De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten woonbehoefte onderzoek bij de 70-plus populatie van AUSTERLITZ Onderzoek in opdracht van Coöperatie Austerlitz Zorgt: een inventarisatie voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten woonbehoefte onderzoek bij de 70-plus populatie van AUSTERLITZ Onderzoek in opdracht van Coöperatie Austerlitz Zorgt: een inventarisatie voor."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten woonbehoefte onderzoek bij de 70-plus populatie van AUSTERLITZ Onderzoek in opdracht van Coöperatie Austerlitz Zorgt: een inventarisatie voor het te bouwen woon-zorgcomplex Mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting Het R.C. Maagdenhuis/Brentano 10 september 2014 door Drs. Wendela Sanders

2 Inhoud Inleiding – Aanleiding – Doelstelling – Onderzoeksvragen: 3 thema’s – Methode van onderzoek – Rapportage Resultaten van onderzoek Conclusies en aanbevelingen

3 Aanleiding Er zijn plannen om een woon-zorgcomplex in Austerlitz te bouwen. Dit gebeurt samen met een brede school en het is de bedoeling dat het complex in 2018 gerealiseerd wordt. Austerlitz Zorgt is nauw betrokken bij de bouw en zal straks ook de zorg in deze woningen gaan organiseren.

4 Doelstelling Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige woonsituatie en de toekomstige woonbehoeften van 70-plussers in Austerlitz. Deze inventarisatie dient om wensen, behoeften en budget van de 70-plus populatie in kaart te brengen zodat een woon-zorgcomplex gebouwd zal worden dat aansluit bij de vraag en de behoeften van de doelgroep.

5 Onderzoeksvragen: 3 onderzochte thema’s Thema 1: huidig profiel en woongenot van de 70- plusser in Austerlitz Thema 2: huidige woonsituatie van de 70-plusser & de levensloop bestendigheid van de woning Thema 3: wensen voor toekomstig wonen : – in het eigen huis met aanpassingen – in een woon-zorgcomplex in Austerlitz

6 Methode van onderzoek In mei / juni 2014 is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met 70-plussers in hun thuissituatie. Het betroffen 24 interviews met in totaal 35 personen (2 alleenstaande mannen, 11 alleenstaande vrouwen en 11 echtparen). De interviews zijn uitgevoerd door een interviewer van Prognose (Wendela Sanders of een student) samen met de dorpsondersteuner van Austerlitz Zorgt, Marianne Veenema. In juli 2014 heeft kwantitatief onderzoek plaatsgevonden door een enquête met 42 vragen bij de 70-plus populatie van Austerlitz uit te zetten. De response op de enquête was 59% (61 van de 103 vragenlijsten kwamen retour).

7 Deze rapportage Deze rapportage betreft een compacte weergave van de resultaten van het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen. In de notities van de slides wordt indien relevant een aanvullende toelichting gegeven. Bij dit rapport horen twee bijlagen: – Detailrapport kwalitatief onderzoek – Detailrapport kwantitatief onderzoek

8 Thema 1 Profiel 70-plussers & woongenot

9 Profiel: woonsituatie & burgerlijke staat Thema 1 Aantallen

10 Profiel: opleiding & inkomen Thema 1 Het opleidingsniveau van de oudere inwoners is relatief laag. Hetzelfde geldt voor hun inkomen. Overigens heeft 25% de inkomensvraag niet ingevuld, blijkbaar ligt dit gevoelig.

11 Profiel: aantal jaren wonend in Austerlitz Thema 1

12 Voordelen wonen in Austerlitz Rustig (komt heel vaak voor) Prachtige omgeving/bossen (komt vaak voor) Onderlinge saamhorigheid (komt regelmatig voor) Verenigingsleven (komt soms voor) Klein dorp(komt soms voor) Thema 1 Nadelen wonen in Austerlitz Slechte bereikbaarheid met OV (komt heel vaak voor) Weinig voorzieningen (komt heel vaak voor) Geen huisarts (komt regelmatig voor) Geen tandarts (komt een enkele keer voor)

13 Profiel: gezondheid & mobiliteit Thema 1

14 Profiel: mobiliteit, autobezit & mantelzorg Thema 1

15 Profiel: verbondenheid 70-plussers 89% van de ouderen is lid van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt Thema 1 De verbondenheid is groot: 50% heeft dagelijks contact of onderneemt af en toe iets met elkaar

16 Thema 2 Huidige woonsituatie en levensloopbestendigheid van de woning

17 Huidige woonsituatie Thema 2

18 Huidige woonsituatie: grootte huis & aantal kamers  Thema 2

19 Levensloopbestendigheid woning Thema 2

20 Woonsituatie: eventuele verhuisredenen Thema 2 Van de ondervraagden geven 26 (24%) aan nooit te overwegen om te verhuizen. Voor diegenen die dit wel overwegen zijn er uiteenlopende redenen, opgedeeld in huis, omgeving en algemene redenen.

