De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Welke ? 2. Hoe stel je de (dif.) diagnose ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Welke ? 2. Hoe stel je de (dif.) diagnose ?"— Transcript van de presentatie:

1 Drie letsels zijn meestal het gevolg van een forste klap op de elleboog.
1. Welke ? 2. Hoe stel je de (dif.) diagnose ? 3. Hoe worden deze letsels behandeld ?

2 A-C luxaties en anterieure schouderluxaties ontstaan door verschillende ongevalsmechanismen.
1. Welke ? 2. Hoe stel je verder de (dif.) diagnose ? 3. Wat is de behandelilng ?

3 Je bent huisarts en je hebt terecht heel wat interesse voor kleine traumatologie. Zo wil je heel wat “fractuurtjes van de hand” zelf behandelen. 1. Welke algemene behandelingsprincipes moet je in acht nemen ? 2. Welke letsels moet je hoe dan ook verwijzen ?

4 Hoe ontstaat meestal een clavicula fractuur ?
1. Hoe stel je de diagnose ? 2. Waarop moet je bijzonder letten ? 3. Hoe behandel je ?

5 Scaphoïdfracturen worden wel eens miskend
Scaphoïdfracturen worden wel eens miskend. Waarom; de klinische diagnose is toch niet zo moeilijk ? Hoe zal jij tewerk gaan ?

6 1.Weet je wat een Monteggialetsel en een Galleaziletsel zijn ?
2. Wat weet je over het ontstaansmechanisme ? 3. Wat is de behandeling ?

7 Karin Langbeen is een verwoede wintersportfanate
Karin Langbeen is een verwoede wintersportfanate. Zij komt net terug van Davos. Daar viel ze en ontwrichtte haar duim. Ze bleef verder skiën. Nu zit ze met die duim op je raadpleging. Wat nu ???

8 Wat zijn de problemen bij een open “boksersfractuur” ?

9 Hoe stel je de diagnose van “Colles fractuur” ?
Wat is de behandeling en de prognose ?

10 Bertha Braeckmans, een 87-jarige demente dame, verblijft reeds jaren in het rusthuis “Het begin van de hemel”. In feite verlaat zij haar kamer niet meer. Op een morgen vindt de verpleegkundige haar naast het bed, het rechter onderste lidmaat ligt in exorotatie, lichte adductie en is verkort. 1. Welk is de meest voor de hand liggende diagnose ? 2. Wat zul je nog opzoeken bij verder klinisch onderzoek ? 3. Welke essentiële elementen zal je vermelden op je verwijsbrief ? 4. Wat zal je de beeldvorming leren ? 5. Wat zijn, hier in dit geval, de therapeutische opties ?

11 Je bent assistent in opleiding in het ziekenhuis van een grote provinciestad. Je hebt een betrouwbare stagiair derdejaar arts. Op een lenteavond toont je stagiair je het röntgenbeeld van de rechter humerus van een 23-jarige man. Deze heeft tijdens het “armworstelen” een spiraalvormige fractuur opgelopen aan de overgang van het middelste naar het distale derde. Aan welke potentiële verwikkeling zul je onmiddellijk denken en hoe stel je hiervan de diagnose ?

12 Mietje Foorman, een 70-jarige corpulente dame valt in een grootwarenhuis over een colablikje. Zij breekt de val door haar rechter hand uit te steken. Zij hoort een duidelijke krak en ziet een misvorming optreden ter hoogte van de rechter pols. 1. Over welk soort fracturen kan het gaan en wat zijn de verschillende klinische afwijkingen ? 2. Welke behandelingsopties bestaan er ? 3. Welke late complicaties kunnen er nog optreden ?

13 Maria Dragonder is een 66-jarige patiënte die vóór zes maanden haar rechter pols gebroken heeft. Nu raadpleegt ze je als haar huisarts: “dokter kijk toch nog eens naar mijn hand en pols want het gaat precies terug niet goed”. 1. Waaraan denk je ? 2. Waarop zul je bij het klinisch onderzoek letten ? 3. Welke bijkomende onderzoeken zul je vragen ? 4. Wat zal eventueel de behandeling zijn ?

