De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

How Architecture helps to reduce costs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "How Architecture helps to reduce costs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 How Architecture helps to reduce costs November 2011

2 Peter van Meel Information Architect Tweede Kamer der Staten Generaal 2009 – 2011 Bureau IP 2005 – 2009 e-Parlement 1990 – 2005 industry

3 Subjects History problems Solutions Architectuur

4 The Past 2004 start e-Parlement Projects Websites, XML policy, VIP, digital notice boards Parlis, VLOS, debat gemist.

5 New problems Ownership System administration Prioraty

6 Actions Develop architecture disantangle information managment and system administration IT-Governance Rewrote stategy –e-Parlement becomes I-Visie ICT Stategy non primary systems

7 Architecture Concern architecture: – the business processes. Information architecture –information systems, data and applications Automation architecture – Infrastructural components of the ICT network.

8 Example TKCA Business Principles (bedrijfmatige principes) De ambtelijke organisatie is politiek neutraal De ‘klant’ is leidend, d.w.z. de informatie-infrastructuur krijgt zijn vorm door van buiten naar binnen te denken.

9 Example TKIA 6: Gegevenseigenaarschap Statement: Alle door de Tweede Kamer gegeneerde gegevens, zijn in eigen beheer van de Tweede Kamer. Ratio: De Tweede Kamer is voor databestanden altijd afhankelijk geweest van derden. De kosten voor het verkrijgen van informatie zijn daardoor hoog en er bestaat geen volledig zeggenschap over, hetgeen wel wenselijk is vanwege het belang van cultureel erfgoed. Implicaties:Acties:  De beheersorganisatie is hier op ingericht  Er wordt een centraal kwaliteitsmodel gehanteerd  Databestanden zijn gekoppeld  Data wordt op één unieke plaats ingevoerd en gemuteerd  De databestanden van parlando komen in eigen beheer  Alle gegevens worden van identieke metadata voorzien  De organisatie hanteert consequent het metadata-model  Alle systemen voldoen aan het standaardmodel

10 Example TKAA Principe Scheiding tussen functionele omgevingen. BeschrijvingDe productieomgeving (P) wordt logisch en fysiek gescheiden van de overige omgevingen, zoals ontwikkeling (O), test (T) en acceptatietest (A). Uitgangspunt is dat ieder nieuw of gewijzigd component minimaal wordt onderworpen aan een acceptatietest alvorens het in productie wordt genomen. Naast een scheiding in OTAP is er ook een scheiding tussen beheerverkeer (ten behoeve van netwerk/systeem/applicatie-management en backup verkeer) en overig dataverkeer. Principe Scheiding tussen functionele omgevingen. BeschrijvingDe productieomgeving (P) wordt logisch en fysiek gescheiden van de overige omgevingen, zoals ontwikkeling (O), test (T) en acceptatietest (A). Uitgangspunt is dat ieder nieuw of gewijzigd component minimaal wordt onderworpen aan een acceptatietest alvorens het in productie wordt genomen. Naast een scheiding in OTAP is er ook een scheiding tussen beheerverkeer (ten behoeve van netwerk/systeem/applicatie-management en backup verkeer) en overig dataverkeer.

11 Results Stadarisation Concentration of knowledge Clear Datamodel (XML policy) ………

12 Standarisaton Projectmanagement System development –Less tools –Central store source code –No “special” resources applicatoins –No grow

13 Examples P-dossiers VLOS / DBG

14 The Past Projects started from a vision define /develop architecture Define projectstandards Renew infrastructure

15 Result Vision Architecture Clear Projects results


Download ppt "How Architecture helps to reduce costs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google