6 Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht dat Jezus Christus is gelijk de morgen straalde.

8 Lied 169:1, 2, 4, 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht van zijn genadig aangezicht. in Christus is ons leven!

9 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

10 Nooit meer nacht Nooit meer Nacht, en nooit meer het verdriet eeuwig bij de Vader, Die ons het leven biedt. Nooit meer nacht en nooit meer haat en pijn eeuwig bij de Vader Die dan Zijn vree beslist Nooit meer nacht en nooit meer zond’ en dood Eeuwig bij de Vader, Zijn liefde is zo groot!

11 Nooit meer nacht Vader dank voor Uw Zoon Die voor ons Zijn leven gaf. Nooit meer nacht, en nooit meer zorg en pijn Eeuwig bij de Vader voor eeuwig Amen.

12 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

13 Opwekking 687:1, 2, 3, 4

14

15

16

17 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

18 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

19 Psalm 86:4 NB Leer mij naar uw wil te hand’len, laat mij in uw waarheid wand’len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen ‘t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

20 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

21 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

22 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

23 Psalm 119:83 Wat vree heeft elk, die uwe wet bemint: zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten; ‘k doe uw geboôn oprecht en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

24 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

25 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

26 Prediking Wat is het belangrijkste gebod van God? >>> Lied 62:1, 2, 3 Schriftlezing: Exodus 20:1 – 1 HC. 34:92 Tekst: Marcus 12:28 - 34

27 Prediking Wat is het belangrijkste gebod van God? 1. Een theoretische vraag 2. Een praktisch antwoord 3. Een kritische reactie >>> Lied 62:1, 2, 3 Schriftlezing: Exodus 20:1 – 1 HC. 34:92 Tekst: Marcus 12:28 - 34

28 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

29 Lied 62:1, 2, 3 Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft: gij zult geen vreemde goden, maar Mij alleen belijden voortaan. Hoor, Israël, mijn geboden.

30 Lied 62:1, 2, 3 Bemint uw Heer te allen tijd, dient Hem met alles wat gij zijt, aanbidt Hem in uw daden. Dit is het eerste en grote gebod, de wil van God, uw Vader.

31 Lied 62:1, 2, 3 Biedt uw naaste de helpende hand, spijzigt de armen in uw land, een woning wilt hen geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk; doet dit, en gij zult leven.

32 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Hulpverlening Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

35 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK ‘LEF’ komt van het Hebreeuwse woord LEV. Lev betekent moed, durf, hart. Wie LEF heeft, heeft HART voor zijn naaste. HART

36 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Brazilië, werkvoorbereiding straatjongeren Tijdens cursussen worden jongeren ondersteund bij een goede voorbereiding op hun toekomst. BRA094

37 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Ademir Hij komt al sinds zijn 8 e bij het project. Ademir: ‘Ik heb geleerd dat ik respect moet tonen om respect te krijgen.’ BRA094

38 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Palestijns gebied, opvang gehandicapten Door het thuiszorg- programma van Jemima krijgen steeds meer gehandicapte kinderen de zorg die zij nodig hebben. ISR122

39 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Rahaf Jemima regelde voor Rahaf een rolstoel. Haar moeder kan nu met haar op stap gaan. Rahaf gaat twee dagen per week naar de dagopvang. ISR122

40 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Oekraïne, moeder- en babycentrum Father’s House helpt (jonge) moeders om voor hun kindje te zorgen. OEK115

41 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Diana ‘Ik ben dakloos. In het moeder- en baby- centrum beviel ik van een prachtige zoon.’ OEK115

42 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Met uw en jouw hulp steunen deputaten diaconaat deze projecten. Helpt u, help jij mee? HARTELIJK DANK!

43 Bekijk de folder voor meer info. Meer info Ga naar www.cgk.nl > diaconaat > hulpverleningszondag. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

44 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

45 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

46 Psalm 133:1, 3 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samen wonen, daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd. ‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

47 Psalm 133:1, 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

48 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

49 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

50 Lied 481:4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

51 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Lied 169:1, 2, 4, 6 Nooit meer nacht Opwekking 687 Stil gebed Votum en groet Ps. 86:4 NB Gebeden Schriftlezing: Exodus 20:1 – 17 HC 34:92, 93 Ps. 119:83 Tekst: Marcus 12:28 - 34 Prediking Lied 62:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 481:4 Zegen

52 Zondag 8 februari a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. W.J.A. Ester


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google