14 Handwortelluxaties worden wel eens miskend.
1. Waarom ? 2. Hoe zal jij tewerk gaan om dit te voorkomen ?

15 De burgemeester komt op zondagavond bijna wenend bij je aankloppen (je zit ook in de gemeenteraad maar in de oppositie). Hij was die dag met zijn 4-jarig kleinzoontje gaan wandelen. Het kind wilde enkele malen op het gras in het park lopen hetgeen evenwel verboden is en door de burgemeester verhinderd werd door de linker hand van het jongetje niet los te laten. Nu doet het mannetje niets anders dan wenen en weigert het linker armpje te bewegen. Quid ???

16 Een jonge vrouw komt in paniek je raadplegingscabinet binnenlopen met haar 6-jarig zoontje dat net voor je deur gevallen is. Het kind vertoont een sterke misvorming en abnormale onbeweeglijkheid van de rechter elleboog. Je stelt de diagnose (welke en hoe ?) en daar je eertijds op een spoedgevallendienst gewerkt hebt en wat ervaring hebt doe je een poging tot repositie en …….. het lukt ! Nadien leg je een spalk aan en de zeer tevreden moeder wil het kind onmiddellijk meenemen. Is röntgenonderzoek dan niet overbodig ? (nutteloze kosten …. lang wachten op de RX-afdeling van het ziekenhuis …. risico dat de orthopeed van het ziekenhuis je patiënt “overneemt” etc…..).

17 Ingrid Breugelmans (27 jaar) is op haar hand gevallen in de “Carrefour”. Ze krijgt al maar meer pijn in haar elleboog en raadpleegt je enkele uren later. 1. Waaraan denk je ? 2. Waarop let je bij het klinisch onderzoek ? 3. Welk onderzoek vraag je ? 4. Waarvan hangt de behandeling af ?

18 Mollige Maggy, een 29-jarige verkoopster in een grootwarenhuis gaat haar suikertante bezoeken die in het home “Het einde is nog ver” verblijft. Men heeft net de gangen flink geboend en Maggy, met haar naaldhakken, glijdt uit. Onwillekeurig steekt ze haar rechter arm uit om de val te breken en komt zo op de rechter hand terecht. Zij heeft wel wat pijn aan de elleboog maar hoopt dat het maar om een kneuzing gaat. De pijn gaat evenwel niet over en ‘s anderendaags raadpleegt zij haar huisarts. 1. Aan welk letsel denk je hier in eerste instantie ? 2. Hoe verloopt dan het klinisch onderzoek ? 3. Waarom is beeldvorming hier belangrijk ? 4. Wat zal de behandeling zijn ?

19 Bij een ingehamerde fractuur van het collum chirurgicum kunnen alle pathognomonische fractuurtekens ontbreken. Verklaar aan de hand van het ontstaansmechanisme; wat zijn dan wel de symptomen en hoe behandelen ?

20 Je bent één van de vier huisartsen in je straat
Je bent één van de vier huisartsen in je straat. Op een avond raadpleegt een patiënt van je buurman collega Knock. Hij vertelt je een verward verhaal; hijzelf dacht dat hij een “beentje in de hand” gebroken had maar collega Knock had getracht hem gerust te stellen met de woorden “Als er geen enkel teken aanwezig is dat typisch is voor een botbreuk dan mag je zeker een botbreuk uitsluiten en hoef ik je niet naar het ziekenhuis te sturen voor RX”. Wat bedoelt Knock met die typische tekens en heeft hij gelijk ?

21 Marc Fensters, een 53-jarige man maakt een ritje met zijn paard
Marc Fensters, een 53-jarige man maakt een ritje met zijn paard. Plots wordt het dier evenwel opgeschrikt door een kwade hond en slaat op hol. Marc tuimelt van zijn paard pardoes op zijn rechter schouder. 1. Waaraan denk je als de meest voor de hand liggende letsels ? 2. Welke klinische afwijkingen kun je dan waarnemen ? 3. Wat stel je voor als behandeling ? Marc vertoont geen andere letsels dan deze aan zijn schouder.

22 Ward Bellens, een 30-jarige veldrijder is tijdens het kampioenschap ten val gekomen. Hij grijpt met zijn hand naar de rechter schouder. 1. Welk zijn de meest voor de hand liggende letsels die bij een dergelijke situatie kunnen optreden ? 2. Welke klinische afwijkingen neem je dan waar ? 3. Wat is de behandeling ?