21 Verhuisredenen “als een van ons slechter wordt kunnen we deze bewerkelijke tuin en het grote huis niet meer aan denk ik. Nu helpt onze zoon met de tuin, maar hij heeft zelf ook al zo’n grote tuin te onderhouden in Driebergen” “als mijn partner weg zou vallen zou ik het eng vinden om alleen in dit huis te wonen en ik rij zelf geen auto” Thema 2

22 Thema 3 Woonsituatie in de toekomst

23 Toekomstig wonen in Austerlitz zelf voor 2/3 van de 70-plus populatie een ‘’must”” Thema 3

24 Verhuismoment voorkeur Thema 3

25 Toekomstig wonen: voorkeuren bij wonen in het woonzorg complex Thema 3

26 Toekomstig wonen: locatie voorkeur woon-zorgcomplex Thema 3

27 Gewenste bouwstijl/voorzieningen woon-zorgcomplex Thema 3

28 Welke voorkeuren heeft U als U in het woon-zorgcomplex zou komen te wonen Thema 3

29 Conclusies en aanbevelingen

30 Conclusies en aanbevelingen (1) Thema 1: Profiel 70-plusser & woongenot De Austerlitzer 70-plus bevolking is relatief laag opgeleid en het merendeel woont al zeer lang (>25 jaar) in Austerlitz. Het bruto jaarinkomen van 70-plussers ligt t.o.v. omliggende dorpen laag: 40% heeft minder dan 30.000 bruto per jaar. De verbondenheid van 70-plussers met het dorp Austerlitz is groot en hun sociale leven speelt zich vooral in het dorp af. De helft van de 70-plussers is in goede gezondheid, een vijfde deel is slecht ter been. Een kwart heeft cognitieve problemen. 9 van de 10 huishoudens hebben een auto; 2/3 van de ouderen rijdt zelf auto. Dit is ook een belangrijke voorwaarde vanwege de matige bereikbaarheid van Austerlitz. De nadelen van Austerlitz gaan zwaarder wegen naarmate men ouder en hulpbehoevender wordt omdat men vaker naar een arts, tandarts, apotheek e.d. moet die niet in Austerlitz zelf aanwezig zijn. Men maakt veel gebruik van ondersteuning bij huishoudelijke schoonmaak, boodschappen, maar vooral door de kinderen of andere mantelzorger. 2/3 van de populatie heeft kinderen op <25 km afstand wonen die hen veel helpen. 89% van de 70-plus populatie is lid van Austerlitz Zorgt. Meer dan de helft van de geënquêteerden bezit een PC/laptop of een iPad/tablet.

31 Conclusies en aanbevelingen (2) Thema 2: Huidige woonsituatie & levensloopbestendigheid woning Veel oudere inwoners van Austerlitz wonen al heel lang in dezelfde koopwoning. Deze is meestal niet levensloopbestendig. De meeste huizen zijn in oude staat en slechts 10% is recent gerenoveerd. Slechts 25% woont in een huurhuis. Zij kunnen de overstap makkelijker maken naar het woonzorgcomplex omdat zij hun oude huis niet eerst hoeven te verkopen. Veel ouderen denk wel eens aan verhuizen omdat hun huis voor hen niet geschikt is als ze gebrekkiger worden. Maar over het algemeen wil men graag in Austerlitz blijven wonen. 70-plussers lijken aanpassingen van hun woning op z’n beloop te laten omdat ze opzien tegen de hoge kosten en gedoe van een aanpassing.

32 Conclusies en aanbevelingen (3) Thema 3: Toekomstig wonen en wensen voor het woonzorg- complex Er ijn twee verschillende segmenten in de doelgroep te onderscheiden: – Echtparen, die over het algemeen redelijk veel te besteden hebben en erg op rust en bos gesteld zijn – Alleenstaanden, meestal vrouwen, die minder te besteden hebben en liever zo centraal mogelijk wonen De verwachting is dat er voor luxere seniorenappartementen zo’n 25% zal zijn en dat 75% een eenvoudiger kleiner appartement in het woonzorgcomplex zal willen afnemen. Breed gedeelde wensen t.a.v. het complex zijn: buitenruimte, begane grondappartement, parkeerruimte, medische voorzieningen, logeerkamer, niet te modern, veel licht. Er lijkt meer behoefte aan 1-persoons appartementen te zijn dan aan 2-persoons appartementen, omdat de echtparen veelal aangaven zo lang mogelijk in het huidige huis te willen blijven wonen zolang hun partner nog leeft, maar als zij alleenstaand zouden worden zij zichzelf niet zagen blijven wonen in het huis. Men wil wel andere ouderen of jongeren met een beperking in het complex, maar liever geen ernstig verstandelijk gehandicapten of mensen met ernstige dementie. Er is ruime behoefte aan gemeenschappelijk eten en dagactiviteiten. Er is niet zoveel behoefte aan overige gemaksdiensten.

33 Overige aanbevelingen Het advies is om zeer open te zijn over bouwplannen en informatieavonden te houden zodanig dat toekomstige bewoners inspraak krijgen in bouw beslissingen zodat men bouwt waar ook echt behoefte aan is; Het zou nuttig zijn om een onderzoek naar de verkoopbaarheid en verkoopwaarden van huizen van de onderzoekspopulatie (70-plussers) van Austerlitz te laten uitvoeren omdat dit zo’n bepalende factor is of mensen straks in het woon zorg complex zal (kunnen) gaan wonen of niet. Hier zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van een scenario analyse. Wat buiten beschouwing gebleven is in de interviews en enquête is hoe men de thuiszorg ervaart (tevredenheids onderzoeken) en hoe de ontwikkelingen qua aanbod van thuiszorg (regulier dan wel privaat) in Austerlitz en omgeving zullen zijn. Het advies is om in kaart te laten brengen welke thuiszorgorganisaties en 24-uurs private zorg mogelijkheden er zijn en met welke tevredenheids scores. Dit zal de 70-plussers doen beseffen dat indien men 24-uurszorg nodig heeft in de toekomst de mogelijkheden zeer beperkt of erg kostbaar zijn en dat wonen in het woon- zorgcomplex met mogelijkheid tot afname van zorg als men slechter wordt een aantrekkelijke veilige woonvorm is voor ouderen.


Download ppt "Resultaten woonbehoefte onderzoek bij de 70-plus populatie van AUSTERLITZ Onderzoek in opdracht van Coöperatie Austerlitz Zorgt: een inventarisatie voor."

Verwante presentaties


Ads door Google