23 Willebrorda De Coster, een 69-jarige corpulente dame, is over de pantoffels van haar demente echtgenoot gevallen. Zij kwam pardoes terecht op de rechter bovenarm. Er bestaat geen uitwendige misvorming maar wel ontwikkelt zich geleidelijk aan een forse ecchymose. 1. Aan welke letsels denk je ? 2. Welke klinische afwijkingen stel je vast ? 3. Welke beeldvorming is noodzakelijk ? 4. Hoe worden deze letsels ingedeeld ? 5. Wat stel je voor als behandeling ? 6. Wat zijn de eventuele complicaties ?

24 De notaris gaat nog elke donderdagavond tennissen
De notaris gaat nog elke donderdagavond tennissen. Vrijdagavond zit hij evenwel op je spreekuur. De dag voordien had hij een manifest buiten geslagen bal met de hand willen stoppen. Sedertdien kan hij het eindkootje van zijn linker ringvinger niet meer strekken. Wat nu ???

25 Karel Kostermans is een bekend sportman in je dorp
Karel Kostermans is een bekend sportman in je dorp. Tijdens de wedstrijd van zaterdagavond heeft hij zijn rechter pols bezeerd. De “trainer” die bekend staat als iemand met heel veel ervaring, heeft geen afwijkingen gezien en Karel laten doorspelen. Nu komt Karel je vinden met de vraag enkele dagen werkonbekwaamheid voor te schrijven “omdat hij zijn pols heeft verstuikt”. Hoe pak je dit aan ?

26 Yves Deferme, een 47-jarige politicus heeft net een grote meeting gehouden. Er ontstaat nadien evenwel geweldig gewoel en Deferme moet door de politie ontzet worden. Toch gelukt het één van de omstanders tot bij hem te komen en geeft hem een forse klap met een ijzeren staaf op de rechter bovenarm. Er bestaat onmiddellijk een abnormale stand en een abnormale beweeglijkheid. 1. Wat is de meest voor de hand liggende diagnose ? 2. Wat is de meest typische verwikkeling ? 3. Wat zijn de voor- en de nadelen van de verschillende behandelingsopties?

27 Stijn Van Der Star is een jonge veelbelovende maar zeer agressieve doelman. Tijdens een contact met een tegenstander voelt hij plots dat de rechter schouder als het ware uit de kom springt. Er bestaat inderdaad een klassieke anterieure schouderluxatie. 1. Welke klinische symptomen neem je waar ? 2. Wat dient er als beeldvorming te gebeuren ? 3. Wat stel je voor als behandeling ?

28 Je bent arts met wachtdienst op een grote spoedgevallenafdeling.
Een 6-jarig jongetje wordt binnengebracht na een val op de rechter schouder. Het lidmaat is fel gezwollen en misvormd vooral in het distale deel van de humerus. 1. Wat is de meest voor de hand liggende diagnose ? 2. Hoe stel je klinisch reeds de differentiële diagnose ? 3. Op welke complicatie zal je vooral letten ? 4. Wat wordt de behandeling ? 5. Wat weet je over de prognose en het latere verloop ?

29 Christina Janssens is een 83-jarige demente patiënte die reeds verschillende jaren in een rusthuis verblijft en waarmee weinig contact is. Op een bepaalde dag word je bij haar geroepen omdat ze blijkbaar haar rechter arm niet goed meer beweegt. Dit zou ontstaan zijn nadat haar al even demente buurvrouw plots aan deze arm zou hebben getrokken. 1. Welke letsels zouden hier kunnen zijn opgetreden ? 2. Welke klinische afwijkingen stel je dan vast ? 3. Is beeldvorming noodzakelijk ? 4. Welke behandeling stel je in ?

30 Je wordt geroepen naar de café “In de Kilo”
Je wordt geroepen naar de café “In de Kilo”. Frans Dekeizer heeft net een epilepsie-aanval doorgemaakt. Als je ter plaatse komt is de aanval al voorbij. Frans is reeds terug bewust maar nog versuft. Hij vertoont duidelijk geen uitwendige verwondingen door de val of de convulsies. Toch moet je een niet zo zelden letsel aan de ledematen uitsluiten ! Waaraan denken we ?


Download ppt "1. Welke ? 2. Hoe stel je de (dif.) diagnose ?"

Verwante presentaties


Ads door Google